Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 6 - 10 av 247 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 6. Fjärrvärmens konkurrenssituation : En studie av fjärrvärmens konkurrenskraft i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Niklas Bergman; Simon Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmepump; stagnation; värmemarknad; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : District heat is currently more exposed for competition than it has been for several years. Since the mid-1980s, district heat has dominated the heat market, but is now in a tougher competitive situation due to the increasing popularity of heat pumps. This, in combination with energy efficiency, has led to a stagnation of delivered energy. LÄS MER

 2. 7. DRG inom psykiatrisk vård : En studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnea Lindberg; Hanna Myrskog; Filippa Bäckegren; [2018]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvård; psykiatrisk vård; Diagnosrelaterade grupper; DRG; NordDRG;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För närvarande tillämpar Landstinget i Värmland och Region Kronoberg olika ersättningssystem för samma vårdinsatser och således bedrivs landstingen under olika förutsättningar vilket i sin tur medför olika konsekvenser. Ett av de vanligaste ersättningssystemen inom hälso- och sjukvård är Diagnosrelaterade grupper (DRG), men det tycks råda stor oenighet om huruvida systemet ska användas inom psykiatrisk vård eller ej. LÄS MER

 3. 8. Sätter gränser gränser? : En teoriutvecklande studie om gränser och dess påverkan på samordningen

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kenneth Nygren; [2018]
  Nyckelord :gränser; samordning; hypotetisk-deduktiv; hypotesprövning; Husky; enfallsstudie;

  Sammanfattning : En viktig uppgift som den operativa nivån har är att samordna försvarsgrenarna så resurseffektivt som möjligt. Överraskande blir det då att krigföringsprincipen samordning är så förhållandevis outforskad. LÄS MER

 4. 9. Visual Debugging of Dataflow Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Fanti Machmount Al Samisti; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Big data processing has seen vast integration into the idea of data analysis in live streaming and batch environments. A plethora of tools have been developed to break down a problem into manageable tasks and to allocate both software and hardware resources in a distributed and fault tolerant manner. LÄS MER

 5. 10. Den avskalade effekten : Om effekten av ett minimalistiskt skrivverktyg och hur det upplevs i en interaktiv användningssituation

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Totte Annerbrink; Nizar Talovic; [2017]
  Nyckelord :Actability; Interaction effect; Interaction; User experience; Interaction criteria; D.EU.PS.; Handlingsbarhet; Interaktionseffekt; Interaktion; Användarupplevelse; Interaktionskriterier; D.EU.PS;

  Sammanfattning : Denna studie och uppsats har behandlat och fokuserats på att synliggöra interaktionseffekten som uppstår när ett informationssystems gränssnitt är avskalat. Fallstudien i denna uppsats utgår ifrån ett webbaserat skrivverktyg vid namn Writer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: