Sökning: "för och nackdelar med kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med kvalitativ metod.

 1. 1. ALL REKLAM ÄR RIKTAD REKLAM En kvalitativ studie om företags tankar om riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :ida Törnqvist; [2018-02-13]
  Nyckelord :Riktad reklam; personalisering; integritet; riktad marknadsföring; digitalisering; reklam Syfte: Syftet med studien är att undersöka företags förhållningssätt till riktad reklam och personlig integritet.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 49Antal ord: 19 277Teori: Det teoretiska ramverket innehåller teorier och tidigare forskning om riktad reklam,personalisering och integritet.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Undervisning av algoritmer i lågstadiet – en studie med utgångspunkt i lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Krämer; Josefin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Algoritmer; Kvalitativ undersökning; Matematikundervisning; Teoretiskt ramverk.;

  Sammanfattning : Idag består en stor del av undervisningen i aritmetik på lågstadiet av att lära ut algoritmer. Detta trots att mycket forskning pekar på att algoritmräkning riskerar att hindra elevers matematiska utveckling. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur undervisningen av algoritmer planeras och genomförs. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors och patienters upplevelser av bedsiderapportering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Lanker; Suzanne Thern; [2018]
  Nyckelord :bedsiderapportering; kvalitativ forskning; patienter; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården sker kommunikation och rapportering av patienter kontinuerligt. Det finns olika rapporteringsformer och bedsiderapportering är en av dem. Vid bedsiderapportering sker rapporteringen vid sängkanten och därmed i närvaro av patienten. Det kan medföra att vården blir personcentrerad. LÄS MER

 4. 4. Skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fanny Westergren; Lina Robertsson Nyman; [2018]
  Nyckelord :Skiftarbete; arbetstider; socialt liv; socialt stöd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv. Ytterligare frågeställningar som studien undersökte var; vilka upplevda för- och nackdelar finns ur ett socialt perspektiv, vad tycks förmildra eller förstärka inverkan på det sociala livet, hur beskriver skiftarbetare att de hanterar sina arbetstider i relation till sociala livet? Upplevs det finnas fysiska aspekter som indirekt påverkar det sociala livet? Studien utgick från kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer som hölls med sex respondenter. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande i klassrummet – ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mariana Bladh; Sanna Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Cooperative; Cooperative learning; Kooperativt lärande; Learning to cooperate; Learning together; Samarbete; Samarbetsinlärning; Samlärande;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare använder sig av kooperativt lärande ute i skolorna och i vad mån kooperativt lärande bidrar till språk-och kunskapsutveckling. Vår undersökning bygger på en kvalitativ metod och etnografisk studie, i vårt fall klassrumsobservationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet för och nackdelar med kvalitativ metod.

Din email-adress: