Sökning: "explorative study of concept"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden explorative study of concept.

 1. 1. Are Freelance Networks Disrupting the Swedish Management Consulting Market? - A qualitative study of the purchasing process of Swedish corporations

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sara Myrenfors; Tim Westander; [2018]
  Nyckelord :Management Consulting; Freelance; Purchasing Process; Selection Criteria; Screening Theory;

  Sammanfattning : The uncertainty in the purchasing process of management consulting services has been examined thoroughly through several studies. However, there is a lack of knowledge concerning how corporations evaluate a new type of player entering the Swedish management consulting market, the freelance networks. LÄS MER

 2. 2. Integrering av BIM- och GIS-data på semantiska webben

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linus Häggström; [2018]
  Nyckelord :Semantic web; BIM; GIS; linked data; Semantiska webben; BIM; GIS; Länkade data;

  Sammanfattning : Jordens befolkning beräknas öka med 2 miljarder människor fram till år 2050. Samtidigt som befolkningsmängden ökar kommer befolkningstätheten i städerna öka. Det gör att städerna måste bli smartare och mer hållbara för att klara av befolkningsökningen. LÄS MER

 3. 3. Lokalsamhällets resiliens mot katastrofer i en svensk kontext. : Möjligheter och hinder gällande att involvera allmänheten i katastrofriskreduceringen. En explorativ fallstudie av Örebro kommun.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tove Bodland; [2018]
  Nyckelord :community resilience; disaster risk reduction; public participation; public engagement; risk governance; vulnerability; lokalsamhällets resiliens; katastrofriskreducering; allmänhetens deltagande; risk-governance; sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Resiliens är ett begrepp som används i allt större utsträckning inom risk och katastrofforskningen för att beskriva samhällets motståndskraft mot, förmåga att återhämta sig från samt utvecklas positivt efter större naturhändelser. Forskning visar på vikten av att involvera alla nivåer i samhället för att skapa resiliens vilket även uttrycks i internationella ramverk för katastrofriskreducering, klimatanpassning och hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Att leverera kärnvärden vid förstagångsanvändningen : en studie kring hur onboarding påverkar användandet av en digital vårdcentral

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Gutemyr; Sandra Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :digital primary care; onboarding; first impression; user experience; design; first-time users; digital vårdcentral; onboarding; first impression; user experience; design; förstagångsanvändare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur designlösningar kan hjälpa förstagångsanvändare till att få en bättre förståelse för hur digitala vårdcentraler fungerar. Begreppet onboarding är centralt i arbetet samt Cardoso's ramverk för onboarding. LÄS MER

 5. 5. Understanding the fuel of innovation - A comparative case study on the role and importance of organisational and individual knowledge in the idea generation process in high and low organisational knowledge environments

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Ljudén; Maximilian Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Keywords: Front End Innovation; Idea Generation; Creativity; Knowledge; Knowledge Management; Innovation; Social Networks; Explorative Innovation; Exploitative Innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Date of the seminar: May 23rd, 2018 Course: ENTN39 Master’s Corporate Entrepreneurship and Innovation Internship and degree project (Master’s thesis 15 ECTS) Authors: Matilda Ljudén & Maximilian Schmidt Supervisor: Joakim Winborg Examiner: Sotaro Shibayama Keywords: Front End Innovation, Idea Generation, Creativity, Knowledge, Knowledge Management, Innovation, Social Networks, Explorative Innovation, Exploitative Innovation Research question: How does the role and importance of individual and organisational knowledge differs in the stages of idea generation in high versus low organisational knowledge environments? Methodology: The research was conducted as a qualitative comparative case study. The research followed an abductive approach with tendencies towards a more deductive approach. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet explorative study of concept.

Din email-adress: