Sökning: "examensarbete databas"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden examensarbete databas.

 1. 1. Bakomliggande faktorer till GRI-baserad hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Hemmingsson; Jesper Skarin; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; GRI; bakomliggande faktorer; lagändring;

  Sammanfattning : Titel: Vilka bakomliggande faktorer påverkar upprättandet av hållbarhetsrapporter? • En kvantitativ studie om de bakomliggande faktorerna till att företag upprättar GRI-baserade hållbarhetsrapporter. Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Oscar Hemmingsson och Jesper Skarin Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - maj Syfte: Avsikten med uppsatsen är att ge ytterligare underlag till om det finns ett samband mellan faktorerna och upprättandet av en hållbarhetsrapport. LÄS MER

 2. 2. Metadata filtering for secure and high performance user identification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Niklas Jönsson; Marcus Rodan; [2018]
  Nyckelord :biometric identification; metadata filtering; metadata properties; metadata simulation; privacy protection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the possibility of enabling biometric identification given a large number of enrolled users. This area is relatively unexplored compared to biometric authentication where a fingerprint template is compared against just a few number of templates. LÄS MER

 3. 3. Finns det ett samband mellan CSR och lånens löptid? : En kvantitativ studie på 300 publika europeiska bolag mellan 2008 - 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Tapper; Linda Tufvesson; [2018]
  Nyckelord :CSR; ESG; Environmental dimension; Social dimension; Corporate governance dimension; Debt maturity; Equity; Capital structure; CSR; ESG; Miljödimensionen; Sociala dimensionen; Företagsstyrningsdimension; Lånens längd; Eget kapital; Kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Titel: Finns det ett samband mellan CSR och lånens löptid? - En kvantitativ studie på 300 publika bolag mellan 2008 - 2016 Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Matilda Tapper och Linda Tufvesson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 – Maj Syfte: Företagens sociala ansvarstagande blir en allt viktigare fråga, inte minst för intressenter och långivare vid bedömning av företagsrisken och kreditrisken. Många forskare har studerat hur CSR påverkar ett företags kapitalstruktur och vi vet därför att CSR påverkar företagens möjlighet att ta kortfristiga lån eftersom socialt ansvarstagande företag har en lägre finansiell risk. LÄS MER

 4. 4. The correlation between final feelings and ungulate vehicle collisions

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Victor Hedvall; [2017]
  Nyckelord :traffic; wildlife; forestry;

  Sammanfattning : The purpose with this study, is to study the correlations between the ungulate vehicle collisions and the final fellings in the forestry. The report is a bachelor thesis at Skogsmästarskolan at the Swedish university of agricultural sciences. LÄS MER

 5. 5. BIM i produktion - Var står vi idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Isabell Magnusson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; implementering; 3D; kollisionskontroll; samordning; visualisering; detaljeringsgrad; utbildning; ekonomi; tid; intresse.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger hur BIM i dagsläget används ute på arbetsplatserna samt vad det är som behöver förändras för ett ökat och mer effektivt användande av BIM i produktion. Studien visar att man snarare arbetar med 3D än med BIM, då modellen har ett ytterst begränsat eller obefintligt informationsinnehåll. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete databas.

Din email-adress: