Sökning: "examensarbete databas"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden examensarbete databas.

 1. 1. The correlation between final feelings and ungulate vehicle collisions

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Victor Hedvall; [2017]
  Nyckelord :traffic; wildlife; forestry;

  Sammanfattning : The purpose with this study, is to study the correlations between the ungulate vehicle collisions and the final fellings in the forestry. The report is a bachelor thesis at Skogsmästarskolan at the Swedish university of agricultural sciences. LÄS MER

 2. 2. BIM i produktion - Var står vi idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Isabell Magnusson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; implementering; 3D; kollisionskontroll; samordning; visualisering; detaljeringsgrad; utbildning; ekonomi; tid; intresse.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger hur BIM i dagsläget används ute på arbetsplatserna samt vad det är som behöver förändras för ett ökat och mer effektivt användande av BIM i produktion. Studien visar att man snarare arbetar med 3D än med BIM, då modellen har ett ytterst begränsat eller obefintligt informationsinnehåll. LÄS MER

 3. 3. Kan låga löner lösa integrationsproblematiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Browall; Klara Bristedt; [2017]
  Nyckelord :Minimilön; Minimilönebett; Sysselsättning; Integration; Fixed Effect Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kan låga löner lösa integrationsproblematiken? - En ekonometrisk studie om sambandet mellan minimilön och sysselsättningsgrad. Seminariedatum: 2017-05-29 Ämne/Kurs: NEKH02, Examensarbete i Nationalekonomi på kandidatnivå Författare: Klara Bristedt, Cajsa Browall Handledare: Martin Nordin Fem nyckelord: Minimilön, Minimilönebett, Sysselsättning, Integration, Fixed Effect Model Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan låga minimilöner och hög sysselsättning. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på kantzoner i Fylleåns avrinningsområde efter föryngrings-avverkning och återbeskogning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Percy Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Riparian buffer zones have become an established concept in the forestry industry, meant to preserve species richness, stabilize the shoreline, and prevent leakage of nutrients and sediments to forest streams and lakes. It is a common perception in the Swedish Forest Agency in Halland that the handling of buffer zones in the forestry industry is insufficient to protect the freshwater streams and lakes in the forest. LÄS MER

 5. 5. Användning av BLE-beacons för inomhuspositionering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Albin Cederblad; Mattias Berlin; [2017]
  Nyckelord :bluetooth low energy; ble; beacon; eddystone; smartphone; indoor location; indoor positioning system; android; java; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur Bluetooth Low Energy (BLE) beacons kan användas för att implementera ett inomhuspositioneringssystem. För att göra detta utvecklades en prototyp som består av en Android-applikation och en DynamoDB-databas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete databas.

Din email-adress: