Sökning: "estetik"

Visar resultat 1 - 5 av 853 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 1. Toriyama Sekien och hans arv : En analys av Toriyama Sekiens yōkai kataloger, deras kawaii-estetik och Sekiens inflytande på det japanska folkets föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin van der Linden; [2018]
  Nyckelord :Toriyama Sekien; yōkai; bildanalys; föreställningsvärld; japansk folktro; religion; kawaii; cute studies;

  Sammanfattning : In this essay, I study Toriyama Sekien’s yōkai (supernatural beings) catalogues and undertake a diachronic examination surrounding Sekien's imprint on his contemporaries and modern times, striving to highlight the aesthetic dimension that adds to the popularity of yōkai today. Through an image analysis based on a modified version of Roman Jakobson's communication model and a diachronic examination of Sekien’s influence on the imagination of the Japanese people, I have investigated how and why Sekien chose to depict yōkai in his catalogues as kawaii (cute). LÄS MER

 2. 2. Från Ondskan till Doktor Glas : En studie i hur lärare motiverar litteraturval och en undersökning i vilka böcker som använts i undervisningen på högstadie- och gymnasienivå under 2016-2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Pia Fält; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Televisuella Illusionsbrott : Frank Underwoods relation till åskådaren i House of Cards

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Natalie Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :estetik; tv och film; Filmvetenskap; House of Cards; illusion; illusionsbrott; Shakespeare; Verfremdung; narrativ; realism; Brecht; Netflix; åskådare; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Up against Good, Evil, Destiny, and God himself

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Emelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :religion; banal religion; innehållsanalys; television; Supernatural; adaption;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal religion". LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande estetiska uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Moa Lundström; Rasha El Zaher; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselevers språkinlärning och -utveckling; Bild; Det sociokulturella perspektivet; Drama; Estetik; Estetiska uttrycksformer; Kreativitet; Musik;

  Sammanfattning : Vi har i denna kunskapsöversikt valt att utreda hur estetiska uttrycksformer kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka på vilka sätt de estetiska uttrycksformerna kan främja dessa elevers språkutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet estetik.

Din email-adress: