Sökning: "etikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet etikundervisning.

 1. 1. Sociala mediers relevans i etikundervisningen : En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etik; etikundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Inom ramen för ämnet religionsdidaktik för årskurs fyra till sex ingår etik som ett undervisningsmoment. Vad detta moment inbegriper är otydligt och den undervisande läraren har oftast fritt spelrum vad gäller innehållet. LÄS MER

 2. 2. Hashtag: Sociala medier i etikundervisningen : En empirisk studie om hur sociala medier kan bidra till ett undervisningsinnehåll i etikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etikundervisning; etik; religionskunskap; didaktik;

  Sammanfattning : Skolans etikundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett etiskt förhållningssätt genom att bland annat diskutera moraliska frågor och etiska teorier. Vad som innehållsmässigt ingår är relativt fritt och läraren har möjlighet att anpassa lektionerna efter vad eleverna anser vara viktigt. LÄS MER

 3. 3. Vad är etisk kompetens? : En undersökning om fenomenet etisk kompetens och skönlitteraturens roll i etikundervisningen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Bjuvgård; [2016]
  Nyckelord :etikdidaktik; etisk kompetens; skönlitteratur; läsning; etikundervisning; etik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate what the phenomenon of ethical competence can mean and what function reading of fiction might mean for the development of ethical competence. Furthermore, it has also discussed what conclusions one can draw from this for ethics education in the religious studies subject. LÄS MER

 4. 4. Ensamhet och hjärtan av sten : En studie om moralisk utveckling, etikundervisning och Astrid Lindgrens böcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Strandh Josephine; [2016]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Lawrence Kohlberg; moral development; teaching; identity; Astrid Lindgren; Lawrence Kohlberg; moralisk utveckling; undervisning; identitet;

  Sammanfattning : This is a study about the following of Astrid Lindgren’s books The Brothers Lionheart and Mio, my son. The purpose of this study is to find out how moral development according to Lawrence Kohlberg’s theory may apply to the books protagonists. I have used a hermeneutic method for the analysis of Lindgren’s books. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju egentligen inget som är rätt och fel" : Lärares urval och bedömning inom religionskunskapens etik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Ethics; religious knowledge; assessment; basic values; values pedagogy; teachers ethics; selection; interview study; ethics teaching.; etik; religionskunskap; bedömning; värdegrund; värdepedagogik; läraretik; urval; intervjustudie; etikundervisning.;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this essay is to investigate the views Swedish elementary school teachers produce on the subject of ethics. The teachers’ thoughts on selection among ethical notions is described and also how these notions are assessed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etikundervisning.

Din email-adress: