Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 214 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. Forecasting Campaign Sales Using Artificial Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH och numerisk analys

  Författare :Joel Engström; [2016]
  Nyckelord :Artificial Neural Networks; ANN; Multiple Linear Regression; Campaign predictions; Campaign modeling; Marketing mix modeling; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis will investigate the characteristics and possibilities of implementing a forecasting model for campaign sales in Coop stores. The implementation will be done by the use of multiple linear regression and artificial neural networks. Advantages and drawbacks of these models will be investigated and discussed. LÄS MER

 2. 22. Ett effektivt returflöde - Centrala aspekter att beakta vid utformande av returflöden inom e-handeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hallberg; Emma Linderoth; [2015-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande e-handelsbranschen präglas av stora returmängder och i den konkurrens sområder på marknaden idag kan en enkel returprocess bidra till både kundlojalitet ochkostnadseffektivisering. E-handelsföretagens och transportföretagens gemensamma mål är attgöra konsumenten nöjd, eftersom utan konsumentens köp uteblir intäkten för bägge parter. LÄS MER

 3. 23. Crafting Community

  Master-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Markus Emilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : WHY DO I DO THE THINGS I DO?ABSTRACTThe bottom line in this project is that we are all different. We know, see, feel different things,we have varied skills, talents and possibilities. LÄS MER

 4. 24. Designing a generic user interface for distribution of open geodata : based on FME server technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Magdalena Nyberg; [2015]
  Nyckelord :geographic information systems; generic user interface; geodata download; FME Server; geodata distribution service; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are currently numerous web services that provide the user with the opportunity to download geodata. These services are often different regarding what type of data they provide and the way they distribute the data. Another aspect that differs between these services is if the download of geodata is free of charge (open) or subject to a fee. LÄS MER

 5. 25. E-konsumenternas köpbeteende och leveransalternativ som konkurrensmedel : Ett kvalitativ och kvantitativ flerfalls studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Haron Nazari; W G; [2015]
  Nyckelord :E-commerce; delivery; carrier; parcel; consumer behavior; supply chain management; b2b; b2c.;

  Sammanfattning : E-handel är en revolutionerande industri som växer ständigt och kommer med all sannolikhet att fortsätta växa i en accelererande fart. Syftet med denna studie är att få en överblick över vilka faktorer som påverkar svenska konsumenters köpbeteende i samband med e-handel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: