Sökning: "för och nackdelar med kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med kvalitativ metod.

 1. 1. Valet mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Björklund; Henric Fransson; [2017-01-26]
  Nyckelord :K2; K3; revisor; subjektivitet; val av regelverk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med införandet av Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 och K3, har mindre företag möjlighet att välja mellan dessa två och dess för- och nackdelar. Med grund i detta finns det flera faktorer som spelar en roll i vilket regelverk ett företag använder. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på hur digitala hjälpmedel påverkar undervisningen samt bedömningsprocessen i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nicole Papachristou Thulin; Vanessa Segura; [2017]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; bedömning; idrott och hälsa; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med digitala hjälpmedel i sin undervisning. Studiens fokus inkluderar om lärare anser att digitala hjälpmedel påverkar deras undervisning samt bedömningsprocess.1. Hur används digitala hjälpmedel i undervisningen?2. LÄS MER

 3. 3. Skrivande i en värld med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Augustsson; Therese Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :Skrivprocessen; IKT; EUMO;

  Sammanfattning : Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. LÄS MER

 4. 4. Tjänstemännens upplevelser och erfarenheter av utökad samhällsorientering i Stockholms län

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Irene Ngene Muli; [2017]
  Nyckelord :Asylum Seekers; health communication; qualitative research; Flyktingar; hälsokommunikation; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Background: According to Stockholm’s Public Health report refugees have lowest selfreported health and there are indicators of inadequate access to health care. All asylum seekers are offered a health assessment opportunity which less than half of them utilize. LÄS MER

 5. 5. iPad och appar för lärande En kvalitativ studie om åtta speciallärares och specialpedagogers erfarenheter och åsikter om iPad och appar i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jeanette Carlsson; Ulrica Thorslund; [2016-05-19]
  Nyckelord :iPad; appar; digitala verktyg; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Ett syfte med studien är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter och åsikter om användning av iPad och appar i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett annat syfte är att undersöka om pedagogerna anser att denna undervisning leder till någon utveckling för eleverna samt om den ökar elevernas motivation och stärker deras självförtroende. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet för och nackdelar med kvalitativ metod.

Din email-adress: