Sökning: "external environment in marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden external environment in marketing.

 1. 1. Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aksel Eilard; Erik Månsson; Niklas Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföringskanaler; Omreglering; Kundförvärv; Onlinekasino; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat. Metod: Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Marketing Mix Modelling from the multiple regression perspective

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ecaterina Mhitarean; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The optimal allocation of the marketing budget has become a difficult issue that each company is facing. With the appearance of new marketing techniques, such as online advertising and social media advertising, the complexity of data has increased, making this problem even more challenging. LÄS MER

 3. 3. Is doing good ever good enough? : A study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Borg; Emma Hattenhauer; [2017]
  Nyckelord :Green Marketing; Consumers Perception; Green Consumerism; Trust Marketing; Green Terminology; Normative Language; Communication Channels; Transparency; Ecological Transparency; Muted Greening; Lean Green;

  Sammanfattning : Abstract  Bachelor´s thesis, Enterprising and Business Development, Linnaeus University School of Business and Economics, 2EB01E, VT 2017  Authors: Malin Borg and Emma Hattenhauer Tutor: Dan Halvarsson  Title: ”Is doing good ever good enough?” - a study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing. Background: More now than ever are people interested in how they themselves affect the environment and how the companies work green. LÄS MER

 4. 4. The stage is ours. From leader self-leadership to follower self-leadership as illustrated in the Marketing sector.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Maria Niederwieser; [2016]
  Nyckelord :self-leadership; leadership; marekting sector; business environment; creative talent; authenticity; shared leadership; meaning; followers;

  Sammanfattning : The aim of this study is to broaden existing theories on self-leadership in response to unprecedented challenges and job demands in the emerging economy of the 21st century. The Austrian marketing sector is used as an illustrative example for gaining a more nuanced conception of leaders’ understanding and enactment of self-leadership within a creative environment. LÄS MER

 5. 5. Strategic integration in the Swedish nutritional online and offline market

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Alexandersson; Lobna Said; [2016]
  Nyckelord :strategic integration; e-business; customer life cycle model;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how e-business might be integrated into a strategical framework. The strategical framework was based on the Nilsson and Rapp (2005) strategical framework, and e-business strategies were mainly based on customer relationship management strategies that are used in e-commerce companies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet external environment in marketing.

Din email-adress: