Sökning: "ergonomi skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ergonomi skolan.

 1. 1. Utveckling av arbetsmiljöwiki : Spridning av offentligt arbetsmiljömaterial

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Patrick Granberg; Per Gustav Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Usability; occupational safety and health; MediaWiki; social media; telephone interview; wiki; WordPress; Användarvänlighet; arbetsmiljö; MediaWiki; sociala medier; telefonintervju; wiki; WordPress;

  Sammanfattning : På webbplatsen arbetsliv.org finns webbsidorna branschkunskap och ämneskunskap innehållandes länkar till andra webbsidor, med fakta kring arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. How can the control and interaction principles be improved for games in virtual reality : A qualitative study to create interaction design guidelines that limits the effect of cybersickness

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Carl-Arvid Ewerbring; [2015]
  Nyckelord :virtual reality; VR; interaction; controls; cybersickness; design; interaction design; immersion; presence; guideline; framework analysis;

  Sammanfattning : With new VR devices entering the consumer space, the interest in the industry is growing immensely. There is currently limited information regarding controls and cybersickness in VR and the available recommendations are narrow in their nature. LÄS MER

 3. 3. Systematisk kunskapsbrist i skolan? : Arbetsmiljöarbete utan udd

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Lars Andersson; Mats Hansson; [2014]
  Nyckelord :Case study; implementation of work environment measures; working environment and compulsory school; Fallstudie; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; arbetsmiljö; skola;

  Sammanfattning : Det är lagstadgat att arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att sänka riskerna för ohälsa och olycksfall i verksamheten. Mycket tyder på att detta inte fungerar tillfredställande i många skolor. LÄS MER

 4. 4. Läget i berggrummet : En kvalitativ undersökning av inverkande faktorer i arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Lubna Miladi; [2014]
  Nyckelord :lubna miladi; arbetsmiljö teknik och hälsa cave bergrummet lubna miladi;

  Sammanfattning : Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser. Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet i fokus : Utveckling av app-underlag utifrån standarden EN 1005-4 och användarnas behov

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Ilona Jastrzebska; Ilona Hogeman; [2013]
  Nyckelord :mobilapplikation; belastningsergonomi; kognitiv ergonomi; EN 1005-4; arbetsställningar; arbetsrörelser; arbetsrelaterade besvär; interaktionsdesign; MTO; användarcentrerad design; användbarhet; användarvänlighet; maskinarbete; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Statistik visar att 23 procent av kvinnorna och 17 procent av männen får arbetsrelaterade besvär. Detta innebär sjukskrivningar och höga kostnader för samhället, samt stort lidande för de drabbade individerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ergonomi skolan.

Din email-adress: