Sökning: "ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 1034 uppsatser innehållade ordet ethics.

 1. 1. The H&M Group: Enabling the Future : An anthropological discourse analysis of The H&M Group Sustainability Report 2016.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Johanna Eliasson; [2018]
  Nyckelord :CSR; corporate ethics; discourse; susatinability; groups;

  Sammanfattning : Initiatives in Corporate Social Responsibility (CSR) are getting more pronounced than we as a society are used to, and spurs confusion over the perceived dichotomy between corporate ethicising and profitability. H&M is a company engaging in these initiatives, and their manifest of CSR will be analysed for discourse content. LÄS MER

 2. 2. "We always have a hope that one day we’ll go back”: A qualitative interview study of life and activism in exile

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elisabet Ydman; [2018]
  Nyckelord :Exile; activism; Bahrain; repression; political voice; Hirschman; qualitative interviewing; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the aftermath of the 2011 Bahraini uprising, many activists were forced into exile. This thesis is based on Skype interviews with exiled activists from Bahrain, who continue to engage with activism in exile. LÄS MER

 3. 3. Lärares tankar om kristen etik. : En kvalitativ studie baserad på intervjuer gjorda på lärare angående deras syn på kristen etik i skolans värdegrund.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Leo Engqvist; [2018]
  Nyckelord :Christian ethics. School values. Interviews. Christian tradition. Rationality.;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to explore how teachers perceive Christian ethics. All swedish schools are affected by the values Skolverket phrase as the values all school´s must follow. These values are displayed throughout the teachers profession. This paper addresses the following content: . LÄS MER

 4. 4. När sjuksköterskan hindras från att göra rätt : En litteraturöversikt om moralisk stress hos sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Thunberg; Madeleine Kastlund; [2018]
  Nyckelord :Jean Watson; Moral stress; Nurses; Nursing ethics; Work climate; Arbetsklimat; Jean Watson; Moralisk stress; Sjuksköterskor; Vårdetik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först kom att definieras av Jameton (1984) och anses uppstå när sjuksköterskor inte kan handla i enlighet med det de anser vara det rätta på grund av organisatoriska eller institutionella barriärer. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för ett stort kunskaps- och arbetsområde som ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och en personcentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. ”Våga sitta still i båten” : en studie om hur journalistutbildningar lär ut sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Christina Malmgren; Hedda Themner; [2018]
  Nyckelord :Social media; journalism education; social media skills; storytelling; media ethics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse what journalism educations in Sweden teaches to their students and how they keep the education updated in relation to the current media landscape. The thesis focuses on the use of social media in journalism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ethics.

Din email-adress: