Sökning: "examensarbete återvinning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden examensarbete återvinning.

 1. 1. En förstudie för återvinning av plastpåsar i Borås och dess miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carolina Jogner; Zin Ibrahim; [2017]
  Nyckelord :Plastpåsar; plastkassar; bärkassar; påsar; miljöpåverkan; miljö;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har man tagit upp plastbärkassars negativa miljöpåverkan, i EU men även lokalt i Borås. EU anser att plastpåsar är skadliga för miljön och har tagit fram direktiv som gör att alla medlemsstater måste vidta åtgärder för att begränsa förbrukningen av plastpåsar. LÄS MER

 2. 2. ”Kommunerna sitter i en rävsax” : om vilka hinder som finns för återvinning av näringsämnen från kommunala reningsverk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sara Landqvist; [2017]
  Nyckelord :Avlopp; fosfor; kommunala reningsverk; kväve; kretslopp; näringsämnen; miljöteknik;

  Sammanfattning : Avloppsvattnet som når våra reningsverk är fullt av värdefulla näringsämnen, näringsämnen som behövs för att ge oss större skördar. Men idag behandlar vi inte avloppsvattnet som den resurs det är. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och effekter vid ökad materialåtervinning i offentliga miljöer – En studie med fokus på Lunds gaturum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Björling; [2017]
  Nyckelord :Materialåtervinning; källsortering; klimatnytta; plockanalys; offentliga miljöer; Lund; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Konsumtionen i världen ökar och det gör även halten av växthusgaser i atmosfären. Detta kräver högre resurseffektivitet och inom både EU och Sverige finns styrmedel som förespråkar ökad materialåtervinning. Trots detta saknas ofta källsorteringsmöjligheter i offentliga miljöer. LÄS MER

 4. 4. Recovery of Phosphorus from Incineration of Sewage Sludge

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Aditi Bhasin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary source of phosphorus, phosphate rock, is a non-renewable resource which is expected to get exhausted in the next 50 – 100 years. Sewage sludge in Sweden constitutes 25% of the annual phosphorus in the country, making it a potentially significant source for phosphorus recovery. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av asfaltens egenskaper efter förbättrad konsistens - Mätningar med dynamisk skjuvreometer, DSR, på bitumen och asfaltbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Egzon Haxhibeqiri; Mohammed Mouhsen; [2017]
  Nyckelord :Bitumen; asfaltbruk; DSR; temperatursänkning; återvinning; föryngring; reologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sustainable achievement is the overall objective of all road building undertakings. An important part of this is recycling. Reclaimed asphalt is not only renewable but contains vast volumes of finite resources and the interest for the recycling modes of operation is on the rise. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete återvinning.

Din email-adress: