Sökning: "exclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 858 uppsatser innehållade ordet exclusion.

 1. 1. Talent Programs and the Retention Paradox: A quantitative investigation of narcissism's influence on the retention of talent program members

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jennifer Larsen; Anel Mulisic; [2017]
  Nyckelord :Talent program; Personality; Narcissism; Turnover intentions; Job satisfaction;

  Sammanfattning : Talent has become one of the most important resources for organizations around the globe. Consequently, talent programs, such as trainee and graduate programs, have emerged to attract and retain top talent within organizations. LÄS MER

 2. 2. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ulf Jämhammar; [2017]
  Nyckelord :kapitalbrist; tvångslikvidation; personligt; betalningsansvar; medansvar; rättelse; styrelseledamot; tillträdande; avgående; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : SammanfattningGrundtanken med aktiebolag som bolagsform är att den ekonomiska risken inte ska överstiga insatt kapital. Det finns i aktiebolagslagen ingen direkt koppling mellan bolagets företrädare och bolaget som är en egen juridisk person. LÄS MER

 3. 3. A Systematic Literature Review on the Critical factors that Contribute to Success of Agile Development Projects

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mohammad Islam; [2016-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Objective: The objective of this thesis is to identify the critcal success factors in anagile development projects.Research Questions: Two research questions are addressed in this thesis. Thequestions are: "What factors define success in agile software development" and "Howdo these factors contribute to success of a project". LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 5. 5. Betongfeeling. En studie av Nationalteaterns dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Karlsson; [2016-06-30]
  Nyckelord :Nationalteatern; svensk teater; litteratursociologi; arbetarlitteratur; Swedish drama; working-class literature; sociology of literature;

  Sammanfattning : This thesis examines how five selected dramas by Nationalteatern relates to Swedish working-class literature, but the text also serves the purpose of emphasizing the fact that Nationalteatern should be more recognized in the comparative literature sphere. Building on sociology of literature, the analysis shows that motifs such as strike, class and injustice appear in the dramas of Nationalteatern Krogen (1970), Nick Carter – dubbelagent (1970), Sune – får jag knäppa din blazer? (1971), Barn i Betong (1971) and Speedy Gonzalez I (1973). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exclusion.

Din email-adress: