Sökning: "eutanasi"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet eutanasi.

 1. 1. Rätten till att dö? : En integrerad litteraturstudie om faktorers samband med sjuksköterskors attityd gentemot eutanasi vid palliativ omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Daniel Nilsson; Eric Johansson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Dödshjälp; Eutanasi; Palliativ omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi som betyder att aktivt hjälpa en patient att dö. Begreppet delas in i fyra sorters definitioner av dödshjälp. Läkarassisterad dödshjälp där patienten själv eller med läkarens hjälp, inta en dödlig dos läkemedel med avsikten att avsluta livet. LÄS MER

 2. 2. Palliativa patienters skäl till önskan om dödshjälp-En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Agneta Söderlund; [2018]
  Nyckelord :Assisterat döende; Dödshjälp; Eutanasi; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett sista hopp : Obotligt sjuka patienters uppfattningar om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Åsa Afzelius; Christina Lundahl; [2017]
  Nyckelord :Assisted suicide; cancer; euthanasia; palliative; patients; opinion; Assisterat självmord; cancer; eutanasi; palliativ; patienter; uppfattning;

  Sammanfattning : Den moderna sjukvårdens avancerade resurser räddar många liv, men kan också leda till ett utdraget och plågsamt döende. I ett fåtal länder i världen är eutanasi och läkarassisterat självmord ett val för den som drabbats av en obotlig sjukdom som leder till döden. LÄS MER

 4. 4. Är den "goda döden" god? : En argumentationsanalys av eutanasidebatten i Läkartidningen mellan åren 2006-2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christopher Denker; [2017]
  Nyckelord :Eutanasi; dödshjälp;

  Sammanfattning : Eutanasidebatten pågår i Sverige likaväl som utomlands. Debatten förs med både explicita och implicita etiska fotavtryck och det finns fall som uppmärksammats i media där personer sökt sig utomlands för att erhålla eutanasi, enskilda riksdagsledamöter har motionerat i frågan, eutanasi är föremål för en etisk debatt i forskarsamhället såväl som inom läkarkåren. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Natalie Bjurling; Sandra Jörgenstam; [2017]
  Nyckelord :Euthanasia; Double-effect; Physician-assisted suicide; Nurse; Experiences; Dödshjälp; Eutanasi; Dubbla effekten; Läkarassisterad suicid; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är ett debatterat ämne som berör sjuksköterskans arbetsuppgifter. Flera länder och stater har legaliserat dödshjälp. Dödshjälp kan ses som ett sätt att respektera patientens önskemål, att lindra lidande och bevara värdighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet eutanasi.

Din email-adress: