Sökning: "eutanasi"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet eutanasi.

 1. 1. Ett sista hopp : Obotligt sjuka patienters uppfattningar om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Åsa Afzelius; Christina Lundahl; [2017]
  Nyckelord :Assisted suicide; cancer; euthanasia; palliative; patients; opinion; Assisterat självmord; cancer; eutanasi; palliativ; patienter; uppfattning;

  Sammanfattning : Den moderna sjukvårdens avancerade resurser räddar många liv, men kan också leda till ett utdraget och plågsamt döende. I ett fåtal länder i världen är eutanasi och läkarassisterat självmord ett val för den som drabbats av en obotlig sjukdom som leder till döden. LÄS MER

 2. 2. Är den "goda döden" god? : En argumentationsanalys av eutanasidebatten i Läkartidningen mellan åren 2006-2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christopher Denker; [2017]
  Nyckelord :Eutanasi; dödshjälp;

  Sammanfattning : Eutanasidebatten pågår i Sverige likaväl som utomlands. Debatten förs med både explicita och implicita etiska fotavtryck och det finns fall som uppmärksammats i media där personer sökt sig utomlands för att erhålla eutanasi, enskilda riksdagsledamöter har motionerat i frågan, eutanasi är föremål för en etisk debatt i forskarsamhället såväl som inom läkarkåren. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Natalie Bjurling; Sandra Jörgenstam; [2017]
  Nyckelord :Euthanasia; Double-effect; Physician-assisted suicide; Nurse; Experiences; Dödshjälp; Eutanasi; Dubbla effekten; Läkarassisterad suicid; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är ett debatterat ämne som berör sjuksköterskans arbetsuppgifter. Flera länder och stater har legaliserat dödshjälp. Dödshjälp kan ses som ett sätt att respektera patientens önskemål, att lindra lidande och bevara värdighet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Carlsson; Ellen Christensen; [2017]
  Nyckelord :Palliative sedation; Terminal sedation; Palliative care; End of life care; Team; Nurses’ experiences; Jean Watson; Palliativ sedering; Terminal sedering; Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Team; Sjuksköterskors erfarenheter; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ sedering avser en avsiktlig sänkning av medvetandegraden hos en patient som befinner sig i livets slutskede och har outhärdliga symtom. Behandlingen ges av ett multiprofessionellt team där sjuksköterskornas uppgift är att iordningställa och administrera ordinerade läkemedel samt utvärdera effekt och upplevelse av behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Att lida är inte att leva: Anledningar till att personer vill påskynda döden med eutanasi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Molén; Karolina Forslund; [2017]
  Nyckelord :euthanasia; patient perspective; reasons; eutanasi; patientperspektiv; anledningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi är lagligt i ett fåtal platser i världen. I länder där det är otillåtet är detta ett outforskat ämne, särskilt ur ett patientperspektiv. Palliativ vård anses vara ett alternativ till eutanasi, trots detta önskar en del personer att avsluta livet med eutanasi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet eutanasi.

Din email-adress: