Sökning: "erp it"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden erp it.

 1. 1. En litteraturstudie av kritiska framgångsfaktorer kring affärssystem-implementationer

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Max Björses; Peter Håkansson; [2017-09-12]
  Nyckelord :ERP-implementation; kritiska framgångsfaktorer; litteraturstudier; sekundäranalys;

  Sammanfattning : With new technologies constantly emerging, organizations face a constantly growing challenge of developing their internal IT systems and adapting their strategies to face the new threats and opportunities these new technologies pose. The purpose of this study is to help develop ERP related research and practices by evaluating an established framework toward earlier empirical case studies. LÄS MER

 2. 2. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem - En kvalitativ komparativ fallstudie utifrån IT-personal och affärsanalytikers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Natalia Korecka; [2017]
  Nyckelord :kritiska faktorer för system implementering; informationssystem; affärssystem; SAP; ERP; software engineering; business analyst; system implementerings metoder; communication between IT and business;

  Sammanfattning : Affärssystem erbjuder effektivt informationsflöde samt större kontroll över processer mellan olika moduler på ett företag. Det bidrar till att företaget kan reagera snabbare på marknadens möjligheter och på konkurrenstrycket. LÄS MER

 3. 3. Management Accounting and ERP Systems : Factors behind the Choice of Information Systems when Exercising Management Accounting

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Liliya Karamatova; [2017]
  Nyckelord :Information Systems; Information Technology; ERP Systems; Management Accounting; Informationssystem; Systemvetenskap; ERP system; Internredovisning;

  Sammanfattning : Accounting is an old discipline inherent to any business. Accounting is divided into Financial Accounting (FA) and Management Accounting (MA). Financial Accounting focuses on the pure processing of the economic data. Management Accounting focuses on the decision-making aspects of the accounting. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialflödet från orderläggning till montering

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Margareta Petrovic; Stephanie Maroun; [2017]
  Nyckelord :Product layout; Order process; material flow; information flow; Lean production; Produktionslayout; orderprocess; materialflöde; informationsflöde; Lean-produktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Kongsberg Power Products Systems AB. Företaget ligger i Ljungsarp, Sverige och tillverkar rattstänger till anläggningsfordon och jordbruksmaskiner. Till grund för rapporten ligger en kvalitativa forskning med genomförda intervjuer på fallföretaget och observationer. LÄS MER

 5. 5. Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Antonsson; Lisa Haack; Johan Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit process; audit risk; digitalization; continuous audit; Revisionsprocess; revisionsrisk; digitalisering; löpande revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet Författare: Johan Antonsson, Lisa Haack och Johan Paulsson Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning Handledare: Petter Boye Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar   Inledning: I många år har digitaliseringen tagit allt mer plats i samhället, både hos individen men även företagen. Arbetsmarknaden har förändrats då arbeten försvunnit, men även nya uppkommit. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet erp it.

Din email-adress: