Sökning: "energi bransch"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden energi bransch.

 1. 1. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning i svenska byggföretag -En innehållsanalys mellan 2005-2015 för Peab, NCC och Skanska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Ask; André Lundberg; [2017-01-19]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsrapportering; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; Global Reporting initiative; FN Global Compact; Lag om hållbarhetsrapportering; CSR.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbar utveckling är ett ämne som växt stor uppmärksamhet i samhället de senaste åren. Kraven på att företagen ska bidra till ett hållbart samhälle har även det ökat. Riktlinjer och ramverk har växt fram som ett hjälpmedel för att svara mot den pågående utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Kabinavfall - möjligheter att sortera och återvinna?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Lotta Anselius; [2017]
  Nyckelord :Flygindustri; kabinavfall; fraktioner; sortering; återvinning;

  Sammanfattning : Flygindustrin ökar med ca 5 % varje år och prognosen är att det kommer att fortsätta så fram till 2030. Vårt behov av att resa och förflytta oss är stort och oåterkalleligt men samtidigt når utsläpp av växthusgaser hela tiden nya nivåer och klimatförändringar blir allt kännbarare. LÄS MER

 3. 3. Finansiella och icke-finansiella målsättningar : En kvantitativ studie av börsnoterade företags målsättningar i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Gustavsson; Ellen Pettersson; [2017]
  Nyckelord :targets; financial targets; non-financial targets; voluntary disclosure; annual reports; målsättningar; finansiella mål; icke-finansiella mål; frivillig information; årsredovisningar;

  Sammanfattning : I årsredovisningar kan företag frivilligt ge ut information utöver det som krävs av regler, principer och praxis. En vanlig typ av sådan frivillig information är målsättningar av olika slag. Men varför olika företag väljer att presentera olika antal målsättningar finns det dock inget tydligt svar på. LÄS MER

 4. 4. Efterfrågeperception och resursförändringar: ett integrerat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Algotsson; Cecilia Hedberg; Emma Hidling; Vilma Wallin; [2017]
  Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; Resursförändring; Efterfrågeperception; Digital transformation; Förnyelsebar energi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur ledningens efterfrågeperception påverkar företagets resursförändringar. Det finns relativt lite forskning som knyter samman ledningens perception med resursförändringar, vår ambition var därför att bidra med ny kunskap genom att länka samman dessa två begrepp. LÄS MER

 5. 5. Benchmarking av industriella små och medelstora företags energiprestanda : Presentation av en metod för beräkning av energieffektiviseringsindex

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Oskar Arfwidsson; Elias Andersson; [2016]
  Nyckelord :Benchmarking; energiprestanda; små och medelstora företag; energi;

  Sammanfattning : Industrisektorn står idag cirka 30 % av slutenergianvändningen i västvärlden. En betydande energibesparingspotential genom energieffektivisering av energianvändande processer har identifierats inom sektorn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet energi bransch.

Din email-adress: