Sökning: "external environment in marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden external environment in marketing.

 1. 1. Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aksel Eilard; Erik Månsson; Niklas Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföringskanaler; Omreglering; Kundförvärv; Onlinekasino; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat. Metod: Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Marketing Mix Modelling from the multiple regression perspective

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ecaterina Mhitarean; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The optimal allocation of the marketing budget has become a difficult issue that each company is facing. With the appearance of new marketing techniques, such as online advertising and social media advertising, the complexity of data has increased, making this problem even more challenging. LÄS MER

 3. 3. Is doing good ever good enough? : A study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Borg; Emma Hattenhauer; [2017]
  Nyckelord :Green Marketing; Consumers Perception; Green Consumerism; Trust Marketing; Green Terminology; Normative Language; Communication Channels; Transparency; Ecological Transparency; Muted Greening; Lean Green;

  Sammanfattning : Abstract  Bachelor´s thesis, Enterprising and Business Development, Linnaeus University School of Business and Economics, 2EB01E, VT 2017  Authors: Malin Borg and Emma Hattenhauer Tutor: Dan Halvarsson  Title: ”Is doing good ever good enough?” - a study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing. Background: More now than ever are people interested in how they themselves affect the environment and how the companies work green. LÄS MER

 4. 4. The Implications for Consumer Protection Law in the European Union of Behaviourally Informed Commercial Practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Conradie; [2016]
  Nyckelord :Unfair Commercial Practices Directive; Nudging; Biases and Heuristics; Behaviourally Informed Commercial Practices; Autonomy; Human Rights Law; European Union Consumer Protection Law; Agency; Right to Privacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : What level of influence should market actors be allowed to exert over consumers’ transactional decisions? While persuasive marketing is inherent to free markets and therefore uncontroversial, relatively recent research in the field of behavioural economics about systemic errors in human decision-making has shown just how susceptible consumers are to the will of market actors. Within a rapidly evolving commercial environment, characterised by new technology that resembles science fiction at times, it is time to reconsider whether consumers are adequately protected. LÄS MER

 5. 5. Pop-up-bibliotek : På gränsen mellan uppsökande verksamhet och PR

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Camilla Käck; [2016]
  Nyckelord :Public services Libraries ; Reading promotion; Marketing; Word-of-mouth-advertising; Children; Cooperation; Folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; marknadsföring; mun-till-mun-marknadsföring; barn; samverkan;

  Sammanfattning : This master’s thesis in Library and Information Science examines the phenomenon ”pop up library” and how public libraries are working with projects within this area. The method to collecting data is qualitative interviews with represents from five libraries in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet external environment in marketing.

Din email-adress: