Sökning: "existentialism"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet existentialism.

 1. 1. "Så träffades vi likafullt av spjutet" - En existentialistisk läsning av Aniara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Alicia Lindström; [2018-06-21]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Martinson; Existentialismen;

  Sammanfattning : Harry Martinsons berömda rymdepos Aniara. En revy om människan i tid och rum (1956) beskriver hur en grupp människor är lämnade åt sitt öde när deras rymdfarkost, tänkt att ta dem till Mars, hamnar ur kurs och far planlöst ut i kosmos. LÄS MER

 2. 2. ECT – Hur påverkas omvårdnaden av sjuksköterskors och patienters attityder till behandlingen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sven Hellqvist; Henrik Thörling; [2018-01-26]
  Nyckelord :ECT; electroconvulsive therapy; nursing; existentialism; ; attitudes; humanism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi (ECT) omgärdas av missförstånd och okunskap, trots att behandlingen är vetenskapligt beprövad vid svåra psykiska sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor står nära patienter före, under och efter behandlingen samt verkar som deras ombud. De spelar en nyckelroll i om ECT erbjuds och accepteras. LÄS MER

 3. 3. Samhällets utvalda föräldrar - En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Welin; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; barn i dygnsvård; existentialismen; familjehem; familjehemsvård; föräldraförmåga; känsla av sammanhang; attachment theory; existentialism; foster care; foster home; parenting; sense of context; children in day care;

  Sammanfattning : SAMHÄLLETS UTVALDA FÖRÄLDRAR EN KVALITATIV STUDIE GÄLLANDE DET LÄMPLIGA FAMILJEHEMMET ANNA WELIN Welin, A. Samhällets utvalda föräldrar. En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet. Examensarbete i Socialt arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. "En biosfärisk samhörighet" : En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Filip Paepke; [2017]
  Nyckelord :Ecosophy; view of life; religious education; Arne Næss; Anders Jeffner; Ekosofi; livsåskådning; religionskunskapsundervisning; Arne Næss; Anders Jeffner;

  Sammanfattning : I slutet av 1960-talet uppstod den djupekologiska rörelsen där bland annat filosofen Arne Næss genom boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi (1973) gav upphov till namnet ekosofi, en ekologisk filosofi som skulle kunna vända den negativa trenden av miljöförstörelse. Ekosofin har senare kommit att benämnas som en livsåskådning vid sidan av andra livsåskådningar så som existentialism och humanism. LÄS MER

 5. 5. Min pappa är en ängel : På vilket sätt kan förskolan hantera barn och vårdnadshavare i kris?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linn Baum; [2017]
  Nyckelord :Crisis; socio-cultural perspective; existentialism; tacit knowledge; educator; action plan; relationship skills; Developmental Psychology; environment; Kris; sociokulturellt perspektiv; existentialism; tyst kunskap; pedagog; handlingsplan; relationskompetens; utvecklingspsykologi; miljö;

  Sammanfattning : With the starting point in a self percieved dilemma I reflect on how I acted in a crisis situation and if I could have acted in a different way. I ask questions about how preschool educators can handle children and guardians in crisis and the importance of the pedagogues education and experience in dealing with crisis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet existentialism.

Din email-adress: