Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Ökade möjligheter till konkurrensrättsligt skadestånd? : En utredning av konkurrensskadelagen och dess verkan på rättsläget avseende skadeståndstalan vid konkurrensrättslig överträdelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Lundqvist; Emma Tibell; [2017]
  Nyckelord :konkurrensrätt; skadestånd; konkurrensskadelag;

  Sammanfattning : Den 27 december 2016 trädde konkurrensskadelagen i kraft. Lagen är ett resultat av Sveriges implementering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU. LÄS MER

 2. 2. Tillräckligt kränkt? - En studie av särskilt utsatta yrkesgruppers rätt till kränkningsersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Robertson Hållenius; [2017]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kränkningsersättning är ett rent ideellt skadestånd. Syftet med ersättningen är att kompensera de momentana känslor som uppstått hos den skadelidande när denne utsatts för ett angrepp mot den personliga integriteten. Det är skadan som ersätts och denna skada bestäms utifrån ett antal objektiva kriterier. LÄS MER

 3. 3. Kompensation till grannar vid genomförande av detaljplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linn Ekeroth; Lovisa Sörensson; [2017]
  Nyckelord :Local plan; compensation; neighbours; planning and building act; environmental act; Detaljplan; kompensation; grannar; plan- och bygglagen; miljöbalken;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle under ständig utveckling där byggnation av fastigheter och infra-struktur är av stor betydelse. Med hjälp av detaljplaner kan exploateringsområden planeras och ligga till grund för utveckling. LÄS MER

 4. 4. Ett försäkringsbolags bundenhet av felaktigt besked i samband med skadereglering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Klara Carinder; [2017]
  Nyckelord :skadereglering; försäkringsavtal;

  Sammanfattning : När en försäkringstagare tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag ingås ett försäkringsavtal mellan parterna. Innebörden av detta avtal preciseras av försäkringsvillkoren. LÄS MER

 5. 5. Bolagsledningens ansvar för indirekt skada - Särskilt i koncernförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Wedbäck Pizevska; [2017]
  Nyckelord :Associationsrätt; Bolagsrätt; Koncernrätt; Skadeståndsrätt; Aktieägare; Bolagsledning; Styrelse; VD; Aktiebolag; Koncernbolag; Indirekt skada; Externt ansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is ongoing discussion in company law on the question of corporate management liability to pay damages. Although it is not uncommon for harm to be inflicted on a company by its own management, it is rare for management to be held accountable towards the company, and even less so towards shareholders. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ersättning skada.

Din email-adress: