Sökning: "exclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 889 uppsatser innehållade ordet exclusion.

 1. 1. Language barriers in nursing care

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mari Lyytikäinen; Mi Tran; [2017-02-13]
  Nyckelord :language barriers; communication barriers; transcultural nursing; cultural competence; nursing care; interpreters;

  Sammanfattning : Nurses today are faced with the challenges of caring in a multicultural environment. One ofthese challenges is the inability to communicate with the patient due to differences inlanguage. Communication plays a key role in the nurse-patient relationship and determinesthe outcome of the care provided. LÄS MER

 2. 2. Talent Programs and the Retention Paradox: A quantitative investigation of narcissism's influence on the retention of talent program members

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jennifer Larsen; Anel Mulisic; [2017]
  Nyckelord :Talent program; Personality; Narcissism; Turnover intentions; Job satisfaction;

  Sammanfattning : Talent has become one of the most important resources for organizations around the globe. Consequently, talent programs, such as trainee and graduate programs, have emerged to attract and retain top talent within organizations. LÄS MER

 3. 3. Excluded in the Classroom : Examining Otherness in Terms of Ethnic Exclusion, Gender Stereotypes and the Neglect of Non-Heteronormative Groups in Educational Materials in Swedish Upper Secondary Schools 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Susanne Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Feminist theories; gender theories; hegemony; heteronormativity; other; postcolonial theories; queer theories; teaching material; textbooks; tuition; upper secondary school;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to examine to what extent certain groups in society are represented in the teaching material in upper secondary schools in Sweden. Through the scrutinizing of a selected number of English textbooks, the intention is to analyse texts and images to see whether representation of individuals on the basis of ethnicity, gender, gender identity and sexual orientation occur in the material. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla : En studie på pedagogers syn på vision, dröm eller verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sara Berggard; [2017]
  Nyckelord :A school for everonyone; inclusion; exclusion; pupils with special needs; En skola för alla; inkludering; exkludering; normer; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet är  baserat på studier gjorda på en högstadieskola i en mindre kommun i södra Sverige. Syftet med den här studien har varit att försöka ta reda på hur lärare och resurspedagoger tycker att skolan lyckas med sitt särskilda ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen i skolan genom att ta reda på hur de tolkar begreppet  ”En skola för alla ”. LÄS MER

 5. 5. Förtvivlan, Sorg, Hämnd : En analys av spelfilmerna World Trade Center och Zero Dark Thirty, en inblick i det sociala minnets rekonstruktion av traumat den 11 september 2001

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine popular cultures impact on the social and collective memory in the post 9/11 era, more specific visual medias reconstruction of the traumatic event of September 11, 2001. The movies that will be in the center of this paper is World Trade Center (2006) produced by Oliver Stone and Zero Dark Thirty (2012) by Kathryn Bigelow. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exclusion.

Din email-adress: