Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 11 - 15 av 210 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 11. Using regression analysis to determine the enterprise value of a company : A Regression Analysis on the Enterprise Value of Companies within the Industry Manufacturing of Chemicals and Chemical Products

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henning Elmberger; Maikel Makdisi-Somi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valuing a company is a difficult task. At the same time it is also a very important task for a number of reasons, namely when an investor wants to see if a company is under- or overvalued and when a company is to be acquired or sold. LÄS MER

 2. 12. Dimensionering av vertikaltransportör : Framtagning av dimensioneringsmall för stativ till vertikal-transportör

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Nils Olofsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att underlätta konstruktionsarbetet vid fram-tagning av en vertikaltransportör för renrumsmiljöer. Dess mål är att ta fram en mall varifrån konstruktören med enkelhet kan bestämma stativets dimensioner. LÄS MER

 3. 13. Logistikteori för Specialförband vid genomförande av specialoperationer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Björk; [2016]
  Nyckelord :Specialförbandslogistik; specialförband; specialoperationer; logistik; integrering; framsynthet; improvisation; flexibilitet; tillgänglighet; tempo; enkelhet; överlevnad; effektivitet; kreativitet; operationssäkerhet; interoperabilitet.;

  Sammanfattning : Specialförband och specialoperationer beskrivs ofta i förhållande till reguljära enheter och konventionella operationer. De beskrivs som något som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Detta kan i sin tur ställa andra krav på specialförbandslogistiken än på logistiken för reguljära förband. LÄS MER

 4. 14. Svenska koncerners val av omräkningsmetod : I enlighet med IAS 21?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Lundgren; Jennifer Lundström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globaliseringen har haft en stor betydelse för företagandet i världen och det har även inneburit att företag i olika länder har börjat handla och samarbeta mer med varandra. Detta har i sin tur lett till att ett behov av att använda sig av valutaomräkningsmetoder uppkommit, bland annat för att omvärdera sina utländska dotterbolag. LÄS MER

 5. 15. Automatiserad sjunkspärr för lyftbord av saxliftsprincip

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Sebastian Anderson; [2016]
  Nyckelord :Marco AB; Sciccor lift; Lifting table; lyftbord; saxlift; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den vanligaste typen av lyftbord inom industrin är uppbyggda med en saxlift som får sin vertikala rörelse med hjälp av hydraulcylindrar. Enligt standard SS-EN 1570-1 finns det i vissa situationer krav på att en mekaniskspärr ska finnas som förhindrar lyftbordet från att sjunka. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: