Sökning: "för och nackdelar med evidensbaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med evidensbaserad.

 1. 1. Patienters upplevelse av att vårdas på enkelrum - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jenny Back Ågren; Elin Möller; [2018]
  Nyckelord :Care; experience; nursing; patient; single-room; Enkelrum; omvårdnad; patient; upplevelse; vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag när nya sjukhus byggs blir designen till större delen enkelrum. Vårdmiljön bör stödja patienternas hälsa och välbefinnande. Att det finns en länk mellan hälsa och miljön som patienterna vistas i fastställs i begreppet evidensbaserad design. När patienter idag vårdas på sjukhus finns olika typer av rum. LÄS MER

 2. 2. Multipel Skleros och Graviditet : Omvårdnad och stöd till kvinnor med MS före, under och efter graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lotta Sundin-Röstberg; Åse Zachrisson; [2018]
  Nyckelord :pregnancy; information; multiple sclerosis; nurse; support; graviditet; information; multipel skleros; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Var att beskriva MS-patienters erfarenheter före, under och efter graviditet. Hur MS-sjuksköterskan kan stötta och vägleda MS-patienter i frågor som kan uppstå före, under och efter graviditeten utifrån evidensbaserad kunskap. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av vårdmiljön i enkelsal kontra flersal. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cajsa Andersson; Maria Boe Werneström; [2017]
  Nyckelord :upplevelse; enkelsal; flersal; patient; vårdmiljö; rumspreferens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: sjukvården genomgår ett paradigmskifte där dagens sjukvårdsinrättningar har svårt att möta patienternas komplexa behov. Nya riktlinjer ska hjälpa till att stärka bevisen för evidensbaserad design (EBD) och mycket tyder för att enbart enkelsalar bör rekommenderas. LÄS MER

 4. 4. Utemiljö som vårdmiljö : hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Madeleine Liljegren; [2017]
  Nyckelord :demenssjukdom; demensvänlig utemiljö; evidensbaserad hälsodesign; fallprevention; fysisk aktivitet; processgenomförande; processutveckling; processutvärdering och vårdmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie utvecklar, genomför och utvärderar en process för hur en fallpreventiv utemiljö kan bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön för att främja fysisk aktivitet, vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Utgångspunkten är dels att många personer boendes på Vellinge kommuns vård- och omsorgsboenden råkar ut för fallolyckor och dels att fysisk aktivitet som fallprevention inte genomförs som åtgärd i någon större omfattning. LÄS MER

 5. 5. Dualiteternas förbannelse : En översikt över evidensproblematiserande litteratur och dess implikationer för utbildningsområdet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :evidens; vetenskapsteori; utbildning; utbildningspolitik; implementering; utbildningsvetenskap; evidensbaserad; cochrane; cochrane-formatet; cochraneformatet; utbildningsvetenskap; newpublicmanagement; RCT; randomiserade; kliniska; prövningar; vetenskapsdiskurs; OECD; evidensrörelsen; systematisk översikt; systematiska översikter; metaanalys; metaanalyser; vetenskapsparadigm; metodologisk; stringens; praktisk; relevans; registerstudier; critical; appraisal; critical-appraisal; datatvätt; evidensdefinitioner; kvantitativ; kvalitativ;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar debatten om hur den svenska skolan ska evidensbaseras på bästa sätt. Olika former av evidensdefinitioners lämplighet för tillämpning inom utbildningsområdet utgör således fokus i uppsatsen och undersöks med hjälp av två svenska tvärvetenskapliga antologier och en svensk fenomenologisk doktorsavhandling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet för och nackdelar med evidensbaserad.

Din email-adress: