Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 210 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. Analysis of a spin-particle tunnelling junction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Johan Bylin; [2015]
  Nyckelord :Spin Molecules Energy Spectrum;

  Sammanfattning : This project is to analyse the energy spectrum of a spin-molecular tunnelling junction which is composed of molecules confined between two conducting metallic leads. By letting a continuous stream of electrons flow across the junction the molecules can interact with each other with an indirect force called exchange interaction, and those exchange interactions which are of interest in this project are described by models called the Heisenberg, the Ising and the Dzyaloshinski-Moriya models. LÄS MER

 2. 22. Meningsfullhet i Gymnasieskolan : En kvalitativ undersökning om gymnasieelevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anton Svensson; Kristoffer Haara; [2015]
  Nyckelord :Gymnasieskola; motivation; meningsfullhet; inre motivation; yttre motivation; prestationsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en ökad förståelse för gymnasieelevers egenuppfattning om vad som gör ett skolämne meningsfullt i gymnasieskolan. Dettagenomförs via fokusgruppintervjuer utförda med andra- och tredjeårselever från engymnasieskola i södra Sverige. LÄS MER

 3. 23. Control system for automated industry applied with LEGO Mindstorms

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Kristofer Jaxne; [2015]
  Nyckelord :Automation; automatisering; automatiserad; robot; industri; lean; lego; mindstorms; industri 4.0; styrsystem; MonoBrick;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att redovisa ett examensarbete på kandidatnivå inom elektronik. Arbetet har syftat till att skapa en modell av en automatiserad industri i en liten skala. Modellen skulle vara enkel att använda för att visualisera hur automatisering fungerar i praktiken och hur ett styrsystem byggs. LÄS MER

 4. 24. It's a Match! : En kvalitativ studie om attityder och behovstillfredsställelse utifrån användningen av mobilapplikationen Tinder.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Mathilda Alm; William Kullberg; [2015]
  Nyckelord :Tinder; nätdejting; uses gratification; Castells; nätverkssamhälle; behov; tillfredsställelse; ny teknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka attityder kring mobilapplikationen Tinder det fanns hos tio unga människor samt om det uppkommit nya behov i och med denna nya teknik där man sveper mellan olika människor. För att få fram ett resultat utfördes tio kvalitativa intervjuer med människor i åldrarna 18-30. LÄS MER

 5. 25. Designing a generic user interface for distribution of open geodata : based on FME server technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri

  Författare :Magdalena Nyberg; [2015]
  Nyckelord :generic user interface; geographic information systems; geodata download; FME Server; geodata distribution service; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are currently numerous web services that provide the user with the opportunity to download geodata. These services are often different regarding what type of data they provide and the way they distribute the data. Another aspect that differs between these services is if the download of geodata is free of charge (open) or subject to a fee. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: