Sökning: "en spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 550 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 1. Intertextuella referensers möjligheter inom casual game narrativ : Hur nya narrativ skapas genom alludering till andra verk

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Nilsson; [2017]
  Nyckelord :intertextualitet; narratologi; casual games; hypertextualitet;

  Sammanfattning : Intertextualitet är begreppet som beskriver hur alla texter är sammankopplade, och om Mieke Bal definierar en text till en sluten samling av språkliga tecken är allt som någonsin skapats sammankopplat. Detta arbete har utförts för att undersöka möjligheterna intertextuella referenser har för att utveckla skrivmetoder för narrativt drivna Casual Games. LÄS MER

 2. 2. History Hunt : Raising User’s Curiosity towards Places of Historical Value using Narrative-driven, Location-based Augmented Reality

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Eric Olsson; [2017]
  Nyckelord :augmented reality; human-computer interaction; geolocation; narrative; historical information; Förstärkt verklighet; navigationssystem; applikation; narrativ; historisk information; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Today our society is greatly built on modern technologies. In most parts of the world itis a social standard to have access to a smartphone and the Internet. Being able to keepin touch with others, consuming information, or being entertained independent of placeand time are assumed standards. LÄS MER

 3. 3. Motivation i varje zon? : En studie av motivationens och tränarbeteendens påverkan hos elever på elitishockeygymnasier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linda Dupree; [2017]
  Nyckelord :Idrottspsykologi; motivation; beteende; tränare; spelare; ishockey; ishockeygymnasium; NIU; Self-Detemination Theory SDT ; idrott; genus; Sport Motivation Scale SMS ; Leadership Scale for Sports LSS ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka tränarbeteenden som föredras av elever på svenska elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur motivationen är hos dessa elever. Frågeställningar:1. Hur uppfattar eleverna olika tränarbeteenden?2. Hur ser motivationen ut hos eleverna?3. LÄS MER

 4. 4. Effekter av dynamisk leveldesign : Baserat på Multiplayer Dynamic Difficulty Adjustment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Filip Andersson; [2017]
  Nyckelord :MDDA; DDA; Difficulty Adjustment; Leveldesign; Hammer; Source; CS:GO; Flow;

  Sammanfattning : I denna studie har effekterna av en dynamisk leveldesign undersökts som baserat sig på konceptet Multiplayer Difficulty Adjustment. Konceptet baseras på flera olika källor men handlar igrunden om att behålla spelare i Flow.Baldwin (2014)gjorde en undersökning där effekterna av en ändring till HP för den förlorande spelaren utvärderades. LÄS MER

 5. 5. Tränarbeteenden, Självbestämmande och Psykiskhälsa/ohälsa inom elit ungdomsfotbollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mirza Saltagic; Jesper Lindström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att spelare kan uppfatta tränare annorlunda jämfört med vad tränarenvill. Tränarbeteendet kan ha olika utfall på självbestämmandet och välmåendet hos spelaren.Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur fotbollsspelare uppfattar huvudtränarensbeteenden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet en spelare.

Din email-adress: