Sökning: "etik"

Visar resultat 1 - 5 av 1143 uppsatser innehållade ordet etik.

 1. 1. Värdighet och vårdmiljö inom psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Clara Ekström; Manda Stribeck; [2018]
  Nyckelord :Vårdmiljö; Psykiatrisk tvångsvård; Värdighet; Etik; Vårdkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdmiljön har en central betydelse för omvårdnad, vilken ska ge patienten förutsättningar för att anpassa sig, bekräfta dess behov samt ge sjuksköterskan resurser för att arbeta utifrån sin kompetens och etiska principer. I den psykiatriska tvångsvården kan det finnas begränsningar för detta och således för patientens grundläggande rätt att vårdas med värdighet, med respekt för människans lika värde. LÄS MER

 2. 2. Tvungen att använda tvång : Det var inte mitt beslut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Arvidsson Emma; Högström Carolina; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri; Tvångsvård; Fastspänning; Sjuksköterskors upplevelser; Etik; Ansvar; Tvungen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett nationellt projekt pågår i Sverige för att minska användandet av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den tvångsvårdslagstiftning som finns för vuxna gäller även för barn och under 2016 vårdades 257 barn enligt denna lag i Sverige. LÄS MER

 3. 3. "Det väcker fler etiska funderingar när det gäller äldre personer" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring den etiska synen på äldre med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Evelina Sandbäck; Jonna Selin; [2018]
  Nyckelord :Elderly; alcoholism; addiction; ethic; assessment; ageism; Äldre; alkoholmissbruk; etik; bedömning; ålderism;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers looked at the possibility that their ethical view of elderly with alcohol abuse affects their assessments. We used semi structured interview, where we interviewed six social workers that works with addiction. LÄS MER

 4. 4. Etiska aspekter kring medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Berglund; Fredrica Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Etik; Ensamkommande flyktingbarn; Medicinsk åldersbestämning; Diagnostisk radiologi; Litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det uppskattas att över 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Många av dessa är ensamkommande flyktingbarn som saknar giltig dokumentation och information som kan styrka deras ålder. Dessa är en sårbar grupp individer där förekomsten av psykologisk ohälsa är vanlig. LÄS MER

 5. 5. Att använda våld för att motverka våld : En hermeneutisk studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Beskow; [2018]
  Nyckelord :Fredsfrämjande militära insatser; Förenta Nationerna; FN; Svenska FN-förbundet; pacifism; idealtyper; sociologisk moralteori; etik; moral; kritisk hermeneutik;

  Sammanfattning : Detta är en studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte inom FN och bland personer i Sverige med anknytning till FN. I dagens säkerhetspolitiska läge dödas ett stort antal civila i beväpnade konflikter varje år och FN kritiseras ofta för att inte ingripa i konfliktområden där civilbefolkningen år efter år utsätts för olika typer av humanitära brott. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etik.

Din email-adress: