Sökning: "förändringsprocess historia"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden förändringsprocess historia.

 1. 1. Storskalig förändring i komplexa system : Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensivkvalitetsutveckling i en kommun

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Maria Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; Change management; Transformation; Large scale change; Whole system transformation; Culture; System view; System thinking; Complexity; Learning organizations; Public sector; Sweden; Health and social care; Offensiv kvalitetsutveckling; Förändringsledning; Förändring; Samhällsomvandling; Storskalig förändring; Kultur; Systemsynsätt; Systemtänkande; Komplexa system; Lärande ledarskap; Lärande organisationer; Offentlig sektor; Sverige; Vård och omsorg;

  Sammanfattning : Utifrån att samhället genomgår stora förändringar   och står inför nya utmaningar finns ett behov av förmåga att möta framtiden   på ett nytt sätt. Det ställs nya krav på hur organisationer behöver jobba med   utveckling då transformationen skapar nya beteenden hos oss människor. LÄS MER

 2. 2. Anställdas självvärderingar, coping och samband med motstånd mot organisatoriska förändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dariush Djamnezhad; [2017]
  Nyckelord :organisatoriska förändringar; motstånd; centrala självvärderingar; psykologisk motståndskraft; coping; organizational change; resistance; core self-evaluations; resilience; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationer behöver ofta genomgå förändringar för att överleva. Förändringar är dock ingen enkel historia. De kan ofta misslyckas, och ofta attribueras detta till motstånd mot organisatoriska förändringar. Då organisationer består av individer utgör dessa en nyckelfaktor. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring som en integrerad process i en projektbaserad organisation

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JOHAN PREGNER; PHILIP SANDE; [2015]
  Nyckelord :Knowledge Management; Change Management; Project-based organizations; Kunskapsöverföring; Förändringsledning; Projektbaserade organisationer;

  Sammanfattning : Kunskap har kommit att bli ansedd som en strategiskt viktig tillgång för organisationer. I projektbaserade organisationer där projekt bedrivs fristående har problem med att  systematiskt integrera ett arbete med kunskapsöverföring identifierats. LÄS MER

 4. 4. Förändringsprocesser i jagstrukturerande psykoterapi för individer i psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Marie Svaleklint; [2014]
  Nyckelord :Process of change; psychosis; selfrestructed psychotherapy; Jacques Lacan.; Förändringsprocesser; psykos; jagstrukturerande psykoterapi; Jacques Lacan.;

  Sammanfattning : Inledning: En studie i ämnet om erfarenheter av förändringsprocesser i terapiprocessen i jagstrukturerande psykoterapi. Det kliniska arbetet vilar på terapi med unga personer i psykos, beskrivna av psykoterapeuter. LÄS MER

 5. 5. Slakthusområdets urbana odlingscenter : En produktion- och utbildningsplats i Stockholms nya matkvarter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Astrid Skog; [2013]
  Nyckelord :Urban odling; Slakthusområdet; matproduktion;

  Sammanfattning : Vi har trädit in i det urbana århundrade. Idag bor vi för första gången fler människor i staden än på landsbygden. År 2050 beräknas 80% av jordens befolning att bo i städer.Att förse den växande urbana befolkningen med mat har visat sig vara svårt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förändringsprocess historia.

Din email-adress: