Sökning: "en spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 563 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 1. Doing gender in the gaming industry

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Pontus Boholm; Joakim Wikström; [2017-09-14]
  Nyckelord :Doing gender; gender inclusion; gender stereotypes; gaming industry;

  Sammanfattning : Forskningsområdet ICT har setts som ett maskulint område och forskning har visat att det är problematiskt för kvinnor att komma in i branschen samt att stanna kvar. Inom den industriella utvecklingen så har spelbranschen kommit att bli en utav de största inom media och kultur. LÄS MER

 2. 2. Fysisk prestation och matchkrav inom elitfotboll - Samband mellan smålagsspel och de mest intensiva perioder inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mario Chavez; Lotta Larsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Fotboll; fysiska tester; högintensiva perioder; matchkrav inom elitfotboll; smålagsspel;

  Sammanfattning : De fysiska kraven hos elitfotbollsspelare är stora och såväl aerob som anaerob förmåga är viktiga för prestationen. Individuella skillnader i fysisk kapacitet spelare emellan är välkänt men individuell träningsplanering med lämplig belastning för att optimera spelares enskilda behov är inte lika väl studerat. LÄS MER

 3. 3. Vägen till europeisk toppfotboll - En studie av svenska yrkesverksamma utlandsspelares fotbollsutbildningsbakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Joel Dahlberg; Nils Jannesson; Anton Viklund; [2017-08-28]
  Nyckelord :Akademi; Spelarutveckling; Talang;

  Sammanfattning : Svensk fotboll satsar mer pengar än någonsin för att få fram spelare av så hög kvalite som möjligt och arbetet med talangutveckling går längre och längre ner i åldrarna med bland annat en ny elitförberedande klass i Gothia Cup och Akademicertifiering för U17 och U19 i svenska klubbar. Men vad ger denna satsning för resultat? Denna studie försöker skapa tydlighet kring vilken fotbollsutbildning av bredd och akademi som skapar flest fotbollsspelare som lyckas ta sig till de 20 högst rankade ligorna i Europa. LÄS MER

 4. 4. Intertextuella referensers möjligheter inom casual game narrativ : Hur nya narrativ skapas genom alludering till andra verk

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Nilsson; [2017]
  Nyckelord :intertextualitet; narratologi; casual games; hypertextualitet;

  Sammanfattning : Intertextualitet är begreppet som beskriver hur alla texter är sammankopplade, och om Mieke Bal definierar en text till en sluten samling av språkliga tecken är allt som någonsin skapats sammankopplat. Detta arbete har utförts för att undersöka möjligheterna intertextuella referenser har för att utveckla skrivmetoder för narrativt drivna Casual Games. LÄS MER

 5. 5. History Hunt : Raising User’s Curiosity towards Places of Historical Value using Narrative-driven, Location-based Augmented Reality

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Eric Olsson; [2017]
  Nyckelord :augmented reality; human-computer interaction; geolocation; narrative; historical information; Förstärkt verklighet; navigationssystem; applikation; narrativ; historisk information; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Today our society is greatly built on modern technologies. In most parts of the world itis a social standard to have access to a smartphone and the Internet. Being able to keepin touch with others, consuming information, or being entertained independent of placeand time are assumed standards. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet en spelare.

Din email-adress: