Sökning: "etisk"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet etisk.

 1. 1. Det särskildas platser - om etisk-politisk lokalitet och bioregionala visioner i Gary Snyders tänkande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Andersson; [2018-07-06]
  Nyckelord :Gary Snyder; place; region; locality; historiography; ethics; particularity; dialectics; ecocriticism;

  Sammanfattning : In Gary Snyder’s philosophical essays, questions of place, region, and being inhabitory are closely linked to ethical, political and ecological themes. Where these themes intersect, tensions generate – to the extent of which too little attention might have been paid. LÄS MER

 2. 2. Penetration testing for the inexperienced ethical hacker : A baseline methodology for detecting and mitigating web application vulnerabilities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik; Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Henrik Ottosson; Per Lindquist; [2018]
  Nyckelord :Web Applications; Vulnerabilitiy Scanning; Automation; Ethical Hacking; Penetration Testing; Information Security;

  Sammanfattning : Having a proper method of defense against attacks is crucial for web applications to ensure the safety of both the application itself and its users. Penetration testing (or ethical hacking) has long been one of the primary methods to detect vulnerabilities against such attacks, but is costly and requires considerable ability and knowledge. LÄS MER

 3. 3. Justification and Moral Cognitivism : An Analysis of Jürgen Habermas's Metaethics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Elfström; [2018]
  Nyckelord :Habermas; cognitivism; metaethics; justification; human rights; Habermas; kognitivism; metaetik; etisk teori; berättigande; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : In this thesis, I scrutinise and interpret Jürgen Habermas’s claim that justification of moral norms necessitates cognitivism. I do this by analysing the general idea behind his discourse theory of morality and then his metaethics. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av möjlighet till delaktighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Olovsson; Ann-Helen Skott; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; psykiatrisk slutenvård; upplevelser; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Titel: Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård – En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser om möjlighet till delaktighet. Syftet:  Undersöka sjuksköterskans upplevelse av möjligheten till delaktighet för patienten under psykiatrisk tvångsvård. LÄS MER

 5. 5. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etisk.

Din email-adress: