Sökning: "examensarbete återvinning"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden examensarbete återvinning.

 1. 1. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadensinvånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli enföregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 3. 3. Sustainable materials and solutions to individual polybags used in the retail-industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Marcus Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Individual polybags; sustainability; circular economy; plastic; bioplastic; packaging; retail-industry; plastic recycling; waste management; China; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis provides an understanding and overview of the opportunities and challenges to enable a sustainable use of individual polybags used in the retail-industry. This was done by conducting a qualitative analysis including literature reviews, semi-structured interviews and e-mail correspondence. LÄS MER

 4. 4. Metodutveckling för beräkning av växthusgasbalanser för avfallsverksamheter - En fallstudie av NSR AB:s verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Växthusgasbalans; miljöpåverkan; avfall; återvinning; systemgräns; systemutvidgning; NSR; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en kontinuerligt ökande handel och konsumtion har avfallshantering blivit en av nyckelkomponenterna i det utmanande arbetet mot ett hållbart samhälle. Växthusgasbalanser är användbart i bedömningen av miljöprestandan hos verksamheter med avfallshantering, och kan därav bistå med god vägledning i verksamheternas arbete mot en minskad klimatpåverkan. LÄS MER

 5. 5. En förstudie för återvinning av plastpåsar i Borås och dess miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carolina Jogner; Zin Ibrahim; [2017]
  Nyckelord :Plastpåsar; plastkassar; bärkassar; påsar; miljöpåverkan; miljö;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har man tagit upp plastbärkassars negativa miljöpåverkan, i EU men även lokalt i Borås. EU anser att plastpåsar är skadliga för miljön och har tagit fram direktiv som gör att alla medlemsstater måste vidta åtgärder för att begränsa förbrukningen av plastpåsar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete återvinning.

Din email-adress: