Sökning: "existentialism"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet existentialism.

 1. 1. "En biosfärisk samhörighet" : En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Filip Paepke; [2017]
  Nyckelord :Ecosophy; view of life; religious education; Arne Næss; Anders Jeffner; Ekosofi; livsåskådning; religionskunskapsundervisning; Arne Næss; Anders Jeffner;

  Sammanfattning : I slutet av 1960-talet uppstod den djupekologiska rörelsen där bland annat filosofen Arne Næss genom boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi (1973) gav upphov till namnet ekosofi, en ekologisk filosofi som skulle kunna vända den negativa trenden av miljöförstörelse. Ekosofin har senare kommit att benämnas som en livsåskådning vid sidan av andra livsåskådningar så som existentialism och humanism. LÄS MER

 2. 2. A Kind of Prayer: Representations of Faith and Religion in Samuel Beckett's Waiting For Godot

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Niklas Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Samuel Beckett; faith; religion; Christianity; absurdism; existentialism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 4. 4. Den auktoritära dynamiken i SD:s väljarbas : Ett socialpsykologiskt perspektiv på svensk politik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Broomé; [2017]
  Nyckelord :Auktoritär SD Sverigedemokraterna Politisk Psykologi Dynamik Föreningsdeltagande Föreningsengagemang Religion Existentialism Gemenskap Nationalism Sociologi Social Isolering Socialpsykologi Putnam Authoritarian Dynamic;

  Sammanfattning : Den här studien för samman Karen Stenners politisk-psykologiska teori om den "auktoritära dynamiken" med Robert Putnams teorier om social tillit. I Sverige är forskning inom politisk psykologi eftersatt, vilket mycket väl kan vara en anledning till att vi fortfarande har så svårt att dechiffrera vissa aspekter av SD:s framgångar. LÄS MER

 5. 5. Existensens könade uttryck : En nyläsning av Simone de Beauvoirs Det andra könet i relation till Judith Butler och Moira Gatens tolkningar av verkets relevans för begreppen kön och genus

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emelie Wengse; [2016]
  Nyckelord :Simone de Beauvoir; kön; genus; tvetydighet; fenomenologi; existentialism; existensfenomenologi; Judith Butler; Moira Gatens;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to deepen the philosophical feminist discussion of the concepts sex and gender by doing a new reading of Simone de Beauvoir's The Second Sex. The analysis takes its point of departure from Judith Butler's "Sex and gender in Simone de Beauvoir's Second Sex" (1986) and Moira Gatens' "On Beauvoir and biology: a second look" (2003). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet existentialism.

Din email-adress: