Sökning: "ergonomi skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden ergonomi skolan.

 1. 1. "Att kunna hälsa" En litteraturstudie om elever inom idrott och hälsas förståelse av hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Stensson; Sandra Boström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En debatt i media om ungdomar och deras hälsa har ständigt ägt rum, där skolan och framförallt ämnet idrott och hälsa har haft en viktig del i att få eleverna att reflektera kring vad en hälsosam livsstil innebär.Läroplanen 2011 formulerade hälsobegreppet utifrån ettholistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. LÄS MER

 2. 2. Kontrollenhet för spårtaxi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Egholt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har genomförts i samband med ett kandidatexamensarbete vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan. Rapporten beskriver processen av att ta fram ett hjälpmedel till att kunna kontrollera en vagn för spårtaxi-bolaget SkyCab. LÄS MER

 3. 3. VR from a Learning Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Niwhede; Alexander Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; Pedagogy; User-centered design; Variation theory; Interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns många exempel på att använda teknologi i skolan för att förbättra elevers lärande. En relativt oanvänd teknologi i utbildning är Virtual Reality. De flesta VR applikationer som används i utbildning idag är passiva virtuella studiebesök, där användaren interagerar med applikationen genom att observera den virtuella världen. LÄS MER

 4. 4. Seat belt and headrest adjustment: Increasing truck driver comfortability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Kathrine Berg; Elinor Petersson; [2017]
  Nyckelord :Anthropometrics; truck; safety; belt; headrest; comfort; ergonomics; seat; Antropometri; lastbil; säkerhet; bälte; säkerhetsbälte; nackstöd; komfort; ergonomi; stol;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utveckling av arbetsmiljöwiki : Spridning av offentligt arbetsmiljömaterial

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Patrick Granberg; Per Gustav Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Usability; occupational safety and health; MediaWiki; social media; telephone interview; wiki; WordPress; Användarvänlighet; arbetsmiljö; MediaWiki; sociala medier; telefonintervju; wiki; WordPress;

  Sammanfattning : På webbplatsen arbetsliv.org finns webbsidorna branschkunskap och ämneskunskap innehållandes länkar till andra webbsidor, med fakta kring arbetsmiljö. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ergonomi skolan.

Din email-adress: