Sökning: "existentialism"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet existentialism.

 1. 1. ECT – Hur påverkas omvårdnaden av sjuksköterskors och patienters attityder till behandlingen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sven Hellqvist; Henrik Thörling; [2018-01-26]
  Nyckelord :ECT; electroconvulsive therapy; nursing; existentialism; ; attitudes; humanism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi (ECT) omgärdas av missförstånd och okunskap, trots att behandlingen är vetenskapligt beprövad vid svåra psykiska sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor står nära patienter före, under och efter behandlingen samt verkar som deras ombud. De spelar en nyckelroll i om ECT erbjuds och accepteras. LÄS MER

 2. 2. "En biosfärisk samhörighet" : En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Filip Paepke; [2017]
  Nyckelord :Ecosophy; view of life; religious education; Arne Næss; Anders Jeffner; Ekosofi; livsåskådning; religionskunskapsundervisning; Arne Næss; Anders Jeffner;

  Sammanfattning : I slutet av 1960-talet uppstod den djupekologiska rörelsen där bland annat filosofen Arne Næss genom boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi (1973) gav upphov till namnet ekosofi, en ekologisk filosofi som skulle kunna vända den negativa trenden av miljöförstörelse. Ekosofin har senare kommit att benämnas som en livsåskådning vid sidan av andra livsåskådningar så som existentialism och humanism. LÄS MER

 3. 3. Min pappa är en ängel : På vilket sätt kan förskolan hantera barn och vårdnadshavare i kris?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linn Baum; [2017]
  Nyckelord :Crisis; socio-cultural perspective; existentialism; tacit knowledge; educator; action plan; relationship skills; Developmental Psychology; environment; Kris; sociokulturellt perspektiv; existentialism; tyst kunskap; pedagog; handlingsplan; relationskompetens; utvecklingspsykologi; miljö;

  Sammanfattning : With the starting point in a self percieved dilemma I reflect on how I acted in a crisis situation and if I could have acted in a different way. I ask questions about how preschool educators can handle children and guardians in crisis and the importance of the pedagogues education and experience in dealing with crisis. LÄS MER

 4. 4. A Kind of Prayer: Representations of Faith and Religion in Samuel Beckett's Waiting For Godot

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Niklas Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Samuel Beckett; faith; religion; Christianity; absurdism; existentialism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet existentialism.

Din email-adress: