Sökning: "examensarbete event"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden examensarbete event.

 1. 1. Improving Back-End Service Data Collection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Charlotta Spik; Isabel Ghourchian; [2017]
  Nyckelord :Streaming; API; Java; caching; mobile application; Streaming; API; Java; cachning; mobilapplikation;

  Sammanfattning : This project was done for a company called Anchr that develops a location based mobile application for listing nearby hangouts in a specified area. For this, they integrate a number of services which they send requests to in order to see if there are any nearby locations listed for these services. LÄS MER

 2. 2. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
  Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER

 3. 3. Hur interagerar travhästens hov med olika banunderlag?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Fredricson; [2017]
  Nyckelord :hov; banunderlag; trav; biomekanik; hästar; hoof-ground interaction; track surfaces; trot; biomechanics; horses;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Underlagets egenskaper och preparering påverkar hästens prestation och hållbarhet. En allmän uppfattning är att travhästarna presterar sämre på fibersandsunderlag än en traditionell travbana med sand, men tidigare studier har indikerat olika resultat. LÄS MER

 4. 4. A new programming model for enterprise software : Allowing for rapid adaption and supporting maintainability at scale

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Marc Höffl; [2017]
  Nyckelord :Enterprise Software; Microservices; Event Sourcing; Command Query Responsibility Segregation CQRS ; Distributed Systems; Process Systems; Enterprise Resource Planning ERP ; Business Process Re-engineering BPR ; Transparency; Adaptability; Testability; Reparability; Seneca.js; Hemera.js; Enterprise Software Patterns; Pattern Matching; Transport Independence; Additivity;

  Sammanfattning : Companies are under constant pressure to adapt and improve their processes to staycompetitive. Since most of their processes are handled by software, it also needs toconstantly change. Those improvements and changes add up over time and increase thecomplexity of the system, which in turn prevents the company from further adaption. LÄS MER

 5. 5. Monitoring of doors, door handles and windows using inertial sensors

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Oskar Eliasson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main topics of this master's project are non-linear ltering techniques,system identication, and supervised classication. The main goal is to develop,implement, and test methods using inertial sensors to monitor doorandwindow movement. Secondly, it aims to investigate if it is possible tomonitor door movements by using event classication. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete event.

Din email-adress: