Sökning: "fältstudier i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fältstudier i förskolan.

 1. 1. Lek för lekens skull : En fältstudie av meningsskapande i barnens fria lek på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Löfstrand; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; meningsskapande; förskola; Gadamer; horisont; horisontsammansmältning;

  Sammanfattning : Lek som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, utan aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (s.k. ”fri” lek), är enligt många väldigt viktig för barn. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - möta barn på deras egna språkliga villkor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Larsson; Suzana Sörling Cavrak; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Pedagogiska verktyg, språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt, språkstödjande arbetssätt och barn i behov av särskilt stöd. AbstractSyfte: Syfte med studien var att undersöka hur barn i förskolan med försenad språkutveckling identifieras och vilka pedagogiska arbetssätt som används för att stödja barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Luftkvalitet och sjukfrånvaro i förskolan

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ebba Larsson; Klas-Göran Nordberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem med smittspridning inom förskolan är idag en stor samhällskostnad, på grund av VAB-dagar, sjukdagar hos föräldrar och personal samt för vikarier. Smittspridningen och sjukfrånvaron är som störst under vinterhalvåret då olika typer av virusinfektioner såsom influensavirus florerar. LÄS MER

 4. 4. ”För att jag säger det”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Liljegren; Emma Hansson; [2016]
  Nyckelord :Makt; Fostran; Interaktion; delaktighet; Inflytande; Maktförhållanden; Omsorg; Hiearki; Normer; Regler; Rutiner; Foucault; Måltiden; Samling; Hallen;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat medveten makt utifrån hierarkin som kan existera i interaktionen mellan pedagog och barn i förskolan, där makten kan bli mer påtaglig hos pedagogerna. Syftet med studien är att synliggöra hur maktförhållanden i interaktionen mellan pedagog och barn utövas samt hur maktrelationer kan förstås i relation till fostran vilket legat till grund för studiens frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet och utanförskap i förskolan : "Då kände jag mig utanför, det kändes hopplöst och trist"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Hempele; [2015]
  Nyckelord :lek; specialpedagogik; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att belysa varför barn anses hamna i utanförskap i förskolan. Ett annat syfte var att undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger upplever när det gäller att arbeta för alla barns delaktighet och lärande i förskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fältstudier i förskolan.

Din email-adress: