Sökning: "estetiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade orden estetiska ämnen.

 1. 1. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 2. 2. Bildämnets lärdomar : En studie av tidigare estetelevers syn på sina bildstudier på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Justine Seymour; [2017]
  Nyckelord :bild; estetisk verksamhet; estetiska programmet; gymnasiet; visuell kultur; visual literacy;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på tidigare gymnasieelevernas syn på bildstudierna inom gymnasiets estetiska verksamhet, vad de anser att de har lärt sig och vilken betydelse bildstudierna har haft för dem efter gymnasiet. Detta är relevant i ett politiskt skolklimat där estetiska ämnen anses ha mindre värde än de ämnen som ger mest poäng när det gäller att konkurrera om högskoleplatser. LÄS MER

 3. 3. Skolämnet slöjd i senmodern skola : En kritisk diskursanalys om ett skolämnes relevans

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Martina Rylander Lundström; [2017]
  Nyckelord :slöjd diskursanalys senmodern;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kritiskt granska argumenten emot och för skolslöjd i den senmoderna skolan. Argumenten har hämtats från ’smörknivsupproret’, en debatt om skolslöjd som pågick under några veckor 2016. LÄS MER

 4. 4. Det beror på hur man ser på saken. En kvalitativ studie om glasögon och ryggsäckar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johannes Hällström; Magdelen Palmborg; Marcela Soubhia Da Motta Zancaner; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi upplever att det hos elever som börjar på det estetiska programmet finns stora kunskapsmässiga nivåskillnader. Vi ville lära oss mer om hur gymnasielärare på estetiska program upplever detta genom att göra en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Estetiska lärprocesser, nytta eller nöje? : En komparativ studie mellan Sverige och Ghana.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindroth; Cornelia Löfvall; Johanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :estetik; språk; estetiska lärprocesser; undervisning; Sverige; Ghana; jämförelse;

  Sammanfattning : Inledning: Utgångspunkten i det här examensarbetet har varit estetiska lärprocesser i språkundervisningen. Studien har syftat till att jämföra språkundervisningen i Sverige med språkundervisningen i Ghana. Forskning har visat att estetiska lärprocesser har en viktig roll i elevers språkutveckling (Wiklund 2009). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet estetiska ämnen.

Din email-adress: