Sökning: "exempel på sammanfattning om bok"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden exempel på sammanfattning om bok.

 1. 1. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 2. 2. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 3. 3. What the Story Taught me A qualitative study using a narrative approach

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nina Jansson; [2012]
  Nyckelord :historieundervisning; mellanstadiet; narrativ ansats; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats handlar om barns tankar efter att ha läst en skönlitterär bok med en historisk handling. Jag har valt att intervjua fem barn i tioårsåldern som går på olika skolor i en mellanstor stad. LÄS MER

 4. 4. En levande gata : ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier om stadsliv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Johansson; [2012]
  Nyckelord :Gehl; gångfartsgata; Shared Space; stadsliv; Svartbäcksgatan;

  Sammanfattning : Uppsala är ett exempel på en kommun som enligt sin senaste översiktsplan ska eftersträva främjandet av stadsliv, något som jag har tagit fasta på i denna uppsats som behandlar en del av Svartbäcksgatan, mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan, i centrala Uppsala. Detta gatuavsnitts läge samt stora utbud av målpunkter ger förutsättningar för ett ökat stadsliv, vilket skulle kunna uppnås genom att gatan byggdes om. LÄS MER

 5. 5. Vad vill ni sjunga om? - En studie kring barnsånger och hur dessa kan se ut om barnen får bestämma

  C-uppsats,

  Författare :gunhild haatveit; susanna carlsson; [2010]
  Nyckelord :Barnsånger; barnkultur; kulturarv; barn och försko;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur man utifrån barnsförutsättningar och intresse kan skapa musik som fångar derasengagemang. Vår metod har varit att göra en intervjuundersökning medbarn och personal på en förskoleavdelning, samt med en representantfrån ett bok och musikförlag som inriktar sig på barnmusik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exempel på sammanfattning om bok.

Din email-adress: