Sökning: "estetiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade orden estetiska ämnen.

 1. 1. Kommunikationens former : - En undervisningsutvecklande ansats för bildläraresom undervisar nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sofia Julia Kujala; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; Nyanländ; Språkutveckling; Bildämnet.;

  Sammanfattning : Som lärare i Sverige möter vi ständigt elever med annat modersmål än svenska ochsom har en annan kulturell bakgrund. I praktiskt estetiska ämnen blir det dessutomallt vanligare att nyanlända läser tillsammans med svensktalande elever. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Selvie Semovski; Ajdina Dedic; [2018]
  Nyckelord :Elevers förstaspråk; estetiska ämnen; kroppsspråk; kultur; lek; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land och som framtida lärare ville vi forska kring hur man arbetar språkutvecklande med nyanlända elever som inte har svenska som sitt modersmål. Efter att ha sökt i många databaser och läst flertal olika studier kom vi fram till tre avsnitt som representerar svaret på vår fråga. LÄS MER

 3. 3. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 4. 4. Bildämnets lärdomar : En studie av tidigare estetelevers syn på sina bildstudier på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Justine Seymour; [2017]
  Nyckelord :bild; estetisk verksamhet; estetiska programmet; gymnasiet; visuell kultur; visual literacy;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på tidigare gymnasieelevernas syn på bildstudierna inom gymnasiets estetiska verksamhet, vad de anser att de har lärt sig och vilken betydelse bildstudierna har haft för dem efter gymnasiet. Detta är relevant i ett politiskt skolklimat där estetiska ämnen anses ha mindre värde än de ämnen som ger mest poäng när det gäller att konkurrera om högskoleplatser. LÄS MER

 5. 5. Skolämnet slöjd i senmodern skola : En kritisk diskursanalys om ett skolämnes relevans

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Martina Rylander Lundström; [2017]
  Nyckelord :slöjd diskursanalys senmodern;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kritiskt granska argumenten emot och för skolslöjd i den senmoderna skolan. Argumenten har hämtats från ’smörknivsupproret’, en debatt om skolslöjd som pågick under några veckor 2016. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet estetiska ämnen.

Din email-adress: