Sökning: "examensarbete psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden examensarbete psykologi.

 1. 1. Se och synas : En studie om att synliggöra förbättringsarbeten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Fjaestad; [2016]
  Nyckelord :informations design; text design; lean production; visualizing improvements; digital large screens; style markers in text; guidelines for readable text; graphic design; textdesign; informationsdesign; förbättringsarbete; lean-produktion; storbildsskärmar; stilistik; lättläst; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Se och synasär ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot textdesign. Syftet med detta arbete är att synliggöra förbättringsarbeten på företag med lean-produktion. LÄS MER

 2. 2. Kan ett datoriserat arbetspsykologiskt UPP-test genomskåda skönmålning? : resultaten är inte så optimistiska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Marina Innervik; [2016]
  Nyckelord :recruitment; social desirability; personality test; UPP test; experiment; rekrytering; skönmålning; personlighetstest; UPP-test; experiment;

  Sammanfattning : Skönmålning i personlighetstest, vilka ofta används som urvalsmetod vid rekrytering är ett stort problem. Skönmålade svar och orealistiska resultat kan leda till felaktiga beslut och misslyckade rekryteringar. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga mobbning En studie om hur Norrskolan använder Friendsprogrammet i sitt anti-mobbningsarbete John

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :John Brandt; Rebecca Viktorsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyftet med föreliggande studie var att undersöka hur en skola i norra Sverige (årskurs 4-9) använder Friendsprogrammet i sitt anti-mobbningsarbete, med fokus på nätmobbning. Semi-strukturerade telefonintervjuer med en kvalitativ ansats har använts vid inhämtning av empiri. LÄS MER

 4. 4. Bilden av socialtjänsten i internetfora

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linda Carlberg; Jessica Holmqvist; [2016]
  Nyckelord :Social services; Internet communites; context; description; Socialtjänsten; internetfora; sammanhang; framställning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how and in what contexts the Swedish social services are discussed online. To answer this purpose we have studied two Swedish Internet communities, and looked into what was written about social services during a year’s span. LÄS MER

 5. 5. Från oberoende till beroende av hjälp : En studie om hur fyra ensamstående äldre män på landsbygden upplever att bli beviljade hemtjänst.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Marita Hübinette; Veronica Söderhaw; [2015]
  Nyckelord :Dependency; independency; transition; homecare; elderly; well-being; Beroende; oberoende; övergång; hemtjänst; äldre; välbefinnande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i socialt arbete belyser hur äldre personer upplever övergången till en beviljad hemtjänstinsats. Genom kvalitativa intervjuer med fyra äldre män på landsbygden har det empiriska materialet samlats in. För att analysera resultatet har vi använt oss av KASAM och aktivitetsteorin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete psykologi.

Din email-adress: