Sökning: "evacuation"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade ordet evacuation.

 1. 1. En undersökning om faktorer som påverkar assisterad utrymning vid brand på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lamija Catovic; Chatarina Alniemi; [2018]
  Nyckelord :evacuation; egress:egress modelling; problems; hospital; horizontal evacuation; strategy; evacuation strategy; hospital evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom det är svårt att utföra utrymningsövningar på sjukhus då patienters liv och hälsa är i fara är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar utrymningssituationen i störst utsträckning. Detta arbete utreder de faktorer som påverkar assisterad sjukhusutrymning. LÄS MER

 2. 2. Informationsvisualisering för evakueringssituationer : En studie om hur information kan visualiseras, anpassas och distribueras vid krissituationer genom kartor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :cartographic design; crisis management; evacuation; maps; guidelines; design principles; kartografisk design; krishantering; evakuering; kartor; riktlinjer; designprinciper;

  Sammanfattning : Det är vanligt att svenska medborgare inte känner till vad som bör göras i en krissituation. Om en krissituation drabbar samhället är det mycket viktigt att information finns snabbt tillgänglig. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade kontorslandskaps inverkan på utrymning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Joel Hellbe; Ludvig Altesjö; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; arbetsmiljö; utrymning; gruppbeteende vid utrymning; beslutsfattning; förberedelsetid; förflyttningstid; utrymningssimulering; activity based work; ABW; emergency egress; evacuation; group dynamic; pre movement time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aktivitetsbaserade kontor blir ett allt vanligare val av kontorsutformning bland dagens företag, är det av intresse att utreda vilken påverkan det har på utrymning. Det aktivitetsbaserade kontorskonceptet innebär att de traditionella fasta skrivbordsplatserna försvinner från kontoren. LÄS MER

 4. 4. Människors benägenhet till utrymning vid alkoholpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Malin Björkqvist; Agnes Franzén Broholm; [2018]
  Nyckelord :alkohol; utrymning; kontrollerade försök; bränder i nattklubbar; säkerhet; EyeTrack; etiska aspekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how alcohol affects people’s tendency to evacuate. There are many examples of fires in nightclubs where people have been drinking alcohol, and where the number of fatalities became high. To be able to study the effect that alcohol can have on evacuation, laboratory experiments were performed. LÄS MER

 5. 5. A review of traffic models for wildland-urban interface wildfire evacuation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albin Bergstedt; [2018]
  Nyckelord :Wildfire; wildfire evacuation; WUI evacuation; evacuation modelling; evacuation behavior; wildland urban interface; large-scale evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recent years have seen an increased prevalence of wildfires, some of which has spread into the wildland-urban interface and lead to large-scale evacuations. Large-scale evacuations gives rise to both logistical and traffic related issues. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet evacuation.

Din email-adress: