Sökning: "estetik"

Visar resultat 1 - 5 av 811 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 1. Den relationella estetiken till Sverige. Hur begreppet relationell estetik tas emot i en svensk konstkontext.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist; [2017-10-05]
  Nyckelord :relational aesthetics; discourse; the 1990’s; Swedish contemporary art; reality;

  Sammanfattning : The thesis examines how and when the concept of relational aesthetics, coined by curator Nicolas Bourriuad, was introduced and established in Sweden in the 1990s. By researching art magazines and daily newspapers, I look at how the concept became effective in a Swedish art context. LÄS MER

 2. 2. Den besjälade naturen – naturpoesi och landskapsmåleri i 1890-talets Sverige. Symbolism och naturromantik hos Gustaf Fröding och prins Eugen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Birte Bruchmüller; [2017-01-27]
  Nyckelord :anti-naturalistisk; symbolism; naturromantik; sammanslagning av konstarter; naturmotiv i svensk 1890-talets konst; naturpoesi; landskapsmåleri; Gustaf Fröding; prins Eugen; franskinfluerad modernism; 1890-talets estetik i Sverige Frankrike; Verner von Heidenstams och Richard Berghs manifest;

  Sammanfattning : The following thesis deals with the motif of nature and landscape within Swedish poetry and visual arts in the 1890s. The aesthetic change at the end of the 1880s towards a style, which more and more sought the opposition to naturalism and realism, serves as the starting point in my thesis. LÄS MER

 3. 3. Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Naess; [2017]
  Nyckelord :Small enterprises on the Web; Visual Aesthetics; First Impressions; Web design;

  Sammanfattning : Enterprises utilize information and communication technology, including websites, to market themselves and expand their businesses. However, employing this technology is not always a guarantee of success, especially for small enterprises. This is often due to limited resources and to the extent of having web skills present within the enterprise. LÄS MER

 4. 4. Ord skapar mening, tecken skapar film : En undersökning om semiotiska teckens betydelse för ett berättande i en spelfilm

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Filip Rudolphson; Anton Mannerdahl; [2017]
  Nyckelord :Fictional film; Semiotics; Signs; Multimodality; Association; Spelfilm; Semiotik; Tecken; Multimodalitet; Association;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker och granskar uppbyggandet av ett berättande i en spelfilm. Syftet är att få kunskap om vad ett berättande i en spelfilm består av och vad det är som påverkar det. Genom semiotikens tecken får vi förståelse för hur allt kan få en mening och sedan användas för att kommunicera något till användaren. LÄS MER

 5. 5. Hållbart och brandsäkert byggande i trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Johanna Lindén; [2017]
  Nyckelord :Sustainable and fireproof building in wood; Trä; brandtekniska lösningar; estetik; försäkring;

  Sammanfattning : Trä har använts som byggmaterial i tusentals år men det har även varit känt för att brinna lika länge. Idag har trä kommit att bli aktuellt att bygga högt och stort med mycket tack vare att det är en hållbar och klimatsmart råvara som det finns gott om i Sverige men med det har även problem uppstått. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet estetik.

Din email-adress: