Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 2. 2. Lesbiska föräldrars upplevelser av vården i samband med barnafödande och barnmorskans stödjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Zupanc; [2017]
  Nyckelord :Lesbiska; Upplevelse; Föräldrar; Medmamma; Barnmorska;

  Sammanfattning : Mödra- och förlossningsvården i Sverige har riktlinjer för hur vården skall bedrivas för att kunna ge god vård inom reproduktiv och sexuell hälsa. De mänskliga rättigheterna betonar alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. LÄS MER

 3. 3. Idrott, ett verktyg för socialt arbete? : En kvalitativ studie om hur lokala idrottsaktörer ser på idrottens roll i att motverka exkludering och främja inkludering av unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Simon Gustafsson; Oscar Winsth; [2017]
  Nyckelord :inclusion; exclusion; football; social work; youth; sports-community; inkludering; exkludering; fotboll; socialt arbete; unga; idrott;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if and how the local sports-community saw organized sports role in preventing exclusion and promote inclusion of youth. The study was based on 6 qualitative interviews with representatives from the local sports-community, representatives from 3 clubs, 2 representatives from the local sports-association and 1 representative from the local municipality. LÄS MER

 4. 4. Pressure to Protest: Need to Belong and Rejection Sensitivity Predict Youth Participation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Aspernäs; [2017]
  Nyckelord :political protest; collective action; non-normative; individualism; social identity; rejection sensitivity; need to belong; peer-pressure; violent extremism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Younger people are over-represented in political protests, and tend to mobilise via social ties. As previous research has found participation to be predicted by the pressure to conform to social norms, i.e. LÄS MER

 5. 5. En skola för alla : En studie på pedagogers syn på vision, dröm eller verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sara Berggard; [2017]
  Nyckelord :A school for everonyone; inclusion; exclusion; pupils with special needs; En skola för alla; inkludering; exkludering; normer; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet är  baserat på studier gjorda på en högstadieskola i en mindre kommun i södra Sverige. Syftet med den här studien har varit att försöka ta reda på hur lärare och resurspedagoger tycker att skolan lyckas med sitt särskilda ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen i skolan genom att ta reda på hur de tolkar begreppet  ”En skola för alla ”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exkludering.

Din email-adress: