Sökning: "euthanasia"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet euthanasia.

 1. 1. En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom : förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnéa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Häst; Hälta; Asymmetri; Smärta; Kronisk; smärtutvärdering; NSAIDs;

  Sammanfattning : Hälta är den vanligaste orsaken till veterinärvård hos våra svenska hästar och leder många gånger till en förkortad tävlingskarriär, avlivning och lidande. Hältor kan vara svåra att identifiera vilket leder till att många hästar går med en hältproblematik en längre tid innan ägarna söker veterinärvård. LÄS MER

 2. 2. Låt mig bara få dö : En litteraturöversikt om patienter med en terminal sjukdom som uttryckt en önskan om dödshjälp i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Björklund; Sara Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Euthanasia; Wish to hasten death; Terminal illness; Palliative care; Patient’s attitudes; Dödshjälp; Önskan om påskyndad död; Terminal sjukdom; Palliativ vård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden ökar i samhället med den ständiga utvecklingen av teknik och medicin, samtidigt är det ett ökande antal personer som lever med svåra sjukdomar och lidande. Den palliativa vården i Sverige syftar till att lindra mångfacetterat lidande i livets slutskede. Allt fler länder i världen legaliserar dödshjälp. LÄS MER

 3. 3. Vem vet bäst? - en analys av perspektiven i dödshjälpsdebatten -

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erik Niwhede; [2018]
  Nyckelord :euthanasia; autonomy; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay the Swedish euthanasia debate was studied. The main focus of the study was to investigate the arguments presented in the debate to try to understand what kind of perspectives laid as a foundation of these arguments. LÄS MER

 4. 4. Ett sista hopp : Obotligt sjuka patienters uppfattningar om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Åsa Afzelius; Christina Lundahl; [2017]
  Nyckelord :Assisted suicide; cancer; euthanasia; palliative; patients; opinion; Assisterat självmord; cancer; eutanasi; palliativ; patienter; uppfattning;

  Sammanfattning : Den moderna sjukvårdens avancerade resurser räddar många liv, men kan också leda till ett utdraget och plågsamt döende. I ett fåtal länder i världen är eutanasi och läkarassisterat självmord ett val för den som drabbats av en obotlig sjukdom som leder till döden. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Natalie Bjurling; Sandra Jörgenstam; [2017]
  Nyckelord :Euthanasia; Double-effect; Physician-assisted suicide; Nurse; Experiences; Dödshjälp; Eutanasi; Dubbla effekten; Läkarassisterad suicid; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är ett debatterat ämne som berör sjuksköterskans arbetsuppgifter. Flera länder och stater har legaliserat dödshjälp. Dödshjälp kan ses som ett sätt att respektera patientens önskemål, att lindra lidande och bevara värdighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet euthanasia.

Din email-adress: