Sökning: "en spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 527 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 1. Motivation i varje zon? : En studie av motivationens och tränarbeteendens påverkan hos elever på elitishockeygymnasier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linda Dupree; [2017]
  Nyckelord :Idrottspsykologi; motivation; beteende; tränare; spelare; ishockey; ishockeygymnasium; NIU; Self-Detemination Theory SDT ; idrott; genus; Sport Motivation Scale SMS ; Leadership Scale for Sports LSS ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka tränarbeteenden som föredras av elever på svenska elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur motivationen är hos dessa elever. Frågeställningar:1. Hur uppfattar eleverna olika tränarbeteenden?2. Hur ser motivationen ut hos eleverna?3. LÄS MER

 2. 2. Tränarbeteenden, Självbestämmande och Psykiskhälsa/ohälsa inom elit ungdomsfotbollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mirza Saltagic; Jesper Lindström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att spelare kan uppfatta tränare annorlunda jämfört med vad tränarenvill. Tränarbeteendet kan ha olika utfall på självbestämmandet och välmåendet hos spelaren.Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur fotbollsspelare uppfattar huvudtränarensbeteenden. LÄS MER

 3. 3. Taktik, tydlighet och tillit - en studie av timeouter i svensk elithandboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Olofsson; Peter Wrobel; [2017]
  Nyckelord :timeout; handboll; ledarskap; idrott; kommunikation; fallstudie; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse av timeouter i handboll, hur de används och vad som kommuniceras. En fallstudie genomfördes med ett herrhandbollslag i den högsta divisionen i svensk handboll. LÄS MER

 4. 4. När musklerna tappar sin kraft : En studie av förändringsprocessen på den svenska spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christine Stålhane; [2017]
  Nyckelord :Spelbranschen; monopol; omreglering; institutionell teori; institutionell förändring; förändringsprocess;

  Sammanfattning : Den svenska spelmarknadens lagar och regler som ger ett fåtal företag rätten att agera på marknaden genom det befintliga statliga monopolet har under de senaste åren förlorat sin kraft. Trots de lagar som stärker monopolet finns det ett stort antal spelbolag med sina verksamheter baserade utanför Sveriges gränser, som genom modern teknik i form av Internet, datorer och smartphones kan erbjuda svenska spelare spel för pengar online. LÄS MER

 5. 5. Gotta catch them all : En kvalitativ studie om sociala aspekter av Pokémon Go

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marco Vaarala; Matilda Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Pokémon Go; socialt spelande; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Mobilapplikationen Pokémon Go lanserades sommaren 2016 och fick snabbt global spridning. Tidigare forskning om Pokémon Go visar att spelet har ett positivt inflytande både på fysisk och psykisk hälsa, genom att spelare rör på sig mer och att människor med social ångest tar sig ut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet en spelare.

Din email-adress: