Sökning: "empowerment frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden empowerment frågeställning.

 1. 1. Proffs på professionalism: Hur chefer i människonära tjänsteverksamheter skapar förutsättningar för sina medarbetares professionalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kajsa Larsson; Annika Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Professionalism; Chefskap; Ledarskap; Hemvård; Människonära tjänsteverksamheter; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi upplever att de tongivande forskarna inom den nordiska tjänsteforskningen är alltför konceptuella i sina slutsatser, då de sällan tar hänsyn till vad som djupgående krävs i kontexten inom olika verksamhetsområden. Då framgångsrika tjänsteverksamheter inte enbart är individanpassade, utan även situationsanpassade, finner vi att de förutsättningar som specifikt människonära tjänsteverksamheter kräver är intressanta att undersöka. LÄS MER

 2. 2. Brytpunktssamtal - En registerstudie i palliativ vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Leila Enayati; Therese Viklander; [2016-07-11]
  Nyckelord :Palliativ vård; Brytpunktssamtal; Svenska palliativregistret; Fyra hörnstenarna i palliativ vård; Palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Abstract Background: When curative treatment no longer has any effect the care is transferred into palliative care, the transition is called breakpoint. Previous studies have shown that information about the transition to palliative care leads to empowerment, participation and a more adequate care. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnliga filmare – en satsning för framtiden? : En undersökning av regionala talangprojekt som ett verktyg för jämställdhet inom svensk filmpolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Kvinnor och filmindustrin; jämställdhet; film; Sverige; Svenska Filminstitutet; kulturdepartementet; binära oppositioner; empowerment; det läckande röret;

  Sammanfattning : Svenska Filminstitutet (SFI) tilldelades mellan 2010 och 2015 sammanlagt 7,6 miljoner kronor från kulturdepartementet som ett led i uppdraget att stärka unga kvinnors filmskapande. Den här uppsatsen behandlar fyra regionala satsningar som genomförts av Film i Dalarna (FiD), i samarbete med tre andra regionala filmresurscentrum, som en del av detta uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Förtroendearbetstid – en dold dragkamp mellan individ, grupp och organisation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Mac Kellie; Simon Gabrielsen; [2016]
  Nyckelord :Empowerment; kontroll; kultur; makt; normer; subtil styrning;

  Sammanfattning : Vi ser idag en växande trend bland företag att erbjuda dess anställda en möjlighet till allt flexiblare arbetsformer. Förtroendearbetstiden är en del av denna utveckling och innebär att medarbetarna tillåts sköta sitt arbete uppgiftsorienterat och själva bestämma när och var arbetet ska ske. LÄS MER

 5. 5. Jag kund(e) inte bry mig mindre : En studie om ledningens motivation av frontlinepersonal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oliver der Nederlanden; Revand Solaka; [2015]
  Nyckelord :Motivation; frontlinepersonal; ledarskap; egenmakt eng. empowerment ; kommunikation; utbildning; intern marknadsföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning:            ”Hur ledningen inom bankbranschen arbetar för att motivera sin frontlinepersonal”Datum:                              2015-05-28Nivå:                                  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HPInstitution:                       Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare:                        Oliver der Nederlanden 891025   Revand Solaka 881127                                  Titel:                                  ”Jag kund(e) inte bry mig mindre - En studie om ledningens motivation av frontlinepersonal”Handledare:                     Angelina SundströmNyckelord:                       Motivation, frontlinepersonal, ledarskap, egenmakt (eng. empowerment), kommunikation, utbildning, intern marknadsföring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet empowerment frågeställning.

Din email-adress: