Sökning: "estetik"

Visar resultat 1 - 5 av 944 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 1. Fasadens betydelse för staden - en uppsats om hur fasaders estetik påverkar människors uppfattning om byggda miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Möller; Peter Olsson; [2018-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det undermedvetna spelet : Beteende och rörelsemönster i spelande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jacob Maran; Johan Wennberg; [2018]
  Nyckelord :movement; behaviour; experience; immersion; reaction; rörelse; beteende; upplevelse; inlevelse; immersion; reaktion;

  Sammanfattning : Syftet vi hade med detta arbete har varit att introducera personer till element och scenarios där vi med hjälp av olika medel analyserat de rörelsebaserade val aktörerna gör. Sedan applicerades analysmaterial för att hitta mönster i hur folk reagerar, då kroppsligt för att mäta hur deras undermedvetna reagerar även om spelaren inte uppfattar det som så. LÄS MER

 3. 3. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER

 4. 4. Den normkritiska illustrationen : En bildanalys av hur genus gestaltas visuellt i ett urval av normkritiska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kultur och estetik

  Författare :Annette Hörberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; normkritik; barnböcker; illustration; gestaltning; manligt; kvinnligt; könsneutralt;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur genus synliggörs visuellt, samt i vilken omfattning pojkar, flickor och vuxna karaktärer förekommer i ett urval av normkritiska barnböcker. Tanken är att få en inblick i hur genus gestaltas för barn från ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Plats för det förflutna : Förflutenhetsproduktion i kommunal planering

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lucas Rabnor; [2018]
  Nyckelord :Bredäng; det förflutna; förflutenhetsproduktion; stadsplanering; diskursteori; kulturarvsstudier; miljonprogrammet; historiografi;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar föreställningar om det förflutna i den kommunala stadsplaneringen av stadsdelen Bredäng i Stockholm genom ett diskursteoretiskt perspektiv. Stadsplaneringen syftar till att skapa förändringar i stadsrummet. Uppsatsen studerar hur föreställningar om det förflutna artikuleras i samband med planerade förändringar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet estetik.

Din email-adress: