Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 11 - 15 av 212 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 11. Utveckling av FPGA kontroller för test av VGA-gränssnitt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Furat Shamurad; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ericssons HDS8000 är nästa generations Hyperscale Datacenter System som är utvecklad med en uppdelad hårdvarustrategi för att förbättra effektivitet, användning, automation och den totala ägandekostnaden. Compute kortet som ingår i HDS8000 utgör en styrenhet i servernät där stora mängder data ska hanteras. LÄS MER

 2. 12. Varför YouTube? : Fem gymnasieelevers instrumentövande med YouTube som lärare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Björn Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Youtube.com; Informal Learning; Formal Learning; Internet as a teacher; Blended Learning; Asynchronous learning.;

  Sammanfattning : Titel: Varför YouTube?Title: Why YouTube?Författare: Björn LindgrenI den här studien har syftet med undersökningen varit att synliggöra varför några elever använder sig av YouTube i sitt lärande av sång och instrumentspel. Undersökningen började med en enkät med elever från ett musikestetiskt gymnasium i årskurs 3. LÄS MER

 3. 13. Using regression analysis to determine the enterprise value of a company : A Regression Analysis on the Enterprise Value of Companies within the Industry Manufacturing of Chemicals and Chemical Products

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henning Elmberger; Maikel Makdisi-Somi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valuing a company is a difficult task. At the same time it is also a very important task for a number of reasons, namely when an investor wants to see if a company is under- or overvalued and when a company is to be acquired or sold. LÄS MER

 4. 14. Dimensionering av vertikaltransportör : Framtagning av dimensioneringsmall för stativ till vertikal-transportör

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Nils Olofsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att underlätta konstruktionsarbetet vid fram-tagning av en vertikaltransportör för renrumsmiljöer. Dess mål är att ta fram en mall varifrån konstruktören med enkelhet kan bestämma stativets dimensioner. LÄS MER

 5. 15. Logistikteori för Specialförband vid genomförande av specialoperationer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Björk; [2016]
  Nyckelord :Specialförbandslogistik; specialförband; specialoperationer; logistik; integrering; framsynthet; improvisation; flexibilitet; tillgänglighet; tempo; enkelhet; överlevnad; effektivitet; kreativitet; operationssäkerhet; interoperabilitet.;

  Sammanfattning : Specialförband och specialoperationer beskrivs ofta i förhållande till reguljära enheter och konventionella operationer. De beskrivs som något som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Detta kan i sin tur ställa andra krav på specialförbandslogistiken än på logistiken för reguljära förband. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: