Sökning: "föl"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet föl.

 1. 1. Finns det ett samband mellan födelsedatum och prestation vid avelsbedömning av Islandshästar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Paulsson; [2018]
  Nyckelord :age; breeding; assessment; rideability; conformation;

  Sammanfattning : The brood mare’s estrus season start in February and continues to September. It results in foal being born between Mars and September, which makes the age difference up to six months in the same calendar year. LÄS MER

 2. 2. Tidig hanteringsträning (”imprinting”) av föl

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :prägling; tidig träning; föl; hantering; häst;

  Sammanfattning : Hästen är ett bytesdjur vars första reaktion på rädsla är att fly. För att möjliggöra säker hantering av hästar behöver de vänjas vid olika främmande stimuli och tränas till att förstå fysiska och verbala signaler. LÄS MER

 3. 3. Pilotstudie av kandidatgener för inguinalbråck hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Tillnert; [2018]
  Nyckelord :Inguinalbråck; pungbråck; NPTX1; ZFPM2; COL23A1;

  Sammanfattning : Inguinalbråck hos häst är en sjukdom som ses hos både föl och vuxna hästar. Sjukdomen ses främst hos hingstar. Symptomen framträder vanligen som akut kolik pga att tarmslingor glider ner i inguinalkanalen (den öppning som sammanbinder bukhålan med scrotum) och snörs åt. Sjukdomen kräver i vuxen ålder kirurgiska åtgärder. LÄS MER

 4. 4. Namibiska vildhästar : faktorer som påverkat övergången från domesticerad till feral ökenhäst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Wilén; [2018]
  Nyckelord :Namibia; ferala hästar; bevarandearbete;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka de namibiska vildhästanas ursprung och vilka faktorer som bidragit till att de överlevt i Namibias öken i mer än 100 år. Vidare har även hästarnas behov av människan, populationens livsvillkor samt hur populationen vidare bör förvaltas undersökts. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om ojämna hovar och dess betydelse för hästars hållbarhet och prestation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Katarina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :hovar; ojämna hovar; hållbarhet; prestation; exteriörbedömning;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöktes exteriöregenskapen ojämna hovar, dess frekvens, arvbarhet och påverkan på tävlingskarriären. Resultatet visar att ojämna hovar påverkar belastningen på hovarna, vilket leder till att en skillnad i rörelsemomenten kring både kronleden och hovleden uppstår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet föl.

Din email-adress: