Sökning: "examensarbete produktdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden examensarbete produktdesign.

 1. 1. E-Sea Power : The Design and Standardization of Chargers for Electric Boats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Bjurenborg; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Product Design; Electric Boats; Charging; Quick Charger; Normal Charger; Needfinding; User Experience; Ergonomic; Creativity; Civilingenjör Teknisk Design; Produktdesign; Elbåtar; Laddning; Snabbladdare; Normalladdare; Behovsidentifiering; Användarupplevelse; Ergonomi; Kreativitet;

  Sammanfattning : The current concerns about global warming are increasing the demands for electric vehicles (Ou- chi, Bando, Kodani, Hirata & Mubin, 2012).With the increasing demands, electric boats have now come into focus (Sierzchula, 2014). However, there is yet to be developed standards for charging of electric boats. LÄS MER

 2. 2. Jämförande studie av lackpenselns form i förhållande till målarens ergonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :christoffer wadman; Karin Videfors; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A comparative study on existing shafts of the paint brush has been carried out within this thesis project. The comparative analysis was performed regarding ergonomics and how the design of the shaft in terms of shape affects the user. LÄS MER

 3. 3. Adaptation and Design of a Marine Vehicle for Disabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Vesterlund; [2017]
  Nyckelord :Product design; design-for-all; disabilities; Paraplegia; quadriplegia; marine vehicle; belly boat.; Produktdesign; Design för alla; funktionshinder; paraplegia; quadriplegia; marinfartyg; båt;

  Sammanfattning : This report is the result of the master thesis project in Industrial Design engineering (IDE), performed at Luleå University of Technology, by Erik Vesterlund. The task was to produce a conceptual belly boat design that enables individuals paralyzed in the lower extremities to use, propel, maneuver, assemble and use a belly boat. LÄS MER

 4. 4. Design av sittmöbel för Stolab : Produktdesign för offentliga miljöer med olika syften

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Andersson; Zack Palomäki; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många offentliga miljöer består idag av stora utrymmen där olika typer av aktiviteter äger rum. Ena dagen kan det vara en plats för föreläsningar och andra dagen kan det vara en plats för en fika. Därmed ändras behoven för miljöerna vilket ställer andra krav på de sittmöbler som används. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer inom produktutveckling för Namibias landsbygd : - En fältstudie i Namibia

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Charlotte Lindahl; Per-Jakob Lindahl; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många av jordens fattigaste människor lever på landsbygden och är beroende av småskaligt jordbruk för sin överlevnad. Förenta nationerna anser att det är en nyckelfaktor att öka produktiviteten hos jordbruken för att minska undernäringen i världen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete produktdesign.

Din email-adress: