Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 6 - 10 av 214 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 6. Av det som betyder något

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lina Lygneroth; [2016-08-19]
  Nyckelord :konsthantverk; keramik; form; organisk; taktilitet; struktur; arv; återbruk; skönhet; konst;

  Sammanfattning : Av det hittade, det ärvda, det till mig givna. Skrot skräp och udda ting. Av ting som är så oändligt värdefulla. De är bärare av spår från människor som tillverkat och brukat, spår från miljöerna de befunnit sig i. LÄS MER

 2. 7. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

 3. 8. Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Simon Söderhäll; [2016]
  Nyckelord :SFI; E-learning; IT-verktyg; Undervisning;

  Sammanfattning : Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått stor framgång. LÄS MER

 4. 9. HDV Simulink Real World Model for Testing : A Study on Model Simplicity

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Robin Lindström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis was to investigate the area of model complexity and see what precautions could be made to avoid the generation of complex models. These findings included five principles stated by M. Pidd which were implemented in the development of a new Simulink real world model of a heavy duty vehicle. LÄS MER

 5. 10. Framnäs förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Brian Habib; [2016]
  Nyckelord :Framnäs block; Solna; Kindergarten; Simplicity; Passageway; Kvarteret Framnäs; Solna; Förskola; Enkelhet; Passage;

  Sammanfattning : Det hela började med en väldigt grundläggande tanke om en säker förskola. Trappor är farliga och bör undvikas. För många våningar blir lätt problematiskt. Avgörande för projektet blev det att barnen ska kunna spendera hela dagar på ett och samma våningsplan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: