Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. Nyanlända elevers språkutveckling i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Edin Vehabovic; [2017]
  Nyckelord :fri lärandemiljö; fritidshem; inkludering; interaktion; mediering; nyanlända elever; språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie vill jag undersöka hur pedagoger på två olika skolors fritidshem arbetar för att främja nyanlända elevers språkutveckling? Vilka metoder använder pedagogerna samt hur reflekterar de kring inkludering samt exkludering? Det handlar om att erbjuda lekar, aktiviteter och att nyanlända eleverna snabbt kommer i kontakt med svenska språket. Tydligt var att det lärande som sker i verksamheterna handlar om fri lärandemiljö där interaktion sker i ett socialt samspel mellan eleverna. LÄS MER

 2. 2. "Ursäkta, vad sa du?"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hovenberg; Emelie Jönsson; [2017]
  Nyckelord :exkludering; flerspråkighet; inkludering; modersmål; samspel;

  Sammanfattning : Immigrationen har ökat till Sverige under senare år. Detta leder till att det ställs högre krav på arbetet kring språk i förskolan. Studiens syfte går ut på att undersöka hur pedagoger arbetar för att främja barns språkutveckling. Det finns två frågeställningar som hjälper till att besvara studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 4. 4. Large claims in non-life insurance

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Oscar Hagsjö Renberg; Oscar Hermansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is of outmost importance for an insurance company to apply a fair pricing policy. If the price is too high, valuable customers are lost to other insurance companies while if it’s too low – it nets a negative profit. To achieve a good pricing policy, information regarding claim size history for a given type of customer is required. LÄS MER

 5. 5. Exkludering i det offentliga rummet : en forskningsöversikt över exkluderande landskapsarkitektur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Larsson; Ebba Lehto; [2017]
  Nyckelord :demokrati; exkludering; fientlig arkitektur; landskapsarkitektur; offentligt rum;

  Sammanfattning : Exkludering genom landskapsarkitektur i offentliga rum är något som får allt mer uppmärksamhet både globalt och i Sverige. Ur ett nordamerikanskt perspektiv är fenomenet ingen nyhet men i Sverige är det först på senare år som det har börjat uppmärksammas. Därför saknas det både kunskap och forskning om ämnet i en svensk kontext. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exkludering.

Din email-adress: