Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 6 - 10 av 212 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 6. Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Simon Söderhäll; [2016]
  Nyckelord :SFI; E-learning; IT-verktyg; Undervisning;

  Sammanfattning : Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått stor framgång. LÄS MER

 2. 7. HDV Simulink Real World Model for Testing : A Study on Model Simplicity

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Robin Lindström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis was to investigate the area of model complexity and see what precautions could be made to avoid the generation of complex models. These findings included five principles stated by M. Pidd which were implemented in the development of a new Simulink real world model of a heavy duty vehicle. LÄS MER

 3. 8. Framnäs förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Brian Habib; [2016]
  Nyckelord :Framnäs block; Solna; Kindergarten; Simplicity; Passageway; Kvarteret Framnäs; Solna; Förskola; Enkelhet; Passage;

  Sammanfattning : Det hela började med en väldigt grundläggande tanke om en säker förskola. Trappor är farliga och bör undvikas. För många våningar blir lätt problematiskt. Avgörande för projektet blev det att barnen ska kunna spendera hela dagar på ett och samma våningsplan. LÄS MER

 4. 9. Hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Gisela Olsen; [2016]
  Nyckelord :color; design; graphic design; graphic communication; graphic designers; layout; motif; perception; Scandinavian; visual communication; design; färg; grafisk design; grafiska formgivare; grafisk kommunikation; layout; motiv; Skandinavisk; typsnitt; uppfattningar; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design. 53 deltagare från industriländer deltog i studien som använde en kombination av mail-intervjuer och enkäter. LÄS MER

 5. 10. Värdeskapande faktorer med en informationshanteringsplattform genom Internet of Things : En fallstudie med fokus på förebyggande underhåll i en producerande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Blomqvist; Mathilda Lenegård; [2016]
  Nyckelord :Information management platform; Information Systems Success Model; Interaction quality; Internet of Things; IoT; Value; Informationshanteringsplattform; Information Systems Success Model; Interaktionskvalitet; Internet of things; värdeskapande;

  Sammanfattning : Internet of Things gör det möjligt att skapa “smarta miljöer” där information kan utbytas mellan olika typer av enheter. Denna teknik kan leda till effektivisering och automatisering på en mängd olika sätt, till exempel i våra hem och för affärsverksamheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: