Sökning: "för och nackdelar med kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med kvalitativ metod.

 1. 1. Valet mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Björklund; Henric Fransson; [2017-01-26]
  Nyckelord :K2; K3; revisor; subjektivitet; val av regelverk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med införandet av Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 och K3, har mindre företag möjlighet att välja mellan dessa två och dess för- och nackdelar. Med grund i detta finns det flera faktorer som spelar en roll i vilket regelverk ett företag använder. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas närvaro vid hjärt-lungräddning : en intervjustudie av sjuksköterskors upplevelse

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Anhöriga; Sjuksköterskor; Upplevelse; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Ett hjärtstopp innebär att hjärtat har förlorat sin pumpförmåga och leder till döden utan behandling. Denna behandling innefattar bröstkompressioner, inblåsningar med luft och ofta också defibrillering och läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på hur digitala hjälpmedel påverkar undervisningen samt bedömningsprocessen i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nicole Papachristou Thulin; Vanessa Segura; [2017]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; bedömning; idrott och hälsa; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med digitala hjälpmedel i sin undervisning. Studiens fokus inkluderar om lärare anser att digitala hjälpmedel påverkar deras undervisning samt bedömningsprocess.1. Hur används digitala hjälpmedel i undervisningen?2. LÄS MER

 4. 4. Skrivande i en värld med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Augustsson; Therese Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :Skrivprocessen; IKT; EUMO;

  Sammanfattning : Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. LÄS MER

 5. 5. Gaming and English language development : En kvalitativ studie om samband mellan användande av MMO-spel och engelsk språkutveckling ur ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Viktoria Fritzon Sund; [2017]
  Nyckelord :MMO-spel; engelsk språkutveckling; extramural engelska; EE; gaming;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka kopplingar mellan användande av MMO-spel och ökad engelsk språkutveckling hos elever i svensk skola ur ett lärarperspektiv. För att besvara syftesfrågorna i studien användes en kvalitativ metod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet för och nackdelar med kvalitativ metod.

Din email-adress: