Sökning: "examensarbete psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden examensarbete psykologi.

 1. 1. Exercise, visuospatial rotation performance and life satisfaction : A study of correlations between physical activity and some presumed benefits

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Claes Lilja; [2017]
  Nyckelord :Physical exercise; physical activity levels; visuospatial rotation; life satisfaction; dispositional optimism; cognitive functioning; meditation; videogame playing; aging; gender;

  Sammanfattning : SourceURL:file://localhost/Users/ClaesAct/Dropbox/LNU%20psykologi/Uppsats/Examensarbete_ClaesLilja_HT16_2PS600.doc Physical exercise has been associated with various health benefits, including improved cognitive functioning, well-being and life satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Utredning av vuxenmobbning : Ur ett psykologi-och hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Broberg; [2017]
  Nyckelord :Bullying; adult bullying; workplace; defense mechanisms; healthcare; Mobbning; vuxenmobbning; arbetsplatsen; försvarsmekanismer; sjukvård;

  Sammanfattning : Detta examensarbete innehåller en kvalitativ undersökning om vuxenmobbning. Syftet med studien var att öka förståelsen för de fysiska och psykiska konsekvenserna av vuxenmobbning inklusive användandet av försvarsmekanismer. LÄS MER

 3. 3. Se och synas : En studie om att synliggöra förbättringsarbeten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Fjaestad; [2016]
  Nyckelord :informations design; text design; lean production; visualizing improvements; digital large screens; style markers in text; guidelines for readable text; graphic design; textdesign; informationsdesign; förbättringsarbete; lean-produktion; storbildsskärmar; stilistik; lättläst; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Se och synasär ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot textdesign. Syftet med detta arbete är att synliggöra förbättringsarbeten på företag med lean-produktion. LÄS MER

 4. 4. Kan ett datoriserat arbetspsykologiskt UPP-test genomskåda skönmålning? : resultaten är inte så optimistiska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Marina Innervik; [2016]
  Nyckelord :recruitment; social desirability; personality test; UPP test; experiment; rekrytering; skönmålning; personlighetstest; UPP-test; experiment;

  Sammanfattning : Skönmålning i personlighetstest, vilka ofta används som urvalsmetod vid rekrytering är ett stort problem. Skönmålade svar och orealistiska resultat kan leda till felaktiga beslut och misslyckade rekryteringar. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga mobbning En studie om hur Norrskolan använder Friendsprogrammet i sitt anti-mobbningsarbete John

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :John Brandt; Rebecca Viktorsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur en skola i norra Sverige (årskurs 4-9) använder Friendsprogrammet i sitt anti-mobbningsarbete, med fokus på nätmobbning. Semi-strukturerade telefonintervjuer med en kvalitativ ansats har använts vid inhämtning av empiri. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete psykologi.

Din email-adress: