Sökning: "examensarbete jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden examensarbete jämställdhet.

 1. 1. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hampus Larsson; Vinh Tang; Jessica Vannfält; [2018]
  Nyckelord :Organisationsfaktorer; könsstereotyper; ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå. LÄS MER

 2. 2. Kan jämställdhet vara en möjlighet? : Hur användning av Femvertising påverkar varumärkesimage

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Ekman Vråmo; Eveline Castillo Haglund; [2017]
  Nyckelord :Femvertising; Brand Image; Advertising; Attitude towards the ad; Attitude towards the brand; Feminism; Empowerment; Brand Personality; Femvertising; varumärkesimage; reklam; reklamattityder; varumärkesattityder; feminism; egenmakt; varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spridningen av feministiska budskap och firandet av kvinnors mångfald har lett till att en ny kategori av marknadsföring har uppkommit, kallad Femvertising. Det finns en osäkerhet i hur reklam som använder sig av denna reklamform uppfattas av konsumenter, vilket gör det intressant att undersöka huruvida konsumenters attityder samt associationer kopplade till ett varumärke påverkas vid användning av Femvertising. LÄS MER

 3. 3. Manligt och kvinnligt i årskurs 8- Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i två läroböcker i engelska

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Netja Reinhamre; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Manligt och kvinnligt i årskurs 8 - Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i tvåläroböcker i engelskaEnglish title: Masculinity and femininity in (Swedish) 8th grade - Quantitative contentanalysis of texts and images in two English textbooksFörfattare: Netja ReinhamreTermin och år: VT 2017Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare:Birgitta SvenssonExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: VT17-2930-001-LAU690Nyckelord: Läromedel, engelska, jämställdhet, genusSammanfattningGenom en att räkna namn/pronomen, sysselsättningar, adjektiv och personer på bild har jag undersökttextböckerna Wings 8 och Good Stuff Gold C i syfte att ta reda på om de kan klassificeras som kvantitativtjämställda. Med kvantitativ jämställdhet menar jag att båda könen är representerade till minst 40 %. LÄS MER

 4. 4. Jämställd stad? : Perspektiv på stadsplanering och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Hultqvist; [2016]
  Nyckelord :Jämställdhet; stadsplanering; genus;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utformat som ett pedagogiskt kompendium inom ämnet jämställd stadsplanering. Målgruppen är studenter i utbildningen Civilingenjör Arkitektur inriktning Stadsplanering på Luleå tekniska universitet eller liknande utbildningar. LÄS MER

 5. 5. Tjejtext, killtext och unitext : En fallstudie om hur ett normkritiskt perspektiv kan påverka utformandet av informativa texter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Karlijn von Morgen; [2016]
  Nyckelord :Gender; equality; style and parlance; information design; norm critical perspective; Genus; jämställdhet; stil och språkbruk; informationsdesign; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie är gjord i egenskap av ett examensarbete på kandidatnivå i Informationsdesign med inriktning mot textdesign. Syftet med studien är att analysera informationstext ur ett normkritiskt perspektiv för att få kunskap om hur texten kan påverkas av de samhällsenliga normer som återspeglas i dess stil och språkbruk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete jämställdhet.

Din email-adress: