Sökning: "essä religion"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden essä religion.

 1. 1. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 2. 2. Tillämpad religionsfrihet : En religionsfilosofisk essä om ett juridiskt frihetsbegrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Christopher Aqurette; [2014]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Hypotesen som här undersöks innebär i korthet att den religiösa praktik som skyddas av religionsfriheten måste vara tilldelad en särskild statusfunktion i en given religiös kontext i enlighet med John Searles allmänna teori om institutionella fakta.... LÄS MER

 3. 3. Att filosofera med fågel Fenix : en essä om Adornos förhållande till Kants teoretiska filosofi och upplysningstänkande

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Claes-Magnus Bernson; [2006]
  Nyckelord :Adorno; Kant; modernity; enlightenment; Philosophy; Filosofi; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Philosophy and Religion; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay seeks to articulate how one should understand Adorno´s perspective on Kant. The essay produces an interpretation of this very complicated relationship using the (Nietzschean) concepts "affinity" and "ressentiment" : an elucidation that will hopefully make clear that the works of Adorno in many ways constitute a pursuance of Kant´s philosophical insights to their logical ends, especially with the regard to the questions about the purpose of philosophy and its various demands on knowledge, personality, society, ways of ressistence etc. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet essä religion.

Din email-adress: