Sökning: "examensarbete inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden examensarbete inom vården.

 1. 1. ATT LINDRA LÅNGVARIG LÄNDRYGGSSMÄRTA MED PILATES OCH RYGGSKOLA

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Duaa Mohamad; Ivona Bevanda; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; långvarig ländryggssmärta; pilates träning; ryggskola; ;

  Sammanfattning : Att lindra långvarig ländryggsmärta med pilates och ryggskola. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 2. 2. Språkbarriärer i barnsjukvården - sjuksköterskans erfarenhet av att möta barn och närstående med en annan språktillhörighet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Berggren; Sanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; Barnsjukvård; Intervjustudie; Närstående; Sjuksköterskans erfarenhet; Språkbarriärer;

  Sammanfattning : Berggren, S & Olsson, S. Språkbarriärer i barnsjukvården. Sjuksköterskans erfarenhet av att möta barn och närstående med en annan språktillhörighet. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Strategier som sjuksköterskan kan använda för god omvårdnad, trots språkbarriärer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :ERINA HRNJIC; MARIE NGUM; [2018]
  Nyckelord :KOMMUNIKATION; KVALITATIV; OMVÅRDNAD; PATIENTSÄKERHET; SJUKSKÖTERSKA; SPRÅKBARRIÄRER; TOLK;

  Sammanfattning : STRATEGIER SOM SJUKSKÖTERSKAN KAN ANVÄNDA FÖR GOD OMVÅRDNAD TROTS SPRÅKBARRIÄRER EN LITTERATURSTUDIE ERINA HRNJIC MARIE NGUM Hrnjic, E & Ngum, M. Strategier som sjuksköterska kan använda för god omvårdnad trots språkbarriärer. En litteraturstudie. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lise Björlin; Louise Lundgren; [2018]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; upplevelse; erfarenhet; sjuksköterskor; patientsäkerhet; tidsbrist; organisation;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans profession utgår från ett humanistiskt perspektiv, patientcentrerad vård och vetenskapligt beprövade erfarenheter. Sjuksköterskors arbetsuppgifter innefattar ofta svåra vårdsituationer som kan generera stress. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att vara delaktig i sin vård i hemmet : en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Dörte Wiese; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Hemsjukvård; Patientperspektiv; Personcentrerad vård; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Patientens rätt till delaktighet har ytterligare förstärkts i Sverige genom lagstiftning sedan 2014. Processen att stärka patientens roll och delaktighet i sin vård inom vården har påbörjats och nya arbetsmodeller befinner sig under utveckling och implementering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete inom vården.

Din email-adress: