Sökning: "enkätstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet enkätstudier.

 1. 1. Inlärning av digitala arbetssätt på byggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Anton Kastenbom; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; effektivisering; digitala verktyg; utbildningssätt; hinder; byggproduktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen uppfattas ofta som konservativ och bakåtsträvande, en bransch där papper och penna hellre används än IT-lösningar och digitala hjälpmedel. Hela byggindustrin står i skrivande stund under en digital revolution eftersom företag, organisationer och myndigheter har påbörjat den digitala utvecklingen av branschen med syftet att effektivisera byggprocesser. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med triage på en akutmottagning : litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Bergabo-Lundqvist; Anders Lindkvist; [2016]
  Nyckelord :Emergency department; Experience; Nurse; Triage; Akutmottagning; Erfarenhet; Sjuksköterska; Triage;

  Sammanfattning : Bakgrund: Triage är ett hjälpmedel som används för att genomföra bedömningar och prioriteringar av patienter på akutmottagningar. Bedömningarna av patienterna delas upp i olika nivåer beroende efter deras vårdbehov. Syftet med bedömningarna är att se till att den som har störst behov av hjälp erhåller hjälp först. LÄS MER

 3. 3. What motivates students to choose Spanish, and later to leave the studies? Vad motiverar elever att välja spanska och senare att lämna studierna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rosa González Bolaño; [2016]
  Nyckelord :Sökord: förväntningar; grundskolan; motivation; spanskstudier; språkval.;

  Sammanfattning : Sammandrag I detta examensarbete görs en utvärdering av totalt 14 elevers erfarenheter och upplevelser av två och ett halvt års spanskstudier i årskurs 8 samt en beskrivning av hur lärare kan arbeta med motivation i undervisningen. Studien tittar närmare på elevernas intresse för det spanska språket, i vilken utsträckning elevernas förhoppningar har blivit uppfyllda och deras intresse att fortsätta sina studier i spanska efter grundskolans slut. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress hos tandhygienister

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sanja Jovanovic; Martyna Szymczak; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Fysisk hälsa; Psykisk hälsa; Tandhygienist;

  Sammanfattning : Stress kan påverka den fysiska och psykiska hälsan när en obalans mellan de krav som ställs och förmågan att hantera dessa sker. Arbetsrelaterad stress är en konsekvens av hög arbetsbelastning i förhållande till individens förmåga. Tandhygienister behandlar många patienter per dag och det ställs höga krav på ekonomiska intäkter. LÄS MER

 5. 5. Individers attityder till miljöfrågor : En kvantitativ studie av individers attityder till miljöfrågor i Sverige mellan år 2000 och år 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Anette Waaler; [2016]
  Nyckelord :Attityder; miljö; miljöfrågor.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Miljö och miljöfrågor är ett ämne som är högst relevant att studera i dagens samhälle. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka om det skett någon förändring i attityder till miljöfrågor mellan åren 2000 och 2010. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkätstudier.

Din email-adress: