Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 21 - 25 av 212 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 21. Crafting Community

  Master-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Markus Emilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : WHY DO I DO THE THINGS I DO?ABSTRACTThe bottom line in this project is that we are all different. We know, see, feel different things,we have varied skills, talents and possibilities. LÄS MER

 2. 22. E-konsumenternas köpbeteende och leveransalternativ som konkurrensmedel : Ett kvalitativ och kvantitativ flerfalls studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Haron Nazari; W G; [2015]
  Nyckelord :E-commerce; delivery; carrier; parcel; consumer behavior; supply chain management; b2b; b2c.;

  Sammanfattning : E-handel är en revolutionerande industri som växer ständigt och kommer med all sannolikhet att fortsätta växa i en accelererande fart. Syftet med denna studie är att få en överblick över vilka faktorer som påverkar svenska konsumenters köpbeteende i samband med e-handel. LÄS MER

 3. 23. Analysis of a spin-particle tunnelling junction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Johan Bylin; [2015]
  Nyckelord :Spin Molecules Energy Spectrum;

  Sammanfattning : This project is to analyse the energy spectrum of a spin-molecular tunnelling junction which is composed of molecules confined between two conducting metallic leads. By letting a continuous stream of electrons flow across the junction the molecules can interact with each other with an indirect force called exchange interaction, and those exchange interactions which are of interest in this project are described by models called the Heisenberg, the Ising and the Dzyaloshinski-Moriya models. LÄS MER

 4. 24. Meningsfullhet i Gymnasieskolan : En kvalitativ undersökning om gymnasieelevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anton Svensson; Kristoffer Haara; [2015]
  Nyckelord :Gymnasieskola; motivation; meningsfullhet; inre motivation; yttre motivation; prestationsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en ökad förståelse för gymnasieelevers egenuppfattning om vad som gör ett skolämne meningsfullt i gymnasieskolan. Dettagenomförs via fokusgruppintervjuer utförda med andra- och tredjeårselever från engymnasieskola i södra Sverige. LÄS MER

 5. 25. Control system for automated industry applied with LEGO Mindstorms

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Kristofer Jaxne; [2015]
  Nyckelord :Automation; automatisering; automatiserad; robot; industri; lean; lego; mindstorms; industri 4.0; styrsystem; MonoBrick;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att redovisa ett examensarbete på kandidatnivå inom elektronik. Arbetet har syftat till att skapa en modell av en automatiserad industri i en liten skala. Modellen skulle vara enkel att använda för att visualisera hur automatisering fungerar i praktiken och hur ett styrsystem byggs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: