Sökning: "etnografisk observation"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden etnografisk observation.

 1. 1. SOLIDARITETENS KÖK En etnografisk studie av frikyrkors integrationsinriktade mötesplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefin Stenmark; [2018-09-18]
  Nyckelord :demokrati; integration; pluralism; mötesplatser; frikyrkorörelser; religion; civilsamhälle;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the democratic function of free churches’ integrationoriented meeting places within a society of pluralism. The material used in this study has been collected by using qualitative methods such asparticipant observation and in-depth interviews. LÄS MER

 2. 2. Title: “Raising a daughter is like watering your neighbour’s garden” - En etnografisk studie kring flickors uppväxt och skapande av identitet utifrån två flickhem i Nepal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hilda Peterson; Janela le Guillarme; [2018-05-02]
  Nyckelord :Doing-family; identity; symbolic interactionism; orphanage; Nepal;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how young girls shape their identities within aninstitutional environment in Nepal. We aim to highlight the importance of family and how thesocial status of women in Nepal affects the girls’ identity process. LÄS MER

 3. 3. Fältsekreterares legitimitet till fältet : En etnografisk studie om förhandling i det offentliga rummet

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Carlos Vales; [2018]
  Nyckelord :Field; public space; youth; out-reach worker; context; Fältet; offentliga rummet; ungdomar; fältsekreterare; kontext.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att det finns begränsad forskning inom det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsfältet om interaktionen mellan ungdomar och professionella i det offentliga rummet. Tidigare forskning inom området har varit inriktad på berättelser från informanter, men få studier har undersökt fenomenet utifrån en etnografisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. "Vi spelar stråk" : observationsstudie av gruppundervisning i fiol vid kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johanna Östling; [2018]
  Nyckelord :swedish municipal school of arts; group teaching; violin; viola; observation; didactic; social semiotic; kulturskola; gruppundervisning; fiol; altfiol; observationsstudie; didaktik; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Detta arbete är en observationsstudie av gruppundervisning i fiol och altfiol vid kulturskolan. Till undersökningsobjekt valdes gruppundervisning i fiol och altfiol. LÄS MER

 5. 5. EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Elvira Johansson; [2018]
  Nyckelord :Socialantropologi; Organisationsstrukturer; Maktkritik; Intersektionalitet; Tolkningsföreträde; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den feministiska utopin är vi alla jämlika och styr samhället på bredden snarare än från toppen. Men påverkan från samhällets hierarkiska och prestationskrävande strukturer gör att det är svårare att arbeta fritt från hierarkin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etnografisk observation.

Din email-adress: