Sökning: "en studie om trender inom inköp"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden en studie om trender inom inköp.

 1. 1. Olika branscher, samma reformer? : En studie om trender inom inköp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Eiderbäck; Stina Hedlund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Røvik claim that both public and private sector, large and small firms, are working with the same administrative standards, recipes, as these are currently considered to be ”right”. He argues that this is partly due to the globalization of the information society, which is making it possible for recipes to spread rapidly. LÄS MER

 2. 2. En svensk syntetsnobb i relation till en norsk ulv i fårakläder : en komparativ studie om friluftslivsprodukters utveckling i Sverige och Norge under senaste 20 åren

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Poijes; [2011]
  Nyckelord :friluftsliv;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att jämföra och belysa hur friluftslivsföretag har utvecklats och hur utveckling och användande av friluftslivsprodukter skett i Sverige och Norge under senaste 20 åren samt hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden.                      - Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen?- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen?- Sker utvecklingen mot design mer än funktion?- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?Metod: Genomgång av litteratur och produktinformation från företagen Haglöfs, Bergans och Aclima kompletterat med kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom respektive företag och fyra andra personer  med nära koppling till friluftsliv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet en studie om trender inom inköp.

Din email-adress: