Sökning: "evacuation"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet evacuation.

 1. 1. En undersökning om faktorer som påverkar assisterad utrymning vid brand på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lamija Catovic; Chatarina Alniemi; [2018]
  Nyckelord :evacuation; egress:egress modelling; problems; hospital; horizontal evacuation; strategy; evacuation strategy; hospital evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom det är svårt att utföra utrymningsövningar på sjukhus då patienters liv och hälsa är i fara är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar utrymningssituationen i störst utsträckning. Detta arbete utreder de faktorer som påverkar assisterad sjukhusutrymning. LÄS MER

 2. 2. Informationsvisualisering för evakueringssituationer : En studie om hur information kan visualiseras, anpassas och distribueras vid krissituationer genom kartor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :cartographic design; crisis management; evacuation; maps; guidelines; design principles; kartografisk design; krishantering; evakuering; kartor; riktlinjer; designprinciper;

  Sammanfattning : Det är vanligt att svenska medborgare inte känner till vad som bör göras i en krissituation. Om en krissituation drabbar samhället är det mycket viktigt att information finns snabbt tillgänglig. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade kontorslandskaps inverkan på utrymning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Joel Hellbe; Ludvig Altesjö; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; arbetsmiljö; utrymning; gruppbeteende vid utrymning; beslutsfattning; förberedelsetid; förflyttningstid; utrymningssimulering; activity based work; ABW; emergency egress; evacuation; group dynamic; pre movement time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aktivitetsbaserade kontor blir ett allt vanligare val av kontorsutformning bland dagens företag, är det av intresse att utreda vilken påverkan det har på utrymning. Det aktivitetsbaserade kontorskonceptet innebär att de traditionella fasta skrivbordsplatserna försvinner från kontoren. LÄS MER

 4. 4. Crowd Simulation Using Flow Tiles

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Leo Enge; Felix Liu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Crowd simulations are being used in an increasing number of different applications, like evacuation scenarios, video games and movie special effects This creates a demand for crowd simulators that are simple to use and accessible to users of varying backgrounds. We will study the flow tile method proposed by Chenney [1], which provides an intuitive way of interactively designing divergence free velocity fields for various applications. LÄS MER

 5. 5. Dörrkonfigurationens påverkan på flödet genom öppningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Annie Lennartsson; Matilda Weyler; [2018]
  Nyckelord :Personflöde; utrymning; inåtgående dörrar; utåtgående dörrar; dörrstängare; pedestrian outflow; evacuation; inward doors; outgoing doors; free swinging door; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most of the studies that are made for pedestrian flow through doors, reaserchers have just looked at the flow through oppenings without doors. This study aims to figure out how much impact the configuration of the door has on pedestrian flow. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet evacuation.

Din email-adress: