Sökning: "european convention for human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden european convention for human rights.

 1. 1. Due diligence och staters positiva skyldigheter gällande sexuellt våld : En komparativ rättsanalys av det Europeiska samt det Inter-Amerikanska systemet för mänskliga rättigheter

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Helén Lind; [2018]
  Nyckelord :Sexuellt Våld; Due Diligence; Positiva Skyldigheter; Europadomstolen; InterAmerikanska domstolen; Inter-Amerikanska kommissionen;

  Sammanfattning : This paper considers the legal understanding of due diligence and states’ positive obligations regarding sexual violence. It uses legal dogmatic and legal comparative methods to analyse the European and the Inter-American human rights systems. It also uses a feminist perspective, with a focus on women’s vulnerability. LÄS MER

 2. 2. Europeiska system i konflikt : Oförenligheter och konsekvenser för de mänskliga rättigheterna

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Stephan; [2018]
  Nyckelord :EU; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; konflikt; anslutning;

  Sammanfattning : There are some shortcomings in the common, European understanding of human rights. The EU, with its Charter of Fundamental Rights and the Council of Europe with the European Convention, has in some cases clear incompatibilities when it comes to the interpretation of rights. LÄS MER

 3. 3. Unaccompanied Children’s Right to Legal Assistance in Asylum Proceedings. An overview of the universal and regional systems of human rights protection in Europe and the Americas.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marina Vannelli; [2017]
  Nyckelord :asylum-seeking child; Unaccompanied children; procedural guarantees; legal representation; asylum procedures; best interest principle; human rights.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The situation of unaccompanied asylum-seeking children is nowadays a global issue affecting an important number of children all over the world. Nevertheless, the special needs and vulnerabilities of this group of children have not yet been effectively assessed. LÄS MER

 4. 4. En ren rätt - Ett arbete om renskötselrätten och dess grunder utifrån Girjasdomen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Blandin; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; samerätt; renskötselrätt; urbefolkningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning utgör en rättslig analys av Gällivare tingrätts dom angående Girjas sameby. Denna dom är i skrivande stund inte slutligt avgjord utan har överklagats till hovrätten. Tingsrätten slöt sig till att rennäringslagen stred mot egendomsskyddet i regeringsformen och lämnade denna lag utan avseende. LÄS MER

 5. 5. Kriminalisering av terrorresor - En undersökning av Sveriges förpliktelser enligt FN-stadgan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; Terrorism; Terrorresa; Terroristbrott; Utländska terroriststridande; Rekryteringslagen; Terroristbrottslagen; Mänskliga rättigheter; Rättssäkerhetsprincipen; FN-stadgan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Security Council has characterized terrorism as one of the most serious threats to international peace and security. To counteract the intensity and longevity of the current conflicts, there has in the international community occurred a need of preventing further persons (foreign terrorist fighters) from joining the conflict-affected areas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet european convention for human rights.

Din email-adress: