Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 2. 2. Lesbiska föräldrars upplevelser av vården i samband med barnafödande och barnmorskans stödjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Zupanc; [2017]
  Nyckelord :Lesbiska; Upplevelse; Föräldrar; Medmamma; Barnmorska;

  Sammanfattning : Mödra- och förlossningsvården i Sverige har riktlinjer för hur vården skall bedrivas för att kunna ge god vård inom reproduktiv och sexuell hälsa. De mänskliga rättigheterna betonar alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. LÄS MER

 3. 3. Hela världens skönlitteraturer? : En diskursanalytisk studie om svensklärares förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Robin Lindqvist; Ebba White; [2017]
  Nyckelord :discourse; fiction from outside of the Western world; inclusion; integration; exclusion; teaching literature; teachers in the Swedish language; upper secondary school; diskurs; icke västerländsk skönlitteratur; inkludering; integrering; exkludering; litteraturundervisning; svensklärare; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study investigates teaching of fiction from outside of the Western world. The study was conducted via a discourse analysis of five semi structured interviews with upper secondary school teachers in Swedish language and literature. LÄS MER

 4. 4. Påverkar hållbarhetsarbete europeiska företags marknadsvärde? : En eventstudie av Dow Jones sustainability index

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Bolmér Lifvendahl; Hanna Munthe Gottberg; [2017]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; Dow Jones Sustainability Index; Europa; Eventstudie;

  Sammanfattning : Det finns mycket och omfattande forskning kring företags engagemang i miljö- och socialrelaterade frågor, också benämnt CSR (Corporate Social Responsibility). Det råder dock ännu ingen konsensus om hur CSR påverkar marknadsvärdet av företag och huruvida hållbarhetsarbete är värdeskapande eller ej. LÄS MER

 5. 5. Elever i matematiksvårigheter : - En studie om hur skolan arbetar för att hjälpa och motivera elever som är i behov av särskilt stöd.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lina Kristiansson; Marianne Persson; [2017]
  Nyckelord :Differentiering; exkludering; hjälpinsatser; inkludering; matematiksvårigheter; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några utvalda skolor arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd vid matematikundervisningen. I studien används observationer av lektioner och intervjuer med lärare samt specialpedagog som metoder för att få svar på våra frågeställningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exkludering.

Din email-adress: