Sökning: "etik"

Visar resultat 1 - 5 av 1162 uppsatser innehållade ordet etik.

 1. 1. Värdighet och vårdmiljö inom psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Clara Ekström; Manda Stribeck; [2018]
  Nyckelord :Vårdmiljö; Psykiatrisk tvångsvård; Värdighet; Etik; Vårdkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdmiljön har en central betydelse för omvårdnad, vilken ska ge patienten förutsättningar för att anpassa sig, bekräfta dess behov samt ge sjuksköterskan resurser för att arbeta utifrån sin kompetens och etiska principer. I den psykiatriska tvångsvården kan det finnas begränsningar för detta och således för patientens grundläggande rätt att vårdas med värdighet, med respekt för människans lika värde. LÄS MER

 2. 2. Tvungen att använda tvång : Det var inte mitt beslut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Arvidsson Emma; Högström Carolina; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri; Tvångsvård; Fastspänning; Sjuksköterskors upplevelser; Etik; Ansvar; Tvungen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett nationellt projekt pågår i Sverige för att minska användandet av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den tvångsvårdslagstiftning som finns för vuxna gäller även för barn och under 2016 vårdades 257 barn enligt denna lag i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Influencers -de nya opinionsledarna på den politiska arenan : En kvalitativ studie om hur kommersiella influencers trovärdighet uppfattas av deras följare när de kommunicerar opinionsbildande budskap

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Edit Linder; Felicia Bakir; [2018]
  Nyckelord :Influencers; sociala medier; opinionsbildning; trovärdighet; politik; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. LÄS MER

 4. 4. "Det väcker fler etiska funderingar när det gäller äldre personer" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring den etiska synen på äldre med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Evelina Sandbäck; Jonna Selin; [2018]
  Nyckelord :Elderly; alcoholism; addiction; ethic; assessment; ageism; Äldre; alkoholmissbruk; etik; bedömning; ålderism;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers looked at the possibility that their ethical view of elderly with alcohol abuse affects their assessments. We used semi structured interview, where we interviewed six social workers that works with addiction. LÄS MER

 5. 5. Etiska aspekter kring medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Berglund; Fredrica Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Etik; Ensamkommande flyktingbarn; Medicinsk åldersbestämning; Diagnostisk radiologi; Litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det uppskattas att över 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Många av dessa är ensamkommande flyktingbarn som saknar giltig dokumentation och information som kan styrka deras ålder. Dessa är en sårbar grupp individer där förekomsten av psykologisk ohälsa är vanlig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etik.

Din email-adress: