Sökning: "emotionell påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden emotionell påverkan.

 1. 1. DET VAR INTE MIN TUR ATT DÖ : En litteraturstudie om patientens upplevelser av att överleva ett hjärtstopp och hur livet påverkas efteråt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Eklund; Emmelie Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Litteraturstudie; patientens upplevelser; överleva hjärtstopp; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas i genomsnitt 55 av 100 000 personer i världen av hjärtstopp utanför sjukhus. Antal överlevande efter hjärtstopp ökar tack vare forskning. Denna patientgrupp kommer i framtiden att bli vanligare inom vården. Vid ett hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga vars uppgift är att syresätta kroppen. LÄS MER

 2. 2. Att leva med smärttillstånd i vulva : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Racov; Ulrika Sandell; [2018]
  Nyckelord :Vulvodyni; Livskvalitet; Det dagliga livet; Sexualitet; Psykisk påverkan;

  Sammanfattning : Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termerna av sådan skada. Gynekologisk smärta utgår från nedre delen av buken, bäckenorgan, underliv och urinvägar och kan orsakas av en mängd olika tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Andersson; Sara Jeschke Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Föräldrar; Erfarenhet; Barn; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är 124 miljoner barn överviktiga. Forskning visar att föräldrar tenderar att missbedöma barns viktstatus samt att de har en stor påverkan på utvecklingen av barns beteenden och levnadsvanor. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av trakeostomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shaoli Mitra; Hanna Nyman; [2017-07-03]
  Nyckelord :Trakeostomi; kommunikation; delaktighet; lidande; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trakeotomi är ett kirurgiskt ingrepp som har ökat de senaste åren, ingreppet i luftstrupen utförs för att skapa en fri luftväg när olika sjukdomstillstånd hindrar detta. Trakeostomi är en påfrestning hos patienterna då den ger upphov till både fysiska och mentala svårigheter, där kommunikationssvårigheter är en av de mest uttalade. LÄS MER

 5. 5. Den dolda funktionsnedsättningen – att leva med IgE-medierad födoämnesallergi : Erfarenheter och uppfattningar av att leva med en folksjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Rolf; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Disability; Experience; Food allergy; IgE-mediated; Perception; Erfarenheter; Funktionsnedsättning; Födoämnesallergi; IgE-medierad; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Födoämnesallergi är en dold sjukdom som inte blir synlig förrän individen utvecklar en allergisk reaktion. Därifrån kan det snabbt handla om liv och död. Kroppens fysiska reaktion är väl utforskad och trots det, är hur sjukdomen påverkar patientens livssituation relativt outforskat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet emotionell påverkan.

Din email-adress: