Sökning: "etnografisk observation"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden etnografisk observation.

 1. 1. "Vi spelar stråk" : observationsstudie av gruppundervisning i fiol vid kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johanna Östling; [2018]
  Nyckelord :swedish municipal school of arts; group teaching; violin; viola; observation; didactic; social semiotic; kulturskola; gruppundervisning; fiol; altfiol; observationsstudie; didaktik; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Detta arbete är en observationsstudie av gruppundervisning i fiol och altfiol vid kulturskolan. Till undersökningsobjekt valdes gruppundervisning i fiol och altfiol. LÄS MER

 2. 2. Måltidssituation för patienten på kirurgisk vårdavdelning. : En fokuserad etnografisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annie Faustino; Johanna Wassberg; [2017]
  Nyckelord :patient participation; nutrition; nursing; surgery ward; ethnography; patientdelaktighet; nutrition; omvårdnad; kirurgiska vårdavdelningar; etnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som har genomgått kirurgi i tarmen har ofta svårt att komma igång att äta den första postoperativa tiden, trots att tarmfunktionen har återkommit. Ett malnutritionstillstånd med negativ påverkan för kroppen att motstå sjukdom och komplikationer kan uppstå och leda till fördröjd återhämtning och förlängd vårdtid. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är ju ändå främst forskare.” : – en etnografisk studie om organisationens identitet och den kollektiva gemenskapens betydelse för den sociala identiteten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :social identitet; kollektiv identitet; organisationsidentitet; forskargemenskap; gränsdragning;

  Sammanfattning : I en föränderlig värld antar organisationer strategier för att överleva. En strategi är att ständigt förändras till sin omgivning via organisationsförändringar. Men samtidigt är vad man gör samt vem man gör något åt är en viktig del av den anställdas identifiering. LÄS MER

 4. 4. ''Att komma hit är som att gå in i vardagsrummet'' - En intervjustudie om träffpunkten Malvans betydelse för personer med psykiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rania Yousef; Terese Vesterlund; [2017]
  Nyckelord :psykisk funktionsnedsättning; socialkonstruktivism; träffpunkt;

  Sammanfattning : Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person har allvarliga svårigheter att klara sitt dagliga liv utan hjälp utifrån. Dessa svårigheter är långvariga och beror på psykisk sjukdom. Därför finns kommunala träffpunkter som ska erbjuda dessa personer socialt stöd, trygghet och samvaro. LÄS MER

 5. 5. Stämning, styrka och status : En skildring av barns inställning till och utförande av styrketräning ur ett barndomssociologiskt perspektiv 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Andersson; Max Andersson; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; styrketräning; gym; genusaspekter; barndomssociologi; kultur; kvalitativ; observation; fokusgrupp; etnografi;

  Sammanfattning : Med denna kvalitativa forskningsstudie vill vi bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och andras styrketräning, samt vad som uppstår elever emellan när styrketräning genomförs.Vi vill också bidra med kunskap om vilka genusaspekter som gör sig gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etnografisk observation.

Din email-adress: