Sökning: "förändringsprocess historia"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden förändringsprocess historia.

 1. 1. Anställdas självvärderingar, coping och samband med motstånd mot organisatoriska förändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dariush Djamnezhad; [2017]
  Nyckelord :organisatoriska förändringar; motstånd; centrala självvärderingar; psykologisk motståndskraft; coping; organizational change; resistance; core self-evaluations; resilience; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationer behöver ofta genomgå förändringar för att överleva. Förändringar är dock ingen enkel historia. De kan ofta misslyckas, och ofta attribueras detta till motstånd mot organisatoriska förändringar. Då organisationer består av individer utgör dessa en nyckelfaktor. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring som en integrerad process i en projektbaserad organisation

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JOHAN PREGNER; PHILIP SANDE; [2015]
  Nyckelord :Knowledge Management; Change Management; Project-based organizations; Kunskapsöverföring; Förändringsledning; Projektbaserade organisationer;

  Sammanfattning : Kunskap har kommit att bli ansedd som en strategiskt viktig tillgång för organisationer. I projektbaserade organisationer där projekt bedrivs fristående har problem med att  systematiskt integrera ett arbete med kunskapsöverföring identifierats. LÄS MER

 3. 3. Förändringsprocesser i jagstrukturerande psykoterapi för individer i psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Marie Svaleklint; [2014]
  Nyckelord :Process of change; psychosis; selfrestructed psychotherapy; Jacques Lacan.; Förändringsprocesser; psykos; jagstrukturerande psykoterapi; Jacques Lacan.;

  Sammanfattning : Inledning: En studie i ämnet om erfarenheter av förändringsprocesser i terapiprocessen i jagstrukturerande psykoterapi. Det kliniska arbetet vilar på terapi med unga personer i psykos, beskrivna av psykoterapeuter. LÄS MER

 4. 4. Slakthusområdets urbana odlingscenter : En produktion- och utbildningsplats i Stockholms nya matkvarter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Astrid Skog; [2013]
  Nyckelord :Urban odling; Slakthusområdet; matproduktion;

  Sammanfattning : Vi har trädit in i det urbana århundrade. Idag bor vi för första gången fler människor i staden än på landsbygden. År 2050 beräknas 80% av jordens befolning att bo i städer.Att förse den växande urbana befolkningen med mat har visat sig vara svårt. LÄS MER

 5. 5. En analys av hur läroböcker i gymnasiekursen Historia 1a1 skildrar mekanismer bakom den globala resursfördelningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ingrid Fagerkvist; [2013]
  Nyckelord :Läroböcker; läroboksgranskning; historieundervisning; resursfördelning;

  Sammanfattning : Läroboken är, bortsett från lärare och elever, den faktor som påverkar undervisningen iskolan allra mest. Tidigare forskning visar att lärare ofta väljer att förlita sig på attläroböckerna uppfyller läroplanens och ämnesplanernas mål. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förändringsprocess historia.

Din email-adress: