Sökning: "etik"

Visar resultat 1 - 5 av 1215 uppsatser innehållade ordet etik.

 1. 1. Internet Gaming Disorder och Psykisk ohälsa - Spelande, depression och coping - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Martin Gustavsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotionell reglering; coping; Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotional regulation; coping;

  Sammanfattning : Background: Internet Gaming Disorder is a dependency pattern that has recently been noted worldwide. The American Psychiatric Association has already embraced Internet gaming disorder as a problem and WHO has decided in 2018 to provisionally include it in ICD-11. LÄS MER

 2. 2. "Det är en fantastisk grund att vila verksamheten på!" : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar av värdegrunden i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Pautkina; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrunden; förskola; etik; värdepedagogik; politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av värdegrunden, vilken betydelse de tillskriver den och hur de resonerar vid uppkomsten av etiska dilemman inom värdegrundens ramar. Utgångspunkterna för undersökningen är att vi idag lever i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle, som präglas av värdepluralism och skillnader i livsåskådningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Etik i utbildningen av systemutvecklare En kvalitativ studie om hur etik bör presenteras i utbildningen av systemutvecklare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Karl Fernström; Kristoffer Kirkerud; Stanislav Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Klämma, känna och lukta : en studie om vikten av närhet i en vårdgivare- och patientrelation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Sjödén; Louise Wahren; [2018]
  Nyckelord :Virtuell vård; vårdgivare- och patientrelation; kommunikation; närhet; förtroende; proper distance; moral och etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Klämma, känna och lukta - En studie om vikten av närhet i en vårdgivare- och patientrelation är författad av Louise Wahren och Josefine Sjödén, vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Denna uppsats syftar till att undersöka om vårdgivare- och patientrelationen utmanas när vårdmötet äger rum i en virtuell miljö. LÄS MER

 5. 5. Värdighet och vårdmiljö inom psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Clara Ekström; Manda Stribeck; [2018]
  Nyckelord :Vårdmiljö; Psykiatrisk tvångsvård; Värdighet; Etik; Vårdkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdmiljön har en central betydelse för omvårdnad, vilken ska ge patienten förutsättningar för att anpassa sig, bekräfta dess behov samt ge sjuksköterskan resurser för att arbeta utifrån sin kompetens och etiska principer. I den psykiatriska tvångsvården kan det finnas begränsningar för detta och således för patientens grundläggande rätt att vårdas med värdighet, med respekt för människans lika värde. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etik.

Din email-adress: