Sökning: "engelska metodik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden engelska metodik.

 1. 1. Typopa : En presentationsapp för grundskolan

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Erik Kirtley; [2016]
  Nyckelord :grafisk design; app; presentation; gränssnitt; UI; interaktion; typografi; digitala läromedel; läromedel; typopa; pedagogik; digitalisering; teknologi; läsplatta;

  Sammanfattning : Grafisk design och illustration är en viktig del av grundskoleundervisningen, utan att en kanske tänker på det. Skolbarn är omgivna av bokstäver, typsnitt, färger, foton, illustrationer och får ofta arbeta med att komponera bild och text. LÄS MER

 2. 2. Tjänstedesignbyråer: Rymdskepp på uppdrag för att befolka nya världar : En studie av svenska tjänstedesignbyråers konkurrenssituation och dess framtidsutsikter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olof Hägglund; Maria Sukhova; [2013]
  Nyckelord :Tjänstedesignbyrå; konkurrenssituation;

  Sammanfattning : BakgrundKring 2006 uppkom ett konsultområde i Sverige innehållandes aktörer som erbjuder konsulttjänster inom tjänstedesign, eller service design som det heter på engelska. Doberman, Transformator och Veryday omnämns bland andra som de mer etablerade aktörerna inom tjänstedesign i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Tankeslöjd : en undersökning av hur slöjdlärare undervisar i de processdelar som inte är direkt knutna till själva tillverkandet i slöjden.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Andreas Neves; [2009]
  Nyckelord :Slöjd; slöjdprocess; metodik; läroplan;

  Sammanfattning : Detta arbete har fokuserat på hur slöjdlärare undervisar slöjdprocessens faser som inte direkt knytet till tillverkandet av produkten, som i denna uppsats benämns med begreppet tankeslöjd. Åtta lärare har intervjuats med syfte att ta reda på hur de anpassat sin metodik för att eleverna ska uppnå de mål som kursplanen för slöjdämnet fastslagit, samt att deras motiveringar till sitt förfarande. LÄS MER

 4. 4. Aktiv engelska- en studie av nybörjarundervisningen på English House i Hirtshals, Danmark.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria AdV Franzén; [2000]
  Nyckelord :Languages and linguistics; Engelska; English House; andraspråksinlärning; nybörjarengelska; aktivitetspedagogik; lek; pedagogik; metodik; språkmetodik; didaktik; språkdidaktik; learning by doing.; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Jag har gjort en studie av English House i Danmark, där danska skolklasser får veckolånga språkbad. Att enbart tala engelska med eleverna blir där möjligt genom att även utnyttja andra sätt att kommunicera, än det rent verbala. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet engelska metodik.

Din email-adress: