Sökning: "energy drinks"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden energy drinks.

 1. 1. Läsk- och energidryckskonsumtion - En jämförande studie om gymnasieungdomar i två olika socioekonomiska områden i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Frida Ekman; Linnea Löfström; [2017-08-28]
  Nyckelord :Adolescents; Attitudes; Energy drinks; Health inequalities; Soft drinks; Socioeconomic status; Socioeconomic position; Sociodemographic; Sugar sweetened beverages;

  Sammanfattning : Ojämlikhet i hälsa existerar i hela världen och förekommer mellan olika grupper i samhället. IGöteborg förekommer variationer mellan olika geografiska områden där grupper med lägreutbildning och inkomst har mindre hälsosamma matvanor i jämförelse med grupper som harhögre utbildning och inkomst. LÄS MER

 2. 2. Energidrycker - En hälsorisk? En litteraturbaserad studie med folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erica Draminsky; Sanna Ihrfelt; [2016-09-02]
  Nyckelord :energidrycker; koffein; ungdomar; hälsa; energy drinks; caffeine; adolescent; health;

  Sammanfattning : Introduction: Energy drinks are a relatively new product category in the market and consumption has increased the past decade. Adolescents are the target group in the marketing of energy drinks and adolescents also show the highest prevalence of energy drink consumption. This rapidly growing market worries health researchers and the public. LÄS MER

 3. 3. Tv-reklam för söta drycker : En studie av hur antalet reklaminslag förändrats under åren 1999-2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ida Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :TV commercial; sweetened drinks; sweetener; TV channels; food; Tv-reklam; söta drycker; sötningsmedel; tv-kanaler; livsmedel;

  Sammanfattning : Inledning: Tv-reklam för söta drycker kan leda till ökad konsumtion av ohälsosamma och energirika drycker med högt sockerinnehåll. Under år 2014 inhandlades i genomsnitt 92 liter läskedryck i Sverige per konsument, vilket är en ökning med tio liter jämfört med år 2000. LÄS MER

 4. 4. A nutritional analysis on the by-product coffee husk and its potential utilization in food production : a literature study

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Ebba Bondesson; [2015]
  Nyckelord :coffee husk; composition; food production; compounds;

  Sammanfattning : The aim with this study was is to give an overview on the chemical composition in the by-product coffee husk and examine its potential in food production. This was accomplished through a literature study. To give a current view on research on the subject, articles published prior to 1995 was excluded. LÄS MER

 5. 5. Sugar sweetened beverages – psychosocial, behavioral, and dietary determinants, and association to obesity: A cross-sectional study among university students in San Luis Potosí and Yucatán, Mexico

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Sunghee Cho; [2015]
  Nyckelord :obesity; Mexico; university students; SSB; determinants; agau frescas; BMI; central obesity;

  Sammanfattning : Background: Obesity is a rapidly growing public health problem with negative health consequences in Mexico, resulted from the nutrition transition. In Mexico calories from sugar sweetened beverages (SSB) accounts for 19% of total energy intake. Although young adults are major SSB consumers, is an understudied population. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet energy drinks.

Din email-adress: