Sökning: "extreme weather"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden extreme weather.

 1. 1. Exogenous Change in the Regeneration of a Common Pool Resource and its Effect on Cooperation and Efficiency

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Marcus Lindeberg Goni; Jeffrey Clark; [2018]
  Nyckelord :Common pool resources; Cooperation and efficiency; Uncertainty; Climate change; Exogenous shocks;

  Sammanfattning : The natural sciences explain how climate change affects the provision of ecosystem services. Behavioral economists have studied the effects of institutions and social interaction on cooperation, to prevent over-exploitation of common pool resources. LÄS MER

 2. 2. Climate Change and Precipitation Variability Influence on the Greenland Ice Sheet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jennie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Physics; Ice Sheet; Surface Mass Balance; SMB; Representative Concentration Pathways; RCP; Climate Change; Greenland; Precipitation; Precipitation Variability; Glaciers; Glacier; Meteorology; Greenhouse Effect; Greenhouse Gas; Future Climate; Climate; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Climate changes have a large impact on precipitation patterns and precipitation variability change. With this in mind, precipitation over Greenland is studied. This is done for present day precipitation model data from 1991-2010 compared to future model simulations of precipitation for 2081-2100. LÄS MER

 3. 3. Coastal erosion in Ängelholm : a case study tracking recent and historical changes to Vejbystrand

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Anna Hamilton; [2018]
  Nyckelord :coastal erosion; Ängelholm; coastal topography; DSAS; change detection; frequent storms; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As global warming continues to change the global climate, extreme weather events become more common. The effects of such events vary regionally due to both natural and anthropo- genic influences. This study identifies the main mechanisms causing coastal erosion in Äng- elholm and evaluates the adaptation measures implemented by the municipality. LÄS MER

 4. 4. Skyfall som orsak till extrem jorderosion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jonas Bredelius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heavy rain may cause significant erosion and damage to natural and anthropogenic landforms. The purpose of this paper is to describe the most extensive events of soil erosion from heavy rain that are recorded in Sweden and how the prerequisites of this weather phenomena is affected by different future climate scenarios. LÄS MER

 5. 5. Miljöanpassade inköp : Tre familjeägda företags drivkrafter, hinder och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sanna Björk; Rebecka Klang Schönborg; [2018]
  Nyckelord :Purchasing; environment; environmental awareness; Inköp; miljö; miljöanpassning;

  Sammanfattning : I samband med att klimatet förändras och att extremväder blir allt vanligare har miljön blivit en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är omtalat i media nästa dagligen och vi påminns om att värna om miljön. Mest viktigt är det för företag att ta hänsyn till miljön, de är en av de stora påverkarna av miljöförstörelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet extreme weather.

Din email-adress: