Sökning: "european convention for human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden european convention for human rights.

 1. 1. Unaccompanied Children’s Right to Legal Assistance in Asylum Proceedings. An overview of the universal and regional systems of human rights protection in Europe and the Americas.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marina Vannelli; [2017]
  Nyckelord :asylum-seeking child; Unaccompanied children; procedural guarantees; legal representation; asylum procedures; best interest principle; human rights.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The situation of unaccompanied asylum-seeking children is nowadays a global issue affecting an important number of children all over the world. Nevertheless, the special needs and vulnerabilities of this group of children have not yet been effectively assessed. LÄS MER

 2. 2. En ren rätt - Ett arbete om renskötselrätten och dess grunder utifrån Girjasdomen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Blandin; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; samerätt; renskötselrätt; urbefolkningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning utgör en rättslig analys av Gällivare tingrätts dom angående Girjas sameby. Denna dom är i skrivande stund inte slutligt avgjord utan har överklagats till hovrätten. Tingsrätten slöt sig till att rennäringslagen stred mot egendomsskyddet i regeringsformen och lämnade denna lag utan avseende. LÄS MER

 3. 3. Kriminalisering av terrorresor - En undersökning av Sveriges förpliktelser enligt FN-stadgan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; Terrorism; Terrorresa; Terroristbrott; Utländska terroriststridande; Rekryteringslagen; Terroristbrottslagen; Mänskliga rättigheter; Rättssäkerhetsprincipen; FN-stadgan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Security Council has characterized terrorism as one of the most serious threats to international peace and security. To counteract the intensity and longevity of the current conflicts, there has in the international community occurred a need of preventing further persons (foreign terrorist fighters) from joining the conflict-affected areas. LÄS MER

 4. 4. Dubbla signaler avseende ne bis in idem i skatterätten? - En rättslig konsekvensanalys av Europadomstolens dom den 15 november 2016 i målet A och B mot Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Weide; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; dubbelprövningsförbud; ne bis in idem; skattetillägg; skattebrott; samordnat sanktionsförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of ne bis in idem is expressed in article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights and prohibits a state from trying or punish an individual twice in criminal proceedings for a crime which he has already been finally acquitted or convicted. LÄS MER

 5. 5. Exkluderad från skyddsstatus - Ett straff för begånget brott eller en administrativ åtgärd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Askow; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; migrationsrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis address the rules of asylum law that allows exclusion of certain persons in need of protection from taking part of the protection provided by national and international law. The purpose of this thesis has been to investigate whether an exclusion may be regarded as punishment for a committed crime in criminal law. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet european convention for human rights.

Din email-adress: