Sökning: "examensarbete event"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden examensarbete event.

 1. 1. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 2. 2. Hur interagerar travhästens hov med olika banunderlag?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Fredricson; [2017]
  Nyckelord :hov; banunderlag; trav; biomekanik; hästar; hoof-ground interaction; track surfaces; trot; biomechanics; horses;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Underlagets egenskaper och preparering påverkar hästens prestation och hållbarhet. En allmän uppfattning är att travhästarna presterar sämre på fibersandsunderlag än en traditionell travbana med sand, men tidigare studier har indikerat olika resultat. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av avrinningsmodell för gröna tak betraktade som linjära och icke-linjära reservoarer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Alfred Fransson; [2016]
  Nyckelord :linjär reservoar; gröna tak; VVA820; Avrinningsmodell; icke-linjär reservoar; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen innebär att det blir mer och mer hårdgjorda ytor i städer, vilket ökar belastningen på dagvattennätet. Vidare så innebär klimatförändringarna ytterligare utmaningar då nederbörden i Sverige antas öka. För att hantera detta föreslås hållbara dagvattenlösningar varav gröna tak kan vara en del. LÄS MER

 4. 4. High performance shared state schedulers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Antonios Kouzoupis; [2016]
  Nyckelord :Hops; Hadoop; Big data; Yarn; schedulers;

  Sammanfattning : Large organizations and research institutes store a huge volume of data nowadays.In order to gain any valuable insights distributed processing frameworks over acluster of computers are needed. Apache Hadoop is the prominent framework fordistributed storage and data processing. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattas och används Facebook av användare som är 65 plus? : Examensarbete inom Människa Datorinteraktion (MDI) för magisterexamen

  Magister-uppsats, KTH/Teoretisk datalogi, TCS

  Författare :Berit Görndt; [2016]
  Nyckelord :Internet; computer; Human-Computer Interaction HCI ; network; older adults; information; communication; friends; communities; social media.; Internet; datorer; Människa Dator-Interaktion MDI ; nätverk; seniorer; information; kommunikation; vänner; gemenskap; sociala medier.;

  Sammanfattning : The older generation now have plenty of time for daily use of their computers. (1) Nordicom´s Mediabarometer from March 2014 shows that among daily users of the Internet, the age group 65-79 look for more information and digital companionship. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete event.

Din email-adress: