Sökning: "ergonomi skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ergonomi skolan.

 1. 1. "Att kunna hälsa" En litteraturstudie om elever inom idrott och hälsas förståelse av hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Stensson; Sandra Boström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En debatt i media om ungdomar och deras hälsa har ständigt ägt rum, där skolan och framförallt ämnet idrott och hälsa har haft en viktig del i att få eleverna att reflektera kring vad en hälsosam livsstil innebär.Läroplanen 2011 formulerade hälsobegreppet utifrån ettholistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. LÄS MER

 2. 2. VR from a Learning Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Niwhede; Alexander Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; Pedagogy; User-centered design; Variation theory; Interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns många exempel på att använda teknologi i skolan för att förbättra elevers lärande. En relativt oanvänd teknologi i utbildning är Virtual Reality. De flesta VR applikationer som används i utbildning idag är passiva virtuella studiebesök, där användaren interagerar med applikationen genom att observera den virtuella världen. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av arbetsmiljöwiki : Spridning av offentligt arbetsmiljömaterial

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Patrick Granberg; Per Gustav Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Usability; occupational safety and health; MediaWiki; social media; telephone interview; wiki; WordPress; Användarvänlighet; arbetsmiljö; MediaWiki; sociala medier; telefonintervju; wiki; WordPress;

  Sammanfattning : På webbplatsen arbetsliv.org finns webbsidorna branschkunskap och ämneskunskap innehållandes länkar till andra webbsidor, med fakta kring arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. How can the control and interaction principles be improved for games in virtual reality : A qualitative study to create interaction design guidelines that limits the effect of cybersickness

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Carl-Arvid Ewerbring; [2015]
  Nyckelord :virtual reality; VR; interaction; controls; cybersickness; design; interaction design; immersion; presence; guideline; framework analysis;

  Sammanfattning : With new VR devices entering the consumer space, the interest in the industry is growing immensely. There is currently limited information regarding controls and cybersickness in VR and the available recommendations are narrow in their nature. LÄS MER

 5. 5. Systematisk kunskapsbrist i skolan? : Arbetsmiljöarbete utan udd

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Lars Andersson; Mats Hansson; [2014]
  Nyckelord :Case study; implementation of work environment measures; working environment and compulsory school; Fallstudie; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; arbetsmiljö; skola;

  Sammanfattning : Det är lagstadgat att arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att sänka riskerna för ohälsa och olycksfall i verksamheten. Mycket tyder på att detta inte fungerar tillfredställande i många skolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ergonomi skolan.

Din email-adress: