Sökning: "erik månsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden erik månsson.

 1. 1. Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aksel Eilard; Erik Månsson; Niklas Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföringskanaler; Omreglering; Kundförvärv; Onlinekasino; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat. Metod: Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. En plats varumärke utifrån en intressents perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Svensson; Erik Göransson; Marcus Månsson; [2015]
  Nyckelord :Varumärke; place branding; varumärkesimage; studieort; Malmö stad; Malmö högskola; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: En plats varumärke utifrån en intressents perspektiv Seminariedatum: 2015-01-15 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Andreas Svensson, Erik Göransson, Marcus Månsson Handledare: Lars Carlman Nyckelord: Varumärke, place branding, varumärkesimage, studieort, Malmö stad, Malmö högskola. Syfte: Syftet med studien är att utreda vilken inverkan en plats varumärke har vid valet av studentstad. LÄS MER

 3. 3. Det handlar om människorna!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Erik Värendh Månsson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsgivarvarumärke; organisationsidentitet; employer value proposition; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsgivarvarumärket (eng: employer branding) har de senaste åren kommit att bli en viktig strategisk företagsledningsfråga för många organisationer och jag har därför valt att fördjupa mig inom detta område. Definitionen för arbetsgivarvarumärket enligt Backhaus och Tikoo (2004) är ”A targeted, long-term strategy to manage the awareness and perception of employees, potential employees, and related stakeholders with regards to a particular firm”. LÄS MER

 4. 4. Investigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik

  Författare :Erik Månsson; [2014]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In mining for extraction of metals residues are often produced. A frequently produced residue is tailings, which potentially contains high amount of metals, soluble salts and acids. Therefore, it is often necessary to deposit, the tailings in stable impoundments, namely tailings dams, if not all tailings produced is used as backfill in mines. LÄS MER

 5. 5. Utseende spelar väl ingen roll? Kan kognitiv dissonans reducera fördomsfullhet kring attraktivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Andersson; Mikaela Månsson; [2013]
  Nyckelord :Attraktivitet; kognitiv dissonans; affektiva misattributionsproceduren - AMP; attitydförändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if implicit and explicit prejudices against attractive and unattractive people can be reduced. This was meant to occur when the participants were forced to agree with a set of motivational statements about the importance of not prejudicing against attractive and unattractive faces. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet erik månsson.

Din email-adress: