Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Ökade möjligheter till konkurrensrättsligt skadestånd? : En utredning av konkurrensskadelagen och dess verkan på rättsläget avseende skadeståndstalan vid konkurrensrättslig överträdelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Lundqvist; Emma Tibell; [2017]
  Nyckelord :konkurrensrätt; skadestånd; konkurrensskadelag;

  Sammanfattning : Den 27 december 2016 trädde konkurrensskadelagen i kraft. Lagen är ett resultat av Sveriges implementering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU. LÄS MER

 2. 2. Skadestånd från stat och kommun – Från en inskränkt möjlighet till ersättning till ett rättsmedel för överträdelser av mänskliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Elvstrand; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; private law; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; administrative law; rättshistoria; legal history; skadeståndsrätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how the liability of public bodies have developed since the introduction of the Tort Liability Act. The investigation is mostly built upon current and previous legislation, legislative history, court practice and legal literature. The thesis is divided into three parts. LÄS MER

 3. 3. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 4. 4. Tillräckligt kränkt? - En studie av särskilt utsatta yrkesgruppers rätt till kränkningsersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Robertson Hållenius; [2017]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kränkningsersättning är ett rent ideellt skadestånd. Syftet med ersättningen är att kompensera de momentana känslor som uppstått hos den skadelidande när denne utsatts för ett angrepp mot den personliga integriteten. Det är skadan som ersätts och denna skada bestäms utifrån ett antal objektiva kriterier. LÄS MER

 5. 5. Kompensation till grannar vid genomförande av detaljplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linn Ekeroth; Lovisa Sörensson; [2017]
  Nyckelord :Local plan; compensation; neighbours; planning and building act; environmental act; Detaljplan; kompensation; grannar; plan- och bygglagen; miljöbalken;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle under ständig utveckling där byggnation av fastigheter och infra-struktur är av stor betydelse. Med hjälp av detaljplaner kan exploateringsområden planeras och ligga till grund för utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ersättning skada.

Din email-adress: