Sökning: "erp it"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden erp it.

 1. 1. Management Accounting and ERP Systems : Factors behind the Choice of Information Systems when Exercising Management Accounting

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Liliya Karamatova; [2017]
  Nyckelord :Information Systems; Information Technology; ERP Systems; Management Accounting; Informationssystem; Systemvetenskap; ERP system; Internredovisning;

  Sammanfattning : Accounting is an old discipline inherent to any business. Accounting is divided into Financial Accounting (FA) and Management Accounting (MA). Financial Accounting focuses on the pure processing of the economic data. Management Accounting focuses on the decision-making aspects of the accounting. LÄS MER

 2. 2. Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Antonsson; Lisa Haack; Johan Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit process; audit risk; digitalization; continuous audit; Revisionsprocess; revisionsrisk; digitalisering; löpande revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet Författare: Johan Antonsson, Lisa Haack och Johan Paulsson Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning Handledare: Petter Boye Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar   Inledning: I många år har digitaliseringen tagit allt mer plats i samhället, både hos individen men även företagen. Arbetsmarknaden har förändrats då arbeten försvunnit, men även nya uppkommit. LÄS MER

 3. 3. ADOPTION OF INNOVATION : A qualitative research about employees' adoption of information technological tool (ERP) within an organization

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Chijioke Innocent Mbachu; Quentin Bizien; [2017]
  Nyckelord :Marketing; Innovation; Adoption; Technology; IT Tool; Enterprise Resource Planning; Organization Factors and Individual Factors.; Marketing; innovation; adoption; technologie; outil informatique; planification des ressources d entreprise; facteurs d organisation et facteurs individuels.; Marknadsföring; Innovation; Adoption; Teknologi; IT Tool; Enterprise Resource Planning; ERP; Organisationsfaktorer och enskilda faktorer.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research was to investigate the adoption of ERP tool by employees within a product manufacturing organization. Design/methodology/approach - In order to fully achieve the research task, the authors applied a qualitative case study that was descriptively designed. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av intern materialstruktur medför pålitligare materialflöden : En fallstudie utförd inom tillverkande industri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mårten Rönnberg; [2017]
  Nyckelord :materialflöde; materialstruktur; logistik; saldodifferenser och grundorsaksanalys;

  Sammanfattning : Dagens industri påverkas av en industrialisering som pådrivs av globaliseringen och digitalisering. Kundkraven blir allt mer komplexa och efterfrågemönster varierar allt mer. LÄS MER

 5. 5. A latency comparison of IoT protocols in MES

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Erik Lindén; [2017]
  Nyckelord :MQTT; AMQP; IIoT; IoT; Cloud; OPCUA; OPC; MES; SCADA; Industry 4.0;

  Sammanfattning : Many industries are now moving several of their processes into the cloud computing sphere. One important process is to collect machine data in an effective way. Moving signal collection processes to the cloud instead of on premise raises many questions about performance, scalability, security and cost. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet erp it.

Din email-adress: