Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 6 - 10 av 210 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 6. Framnäs förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Brian Habib; [2016]
  Nyckelord :Framnäs block; Solna; Kindergarten; Simplicity; Passageway; Kvarteret Framnäs; Solna; Förskola; Enkelhet; Passage;

  Sammanfattning : Det hela började med en väldigt grundläggande tanke om en säker förskola. Trappor är farliga och bör undvikas. För många våningar blir lätt problematiskt. Avgörande för projektet blev det att barnen ska kunna spendera hela dagar på ett och samma våningsplan. LÄS MER

 2. 7. Hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Gisela Olsen; [2016]
  Nyckelord :color; design; graphic design; graphic communication; graphic designers; layout; motif; perception; Scandinavian; visual communication; design; färg; grafisk design; grafiska formgivare; grafisk kommunikation; layout; motiv; Skandinavisk; typsnitt; uppfattningar; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design. 53 deltagare från industriländer deltog i studien som använde en kombination av mail-intervjuer och enkäter. LÄS MER

 3. 8. Värdeskapande faktorer med en informationshanteringsplattform genom Internet of Things : En fallstudie med fokus på förebyggande underhåll i en producerande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Blomqvist; Mathilda Lenegård; [2016]
  Nyckelord :Information management platform; Information Systems Success Model; Interaction quality; Internet of Things; IoT; Value; Informationshanteringsplattform; Information Systems Success Model; Interaktionskvalitet; Internet of things; värdeskapande;

  Sammanfattning : Internet of Things gör det möjligt att skapa “smarta miljöer” där information kan utbytas mellan olika typer av enheter. Denna teknik kan leda till effektivisering och automatisering på en mängd olika sätt, till exempel i våra hem och för affärsverksamheter. LÄS MER

 4. 9. Utveckling av FPGA kontroller för test av VGA-gränssnitt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Furat Shamurad; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ericssons HDS8000 är nästa generations Hyperscale Datacenter System som är utvecklad med en uppdelad hårdvarustrategi för att förbättra effektivitet, användning, automation och den totala ägandekostnaden. Compute kortet som ingår i HDS8000 utgör en styrenhet i servernät där stora mängder data ska hanteras. LÄS MER

 5. 10. Varför YouTube? : Fem gymnasieelevers instrumentövande med YouTube som lärare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Björn Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Youtube.com; Informal Learning; Formal Learning; Internet as a teacher; Blended Learning; Asynchronous learning.;

  Sammanfattning : Titel: Varför YouTube?Title: Why YouTube?Författare: Björn LindgrenI den här studien har syftet med undersökningen varit att synliggöra varför några elever använder sig av YouTube i sitt lärande av sång och instrumentspel. Undersökningen började med en enkät med elever från ett musikestetiskt gymnasium i årskurs 3. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: