Sökning: "examensarbete event"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden examensarbete event.

 1. 1. Improving Back-End Service Data Collection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Charlotta Spik; Isabel Ghourchian; [2017]
  Nyckelord :Streaming; API; Java; caching; mobile application; Streaming; API; Java; cachning; mobilapplikation;

  Sammanfattning : This project was done for a company called Anchr that develops a location based mobile application for listing nearby hangouts in a specified area. For this, they integrate a number of services which they send requests to in order to see if there are any nearby locations listed for these services. LÄS MER

 2. 2. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 3. 3. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
  Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER

 4. 4. Hur interagerar travhästens hov med olika banunderlag?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Fredricson; [2017]
  Nyckelord :hov; banunderlag; trav; biomekanik; hästar; hoof-ground interaction; track surfaces; trot; biomechanics; horses;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Underlagets egenskaper och preparering påverkar hästens prestation och hållbarhet. En allmän uppfattning är att travhästarna presterar sämre på fibersandsunderlag än en traditionell travbana med sand, men tidigare studier har indikerat olika resultat. LÄS MER

 5. 5. Risk Management tillämpat som styrverktyg : En fallstudie på Gnutti Carlo Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Olsson; Fredrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Risk Management; ERM; COSO; Strategic Risk Management; Risk Management; ERM; COSO; Strategisk riskhantering;

  Sammanfattning : Examensarbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Kurskod: 4FE18E, VT 2017. Författare: Fredrik Olsson & Viktor Olsson Handledare: Elin Funck Examinator: Fredrik Karlsson & Elin Funck Titel: Risk Management tillämpat som styrverktyg – En fallstudie på Gnutti Carlo Sweden AB Bakgrund: Globaliseringen föranleder att företag idag är mer utsatta för risker än någonsin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete event.

Din email-adress: