Sökning: "emotional impact"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden emotional impact.

 1. 1. Påverkan på familjen när ett barn har typ 1 diabetes : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Bergroth; Maja Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Familjens påverkan; Barn 0–18 år; Syskon.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst drabbar barn. Det är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och innebär att ungefär 700 barn i åldrarna 0–15 år, drabbas årligen. Orsaken till diabetes typ 1, är ännu idag okänd. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars motivation till att ingripa i mobbningssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Nordström; Adelina Meziu; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; Årskurs 7; Self Determination Theory; Försvarsbeteende; Motivation; Emotionell Empati; Kognitiv Empati; Grupptillhörighet; Ingrupp; Utgrupp Bullying; 7th grade; Self-determination Theory; Defence Behaviour; Emotional Empathy; Cognitive Empathy; Group Affiliation; Ingroup; Outgroup; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study focuses on school bullying and investigates what motivates young adolescents to intervene in bullying situations. 279 students in 7th grade participated, of which 243 students were included (140 girls and 103 boys). LÄS MER

 3. 3. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 4. 4. Omsorgspersonals upplevelse av sitt bemötande av personer med självskadebeteende

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Ann-Louise Sanderson; [2017]
  Nyckelord :self-harm; self-injury; self-injurious; staff; approach; treatment; coping; nursing;

  Sammanfattning : Självskadebeteenden beskrivs i forskning som komplexa och svåra att förstå, bemöta och behandla. Ett flertal studier påpekar bristen på kunskap inom området samt information om och vägledning i hur man bör bemöta dessa beteenden. Ett flertal studier belyser självskadande individers negativa erfarenheter av omsorgspersonalens bemötande. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av stressfaktorer på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Jonasson; Lovisa Korsell; [2017]
  Nyckelord :Emergency department; Patient; Stress factors; Akutmottagning; Patient; Stressfaktorer;

  Sammanfattning : Akut insjuknande patienter söker vård via akutmottagningen där bedömning av patientens hälsotillstånd sker vilket benämns som triagering. Akutmottagningens miljö utmärks av ett hektiskt arbetstempo som kan upplevas främmande och skrämmande för den inkomna patienten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet emotional impact.

Din email-adress: