Sökning: "enkla"

Visar resultat 1 - 5 av 1173 uppsatser innehållade ordet enkla.

 1. 1. Bör intelligenta assistenter tala naturligt? En undersökning om betydelsen av intelligenta assistenters tal för användarupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :PAULINE LORIN; LINN THORSAGER; [2017-10-02]
  Nyckelord :Intelligent personlig assistent; användarupplevelse; talsyntes; Siri; prosodi; människa-datorinteraktion; konkateneringssyntes; Intelligent personal assistant; user experience; speech synthesis; prosody; human-computer interaction; concatenative speech synthesis;

  Sammanfattning : Modern intelligent personal assistants are comprehensible. Despite this, their speech stillsounds artificial, where the prosody of the speech seems to be one of the majordifficulties. LÄS MER

 2. 2. Mödrars erfarenhet av att föda upp sitt barn med modersmjölksersättning då de avslutat amningen på grund av amningssvårigheter - Ersättning ersätter inte allt

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Wird; Karin Sävinger; [2017-07-13]
  Nyckelord :barnhälsovård; flaskmatning; kvalitativ metod; modersmjölksersättning; mödrars hälsa;

  Sammanfattning : Abstract Background: Breastfeeding rate in Sweden has decreased since 2004. The decision not to breastfeed is sometimes chosen freely and sometimes forced due to complications. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera med patienter vid avsaknad av gemensamt språk - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser och strategier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Petersson; Anna Pålman; [2017-02-13]
  Nyckelord :communication; communication barriers; experiences; strategies; interpreter; language barriers; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle till följd av ökad migration bland annatpå grund av krig och oroligheter i världen. Detta innebär att sjuksköterskor möter allt flerpatienter där gemensamt språk saknas. LÄS MER

 4. 4. Väsentlig anknytning : En analys av HFD:s domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andres Hermander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En person kan bli antingen obegränsad eller begränsad skattskyldigför sina inkomster. Det som blir avgörande är (1) om en person är bosatt i Sverige, (2) stadigvarande vistas i Sverige eller (3) har väsentlig anknytning på grund av att personen tidigare har varit bosatt här. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och effekter av kulturaktiviteter i arbetet beskrivet ur ett medarbetarperspektiv. : En kvalitativ studie kring upplevelser och effekter av kulturaktiviteter kopplat till arbetet som kontext.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lasse Magnell; [2017]
  Nyckelord :Culture activities related to work; social effects; effects from mere content of culture; valuable communication at work; time resources; Kulturaktiviteter i arbetet; sociala effekter av kultur; innehållsmässiga effekter av kultur; kommunikation.;

  Sammanfattning : I takt med ett allt hårdare klimat på arbetsmarknaden och ett ökat tryck på individen i arbetslivet har forskningen börjat titta närmare på positiva och hälsofrämjande effekter av kultur- och fritidsrelaterade effekter kopplat till arbetet. Föreliggande kvalitativa studie undersöker upplevelser och erfarenheter av kulturaktiviteter ur ett medarbetarperspektiv inom två större organisationer, samt försöker synliggöra effekter av kultur kopplat till arbetet både för individen och organisationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkla.

Din email-adress: