Sökning: "färg ljus upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden färg ljus upplevelse.

 1. 1. Tankar kring färg och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Amanda Rådahl; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag fokuserat på färg och färgens roll för arkitekturen. Jag har försökt undersöka ämnet brett och skapa mig en bild av vad färg har för betydelse för arkitektur och hur färgen påverkar ett arkitektoniskt uttryck. LÄS MER

 2. 2. "Mer vackert till akuten" : Personalens upplevelse av den visuella miljön på akutmottagningen - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kate Cassidy; Sofie Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence based design; hospital environment; visual environment; aesthetics; colour; art; nature; lighting; emergency department; staff perspective; supportive design; Ulrich.; Evidensbaserad design; vårdmiljö; miljö; visuell miljö; estetik; konst; färg; natur; ljus; akutmottagning; personal perspektiv; stödjande design; Ulrich.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidensbaserad Design (EBD) är en process som har utvecklats för att säkerställa att beslut om planering och utformning av vårdmiljön bygger på trovärdig forskning med målet att skapa bästa möjliga resultat för personal, patienter och närstående. Vårdmiljöforskning visar att en välplanerad och genomtänkt fysisk vårdmiljö spelar en viktig roll för patientsäkerhet, patientnöjdhet och arbetstillfredsställelse hos personalen. LÄS MER

 3. 3. Bara en kaka till… : En studie om bakverk, begär och besök på café

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Josefina Törngren; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; atmosfär; inredningsarkitektur; estetik; café; bakverk; perception;

  Sammanfattning : Som blivande bild- och designlärare berör man lärande som är förknippat med estetiskapraktiker, både genom skapande och genom möten med estetiska uttryck. I denna studieundersöker jag mitt möte och mina upplevelser med caféer och konditoriers interiöra uttryckoch jag frågar mig, vilka är mina upplevelser? Inom fenomenologiska ramar beskriver jagdessa genom subjektiva berättelser. LÄS MER

 4. 4. Effektbelysning i trafikmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Belysningslära

  Författare :Catharina Nordén; [2017]
  Nyckelord :Effect lighting; distraction; highway; monotony; colored light; car traffic; perception; Effektbelysning; distraktion; motorväg; monotoni; färgat ljus; biltrafik; upplevelse;

  Sammanfattning : Examensarbetet genomfördes vid Jönköping University i samband med Ljusdesign utbildningen år 2017. Undersökningen avsåg att undersöka trafikmiljön utmed motorvägen mellan Värnamo och Jönköping, för att kunna kartlägga och få en uppfattning av hur effektbelysningen där kan användas med färgat ljus utan att skapa en fara i trafiken. LÄS MER

 5. 5. En studie om typografins betydelse i analogt format

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nordin Angelica; [2016]
  Nyckelord :typografi; typsnitt; medieteknik; grafisk design; bokstäver; färg; form; tryck; analog; upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract (SE)Denna uppsats är den slutliga delen på Medieproducentprogrammet vid Umeå Universitet, inklusive ett påbyggnadsår. Det vill säga att uppsatsen är en kandidatuppsat, även kallad C-uppsats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet färg ljus upplevelse.

Din email-adress: