Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. Lesbiska föräldrars upplevelser av vården i samband med barnafödande och barnmorskans stödjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Zupanc; [2017]
  Nyckelord :Lesbiska; Upplevelse; Föräldrar; Medmamma; Barnmorska;

  Sammanfattning : Mödra- och förlossningsvården i Sverige har riktlinjer för hur vården skall bedrivas för att kunna ge god vård inom reproduktiv och sexuell hälsa. De mänskliga rättigheterna betonar alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. LÄS MER

 2. 2. Hela världens skönlitteraturer? : En diskursanalytisk studie om svensklärares förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Robin Lindqvist; Ebba White; [2017]
  Nyckelord :discourse; fiction from outside of the Western world; inclusion; integration; exclusion; teaching literature; teachers in the Swedish language; upper secondary school; diskurs; icke västerländsk skönlitteratur; inkludering; integrering; exkludering; litteraturundervisning; svensklärare; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study investigates teaching of fiction from outside of the Western world. The study was conducted via a discourse analysis of five semi structured interviews with upper secondary school teachers in Swedish language and literature. LÄS MER

 3. 3. Elever i matematiksvårigheter : - En studie om hur skolan arbetar för att hjälpa och motivera elever som är i behov av särskilt stöd.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lina Kristiansson; Marianne Persson; [2017]
  Nyckelord :Differentiering; exkludering; hjälpinsatser; inkludering; matematiksvårigheter; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några utvalda skolor arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd vid matematikundervisningen. I studien används observationer av lektioner och intervjuer med lärare samt specialpedagog som metoder för att få svar på våra frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 5. 5. Medskapande medborgardialog i planprocesser - En skenbar utveckling i Borås Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carolina Dolff; [2016-06-27]
  Nyckelord :Medskapande; Medborgardialog; Planprocesser; Stadsplanering; Medborgarinflytande; Planerare;

  Sammanfattning : Processen för den fysiska planeringen har förändrats och utvecklats över tid.1 Inslag av dialog har blivit allt viktigare i planeringspolicy och praktik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exkludering.

Din email-adress: