Sökning: "för och nackdelar med kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med kvalitativ metod.

 1. 1. Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av patienter i den tidiga palliativa fasen av sin cancersjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Rezvanfar; Rikard Jormin; [2017-07-17]
  Nyckelord :omvårdnad; cancer; palliativ vård; övergångar; cytostatika; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with an incurable advanced cancer can today live longer, because of increasing effectiveness of chemotherapy or other treatments. However, these patients can quickly be degraded when the treatments are given longer within a palliative phase. LÄS MER

 2. 2. Valet mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Björklund; Henric Fransson; [2017-01-26]
  Nyckelord :K2; K3; revisor; subjektivitet; val av regelverk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med införandet av Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 och K3, har mindre företag möjlighet att välja mellan dessa två och dess för- och nackdelar. Med grund i detta finns det flera faktorer som spelar en roll i vilket regelverk ett företag använder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter inom hälso- och sjukvården där ett gemensamt talat språk saknas : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Alessandra Benavente Molero; Amanda Melberg; [2017]
  Nyckelord :Immigranter; kommunikation; sjuksköterskors erfarenheter; språkbarriärer; tolkanvändning; transkulturell omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens mångkulturella samhälle är det vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården att sjuksköterskan och patienten inte talar ett gemensamt språk. Detta kan vara vanligt när sjuksköterskan möter patienter som nyligen har immigrerat till ett land. LÄS MER

 4. 4. Förtätning som planeringsideal : En studie om relationen mellan förtätning och hållbarhet i Karlstads kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Pontus Adolfsson; Joakim Sylvaner; [2017]
  Nyckelord :Densification; Social Sustainability; Ecological Sustainability; Sustainable Development; Karlstad Municipality.; Förtätning; Social hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Hållbar utveckling; Karlstads kommun.;

  Sammanfattning : Förtätning är ett återkommande tillvägagångssätt i kommuners stadsplanering. Det innebär att stadsdelar binds samman med andra delar, såsom centrumkärnan. Förtätningen är ett ideal som uppstod i samband med kritiken mot dess motsats, utglesning. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas närvaro vid hjärt-lungräddning : en intervjustudie av sjuksköterskors upplevelse

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Anhöriga; Sjuksköterskor; Upplevelse; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Ett hjärtstopp innebär att hjärtat har förlorat sin pumpförmåga och leder till döden utan behandling. Denna behandling innefattar bröstkompressioner, inblåsningar med luft och ofta också defibrillering och läkemedel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet för och nackdelar med kvalitativ metod.

Din email-adress: