Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 2. 2. Lesbiska föräldrars upplevelser av vården i samband med barnafödande och barnmorskans stödjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Zupanc; [2017]
  Nyckelord :Lesbiska; Upplevelse; Föräldrar; Medmamma; Barnmorska;

  Sammanfattning : Mödra- och förlossningsvården i Sverige har riktlinjer för hur vården skall bedrivas för att kunna ge god vård inom reproduktiv och sexuell hälsa. De mänskliga rättigheterna betonar alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. LÄS MER

 3. 3. En skola för alla : En studie på pedagogers syn på vision, dröm eller verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sara Berggard; [2017]
  Nyckelord :A school for everonyone; inclusion; exclusion; pupils with special needs; En skola för alla; inkludering; exkludering; normer; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet är  baserat på studier gjorda på en högstadieskola i en mindre kommun i södra Sverige. Syftet med den här studien har varit att försöka ta reda på hur lärare och resurspedagoger tycker att skolan lyckas med sitt särskilda ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen i skolan genom att ta reda på hur de tolkar begreppet  ”En skola för alla ”. LÄS MER

 4. 4. Hela världens skönlitteraturer? : En diskursanalytisk studie om svensklärares förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Robin Lindqvist; Ebba White; [2017]
  Nyckelord :discourse; fiction from outside of the Western world; inclusion; integration; exclusion; teaching literature; teachers in the Swedish language; upper secondary school; diskurs; icke västerländsk skönlitteratur; inkludering; integrering; exkludering; litteraturundervisning; svensklärare; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study investigates teaching of fiction from outside of the Western world. The study was conducted via a discourse analysis of five semi structured interviews with upper secondary school teachers in Swedish language and literature. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers språkutveckling i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Edin Vehabovic; [2017]
  Nyckelord :fri lärandemiljö; fritidshem; inkludering; interaktion; mediering; nyanlända elever; språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie vill jag undersöka hur pedagoger på två olika skolors fritidshem arbetar för att främja nyanlända elevers språkutveckling? Vilka metoder använder pedagogerna samt hur reflekterar de kring inkludering samt exkludering? Det handlar om att erbjuda lekar, aktiviteter och att nyanlända eleverna snabbt kommer i kontakt med svenska språket. Tydligt var att det lärande som sker i verksamheterna handlar om fri lärandemiljö där interaktion sker i ett socialt samspel mellan eleverna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exkludering.

Din email-adress: