Sökning: "envelope"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet envelope.

 1. 1. Undersökning av värmeförluster genom kantbalk vid användning av golvvärme : En simuleringsundersökning i COMSOL Multiphysics

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Linus Dahlin; Marcus Hedman; [2018]
  Nyckelord :COMSOL; Edge beam; Energy usage; Thermal needs; Underfloor heating; COMSOL; Energianvändning; Golvvärmesystem; Kantbalk; Värmebehov;

  Sammanfattning : I Sverige ställs allt högre krav på nya byggnader genom bestämmelser och lagar som påverkar energianvändningen. Byggnader kan värmas upp med hjälp av olika typer av distributionssystem såsom radiatorer och golvvärme. Värmebehovet hos byggnaden baseras på hur mycket värmeenergi som behövs för att uppnå termisk komfort. LÄS MER

 2. 2. Energy audit in Fridhemsskolan : A preschool in Gävle municipality

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Kazeem Ayinde Balogun; [2018]
  Nyckelord :Energy audit energy efficiency;

  Sammanfattning : This thesis is about the energy audit in Fridhemsskolan which is an educational facility. Fridhemsskolan is a preschool for children in Gävle municipality for children up to the age of six years and comprise of nine buildings in total. LÄS MER

 3. 3. Energy Audit of an industrial building in Sweden : Case study of a CNC processed components’ producer company

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Isabel Bueno Rosete; [2018]
  Nyckelord :Energy audit; industrial energy audit; energy efficiency measures; IDA ICE simulation software and energy retrofit.;

  Sammanfattning : The industrial sector accounts for almost 40 % of the Swedish energy use and in order to meet the EU’s 2020 targets, an efficient production of high quality and great finish goods are more and more in demand. Moreover, it is important to develop the activities with the lowest environmental impact possible. LÄS MER

 4. 4. Predictive Motion Cueing Algorithm

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Dhindsa Harparan; Jonathan Malmström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advancements in vehicle development has made motion-based driving simulators an impor- tant and cost-e↵ective tool when validating and designing vehicles. Although one-to-one rendition of the real world is not a possibility due to hard limitations set by the rig, motion cueing algorithms intend to improve the perception of reality by mimicking the movements of a real vehicle into the movement of a motion platform. LÄS MER

 5. 5. Undersökande av kli-ljud inom ASMR i en neutral ljudmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anders Köhler; [2018]
  Nyckelord :ASMR; scratching sounds; association; envelope; dynamics; frequency analysis; ASMR; kli-ljud; association; envelope; ljuddynamik; frekvensanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts med bas i frågeställningen huruvida rosa brus kan nyttjas för att replikera den övergripande ljuddynamik som förekommer inom kli-inriktade ASMR-verk med hänseende till envelope-egenskaper samt övergripande frekvensregister och hur den akustiska karaktären av en sådan ljudartefakt kan komma att uppfattas av ett antal respondenter. Tidigare forskning inom ASMR har jämförts med auditivt inriktad litteratur för att styrka relevansen av denna sortens studie varpå ytterligare framtida forskningsutsikter har spekulerats kring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet envelope.

Din email-adress: