Sökning: "för och nackdelar med kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med kvalitativ metod.

 1. 1. Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av patienter i den tidiga palliativa fasen av sin cancersjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Rezvanfar; Rikard Jormin; [2017-07-17]
  Nyckelord :omvårdnad; cancer; palliativ vård; övergångar; cytostatika; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with an incurable advanced cancer can today live longer, because of increasing effectiveness of chemotherapy or other treatments. However, these patients can quickly be degraded when the treatments are given longer within a palliative phase. LÄS MER

 2. 2. Valet mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Björklund; Henric Fransson; [2017-01-26]
  Nyckelord :K2; K3; revisor; subjektivitet; val av regelverk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med införandet av Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 och K3, har mindre företag möjlighet att välja mellan dessa två och dess för- och nackdelar. Med grund i detta finns det flera faktorer som spelar en roll i vilket regelverk ett företag använder. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas närvaro vid hjärt-lungräddning : en intervjustudie av sjuksköterskors upplevelse

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Anhöriga; Sjuksköterskor; Upplevelse; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Ett hjärtstopp innebär att hjärtat har förlorat sin pumpförmåga och leder till döden utan behandling. Denna behandling innefattar bröstkompressioner, inblåsningar med luft och ofta också defibrillering och läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på hur digitala hjälpmedel påverkar undervisningen samt bedömningsprocessen i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nicole Papachristou Thulin; Vanessa Segura; [2017]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; bedömning; idrott och hälsa; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med digitala hjälpmedel i sin undervisning. Studiens fokus inkluderar om lärare anser att digitala hjälpmedel påverkar deras undervisning samt bedömningsprocess.1. Hur används digitala hjälpmedel i undervisningen?2. LÄS MER

 5. 5. Bitcoin som betalningsmedel

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikaela Sylven; [2017]
  Nyckelord :Bitcoin; betalningsmedel; virtuell valuta; kryptovaluta.;

  Sammanfattning : Background: It is written much about the virtual currency in the media. Bitcoin is a virtual currency that is beginning to be used as payment for the purchase of goods and services. There are risks associated with virtual currencies just like traditional payments are, in some ways, these risks are similar, while they aredifferent in other ways. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet för och nackdelar med kvalitativ metod.

Din email-adress: