Sökning: "emotionell påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden emotionell påverkan.

 1. 1. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Ahl; Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Crohns sjukdom; dagligt liv; IBD; inflammatoriska tarmsjukdomar; påverkan; ulcerös kolit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste förekommande inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD), vilka är kroniska och går i skov. Sjukdomarna är mest utbredda i västvärlden, drabbar främst yngre människor samt har en ökande incidens. LÄS MER

 2. 2. DET VAR INTE MIN TUR ATT DÖ : En litteraturstudie om patientens upplevelser av att överleva ett hjärtstopp och hur livet påverkas efteråt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Eklund; Emmelie Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Litteraturstudie; patientens upplevelser; överleva hjärtstopp; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas i genomsnitt 55 av 100 000 personer i världen av hjärtstopp utanför sjukhus. Antal överlevande efter hjärtstopp ökar tack vare forskning. Denna patientgrupp kommer i framtiden att bli vanligare inom vården. Vid ett hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga vars uppgift är att syresätta kroppen. LÄS MER

 3. 3. Att leva med smärttillstånd i vulva : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Racov; Ulrika Sandell; [2018]
  Nyckelord :Vulvodyni; Livskvalitet; Det dagliga livet; Sexualitet; Psykisk påverkan;

  Sammanfattning : Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termerna av sådan skada. Gynekologisk smärta utgår från nedre delen av buken, bäckenorgan, underliv och urinvägar och kan orsakas av en mängd olika tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Barnet dog inuti mig: en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av att genomgå missfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Barbro Näsström; Emelie Runnelid; [2018]
  Nyckelord :Experiences; miscarriage; nursing; psychosocial support; women; Kvinnor; missfall; omvårdnad; psykosocialt stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla diagnostiserade graviditeter avslutas tio till femton procent spontant i missfall. Kvinnans reaktion vid missfall kan till stor del bero på om kvinnan blivit planerat gravid eller var ovetandes om graviditeten. LÄS MER

 5. 5. Sinnesstämningars påverkan på sångrösten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rebecca Häller; [2018]
  Nyckelord :Anatomi; interpretation; sånginterpretation; uttryck; musikaliskt uttryck; textlig gestaltning; sångteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka interpretationens påverkan på artikulatorerna, käke och läppar, när sinnesstämningarna ilska, glädje, sorg och rädsla uttrycks genom sång samt hur det mätbara resultatet av artikulatorernas påverkan förhåller sig till det hörbara resultatet. För att undersöka detta lät jag fyra vokalister enskilt sjunga samma fras med fyra olika sinnesstämningar, utifrån interpretationsunderlag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet emotionell påverkan.

Din email-adress: