Sökning: "exclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 894 uppsatser innehållade ordet exclusion.

 1. 1. Reformulating Sexuality and the renunciation of Gender

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Claudia Kent; [2017-05-05]
  Nyckelord :sexuality; language; gender; queer; identity; transgender; online dating;

  Sammanfattning : My main focus in this essay is to pinpoint current discourses within a section of the queer community regarding the use of language and terminology when describing gender, identity, sexuality and desire. In particular I have chosen to focus on inclusion and exclusion when the labeling of sexuality is based on a binary notion of gender. LÄS MER

 2. 2. Language barriers in nursing care

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mari Lyytikäinen; Mi Tran; [2017-02-13]
  Nyckelord :language barriers; communication barriers; transcultural nursing; cultural competence; nursing care; interpreters;

  Sammanfattning : Nurses today are faced with the challenges of caring in a multicultural environment. One ofthese challenges is the inability to communicate with the patient due to differences inlanguage. Communication plays a key role in the nurse-patient relationship and determinesthe outcome of the care provided. LÄS MER

 3. 3. Talent Programs and the Retention Paradox: A quantitative investigation of narcissism's influence on the retention of talent program members

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jennifer Larsen; Anel Mulisic; [2017]
  Nyckelord :Talent program; Personality; Narcissism; Turnover intentions; Job satisfaction;

  Sammanfattning : Talent has become one of the most important resources for organizations around the globe. Consequently, talent programs, such as trainee and graduate programs, have emerged to attract and retain top talent within organizations. LÄS MER

 4. 4. Excluded in the Classroom : Examining Otherness in Terms of Ethnic Exclusion, Gender Stereotypes and the Neglect of Non-Heteronormative Groups in Educational Materials in Swedish Upper Secondary Schools 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Susanne Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Feminist theories; gender theories; hegemony; heteronormativity; other; postcolonial theories; queer theories; teaching material; textbooks; tuition; upper secondary school;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to examine to what extent certain groups in society are represented in the teaching material in upper secondary schools in Sweden. Through the scrutinizing of a selected number of English textbooks, the intention is to analyse texts and images to see whether representation of individuals on the basis of ethnicity, gender, gender identity and sexual orientation occur in the material. LÄS MER

 5. 5. Försäkring av affärsrisker : Var dras gränsen i ansvarsförsäkringen och var borde den dras?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Andreas Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Business risk; insurance; liability insurance; essence of insurance; contractual liability; non-contractual liability; professional liability; Global Liability Insurance; GLI; risk; pure financial loss; property in trust; promise or guarantee; foreseeable damage; damage to delivered property; recall; claims due to ingredients or components; access and restoration costs; goodwill; Affärsrisk; försäkring; ansvarsförsäkring; försäkrat intresse; försäkringens väsen; kontraktuellt skadeståndansvar; kontraktuellt ersättningsansvar; professionsansvar; rådgivningsansvar; utomobligatoriskt skadeståndsansvar; undantag i försäkringsvillkor; försäkringstillägg; GLI-försäkring; Global Liability Insurance; inneboende affärsrisker; tillskapade affärsrisker; risk; ren förmögenhetsskada; omhändertagen egendom; garantier och utfästelser; förutsebar skada; moralklausulen; skada på levererad egendom; återkallelse; ingrediens- och komponentskada; åtkomst och återställande; goodwill;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds vad försäkring är samt vad affärsrisker är och hur de försäkras inom ramen för ansvarsförsäkringen. Viktiga frågor är var, och varför, gränsen för affärsriskers försäkringsbarhet dras som den gör, samt huruvida en ny struktur och systematik kan ge upphov till en mer ändamålsenlig gränsdragning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exclusion.

Din email-adress: